Mätning av färg, ljus och skärmar för fordonsindustrin

Lösningar för specifikationer och kvalitetskontroll genom hela värdekedjan

 

Lösningar för mätning av färg, ljus och skärmar för fordonsindustrin

Konica Minolta erbjuder tillsammans med våra koncernföretag Radiant Vision Systems, Instrument Systems GmbH, EINES och partner Rhopoint Instruments ledande teknik och nyckelfärdiga lösningar för fordonsindustrin, forskning och utveckling och kvalitetskontroll på produktionslinjen.

Skalbara lösningar finns tillgängliga för att hjälpa organisationer och deras bredare värdekedja att specificera, kommunicera, producera och kontrollera färg, ytutseende, och belysnings- och displayprodukter som är vanliga i moderna fordon. Vår expertis och mätteknik gör det möjligt för våra kunder att optimera processer, förbättra konsekvens, öka kundnöjdheten, minska avfallet med mera.

Våra erfarna team kan hjälpa till att implementera mät- och kontrollösningar för fordonsinredning och exteriörer under hela produktionsprocessen.
  • Utveckling
  • Tillverkning
  • Kvalitetskontroll
Varje steg kan stödjas av ett globalt försäljnings- och supportnätverk.

I en utställningsmiljö har ett enhetligt utseendet en betydande inverkan på den upplevda kvaliteten och i slutänden även på konsumenternas beslutsfattande.

Det stora utbudet av material som ska mätas, som plast, färg, textil, läder, glas och metaller kräver rätt mätlösning när det gäller geometri och användbarhet.

Konica Minolta har global räckvidd med lokal försäljning och expertis som hjälper dig att upprätta ett framgångsrikt digitalt färgdatasystem. Oavsett om du behöver en lösning för dina leveranskedjepartner, för utveckling, för produktion eller för kvalitetskontroll kan våra team leverera lösningar som uppfyller dina behov och samarbeta med dig för att skala lösningarna när kraven växer. Vi har ett särskilt team som tillhandahåller support för vår färgmatchningsprogramvara med erfarenhet av installation, utbildning och anpassning av lösningar för att optimera dina färgarbetsflöden.

Tack vare erfarenheten från stora koncernföretag kan fordonstillverkare och hela leveranskedjor dra nytta av kompletta lösningar för spårbar mätning och kontroll av alla element i fordonsdisplayer och belysning. Våra system använder mätteknik som används vid utveckling och produktion av konsumentelektronikbranschens mest avancerade displayteknik och programvara, särskilt anpassad efter branschens behov.

Vi har ett omfattande nätverk av godkända tjänsteföretag som tillhandahåller support för våra mätinstrument för att se till att de underhålls, har rätt noggrannhet och är spårbara året runt.

Fördelar

  • Minska produktionstid, kostnader och avfall: Genom att minska spridning, lagring och underhåll av fysiska standarder kan man spara in på kostnaderna avsevärt, förkorta ledtiderna och eliminera avfall som genereras genom felaktig användning, skada och slitage av fysiska standarder.
  • Minska färgkorrigeringsstegen: Konica Minolta förnyar färgmatchning – och når en förstagångsmatchning på 97 %.
  • Färgprecision i fordonsproduktion under hela processen: Oöverträffade nivåer av överensstämmelse mellan instrument gör att våra instrument kan användas för kvalitetskontroll i hela leveranskedjan, från komponenttillverkare till färdiga produkter. 
  • Öka det upplevda värdet: Specificera och kontrollera komponenter genom hela fordonet för att styra processer, och målinrikta förbättringar och enhetlighet med leveranspartners som förbättrar konsumenternas uppfattning av kvalitet och värde.

Exempel på tillämpningar

  • Ett tillförlitligt kvalitetskontrollprogram förenklar godkännandeprocessen och förhindrar färgavvikelser i fordonets exteriörer och interiörer. Våra verktyg gör det möjligt för fordonstillverkare att kommunicera, kontrollera och bedöma färg på inkommande delar från flera leverantörer och anläggningar, vilket säkerställer att alla komponenter från instrumentpanel till motorhuv och stötfångare är färgmatchade.
  • System för utveckling och förbättring av HUD-system, infotainment och förarfeedback med banbrytande lösningar för snabb och exakt mätning av fotometriska och kolorimetriska data på skärmproduktionslinjer, vindrutetestriggar och system på plats.
  • Paintline-processkontroll, från pressad del till klarlack. Mät ytegenskaper under varje steg i processen för att ange, jämföra och kontrollera att slutprodukten har bästa resultat, och för att säkerställa en yta som är av både hög kvalitet och harmonierar med intilliggande paneler.

Lösningar för färg-, ljus- och displaymätning av bildelar

Färg- och utseendemätning för bilinteriörer

Säkerställ en visuellt tilltalande interiörmiljö genom att kontrollera det visuella utseendet på interiörmaterial såsom plast, tyg, läder, mattor, metall, osv.

Färg- och utseendemätning för färg och kropp

Förbättra processkontrollen och den upplevda kvaliteten genom att testa och kvantifiera ytor och ytbehandlingar från plåtmaterial till slutlig klarlack.

Färghantering och kommunikationslösningar

Förbättra färgernas noggrannhet och enhetlighet i leveranskedjan genom att implementera spårbara digitala standarder för produktfärgsrecept. 

Mätning av fordonets yttre belysning

Specificera och kontrollera effektiviteten hos den yttre belysningen och säkerställ överensstämmelse med standarder.

Mätning av fordonets inre belysning

Leverera en högkvalitativ inre miljö i harmoni med inre material genom att styra ljusstyrkan, enhetligheten och färgen på inre belysningsenheter.

Mätning av fordonsskärmar

Säkerställ synlighet, visningsvinkel, läsbarhet, noggrannhet och enhetlighet för skärmar, instrumentpaneler, HUD och upplysta omkopplare.