Intelligent managering av information och processautomatisering

Öka effektiviteten och produktiviteten genom att ta kontroll över dina data och PROCESSAUTOMATISERING

Kontakt
 

Vi hjälper dig att hantera din information, automatisera affärsprocesser och visualisera affärsdata 


Du får en säker digital arbetsplats och anslutningar för anställda och digitala verktyg för att säkerställa din konkurrenskraft och produktivitet.

Data spelar en viktig roll i verksamheten. Företag behandlar kontinuerligt enorma mängder olika data i flera format. För att hålla verksamheten igång och utföra dina dagliga uppgifter är det viktigt att du enkelt kan hantera data och att dessa är tillgängliga. Dessutom vet vi alla hur mycket tid vi lägger på att hantera data i affärsprocesser. Det finns många möjligheter att hantera detta på det mest fördelaktiga sättet för ditt företag. Vi tillhandahåller inte bara lösningar, utan även våra yrkeskunskaper och färdigheter för att möjliggöra ditt digitala sätt att göra affärer.

Läs mer om vad informationshantering, affärsprocesser, datavisualisering och samarbete kan göra för ditt företag och dina anställda:
 
  

      


  

DITT FÖRETAG KOMMER FÖRST – VI TILLHANDAHÅLLER KUNSKAP, PROCESSAUTOMATION OCH AI

Vi sätter oss ned och talar med dig så att vi kan förstå din verksamhet. Vi kan hjälpa dig med allt från konsulttjänster och utbildning till teknisk implementering och projekthantering. Vi driver workshops tillsammans med dig, delar kunskap och bästa praxis och ger support för att se till att du kan använda de verktyg och funktioner som är bäst för verksamheten.

I framtiden kommer alla företag att producera stora mängder data och de som kan utnyttja dessa på bästa sätt kommer att vara de som skiljer sig från mängden. Vi vill att du ska vara en av dem. Vi kan med hjälp av affärsinsikter hjälpa dig att uppnå affärsmål och skapa en produktiv digital arbetsmiljö.

Vi är en Microsoft Solutions-partner som uppnår målen i alla sex Microsofts lösningsområden. Vi är också en officiell partner till M-Files och WorkPoint.

Intelligent informationshantering – hantera dina affärsdata effektivt

Med intelligent informationshantering kan du ta kontroll över data och se till att företaget har all information som krävs för att driva verksamheten. Vi möjliggör heltäckande hantering av informationslivscykeln och säker hantering av affärsdata.

Intelligent informationshantering är värdefullt för ditt företag:

  • Säkerställ regelefterlevnad: Vi hjälper dig att hantera dina dokument från skapande till kassering, och ser till att du följer externa och interna bestämmelser och policyer.
  • Enkel åtkomst: Hantera åtkomstbehörigheter och dokumentversioner och se till att informationen är tillgänglig för vissa anställda för att uppfylla organisationens mål och skyldigheter.
  • Metadata säkerställer utnyttjande av data: med metadata kan värdefull information i dokument användas för klassificering och affärsanalys.
  • Spara tid och pengar: Med AI får du insikter om data och det förenklar din informationshantering.

Processautomatisering och program – öka produktiviteten

Vi hjälper dig att automatisera dina affärsprocesser och skapa affärsprogram. Tekniken möjliggör digitalisering och automatisering av processer. Du kan använda program, robotprocessautomation (RPA), artificiel intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att automatisera repetitiva uppgifter. Genom processautomatisering minskar du antalet fel och sparar tid. 

Vi tillhandahåller program som stöder ditt företag, till exempel för:

  • Avtalshantering
  • Policygodkännande
  • HR-introduktion
  • Dokumentation om hälsa, säkerhet och miljö (HSE)
  • Semesteransökningar
  • Hantering av projektdokumentation
Vi kan också skapa webb- och mobilprogram baserade på dina specifika behov med hjälp av dina datakällor. API-integrering (Application Programming Interfaces) gör att vi kan utnyttja data från flera datakällor och använda dem i affärsprocesser.

Business Intelligence – Visualisera och få insikt i dina data.

Med data- och affärsanalyser omvandlar du data till kunskap och får bättre insyn i din verksamhet. Business Intelligence-programvara används för att samla in, bearbeta, analysera och visualisera data för affärsanvändning och omvandla dem till ett begripligt och mätbart format.

Kunskapshantering kan även implementeras genom programutvecklingsprojekt som stödjer affärsprocesser, som Microsoft SharePoint, M-Files och Power Apps. Dessa har fördelen att effektivisera affärsprocesser och utnyttja dem som en källa till affärsanalys, vilket ger insikt som hjälper till att stödja beslutsfattandet. Du kan använda den kunskap som erbjuds för prognoser, resursfördelning och processförbättring.

Samarbete och kommunikation – få ett praktiskt intranät och ett praktiskt samarbete

Samarbete och informationsdelning sker kontinuerligt och dess effektivitet blir allt mer relevant för verksamheten. Intranät och samarbete är förenade med säker tillgång till information, delningsbarhet, samarbete och smidiga processer. 

Vi har en molnbaserad digital samarbetsplattform, Workplace One, som tar hand om allt för dig. Det är ett intranät, ett samarbetsutrymme, en IT-plattform med säkerhetskopiering som kombinerar alla dessa behov av informationshantering och affärsprocesser.

Bekanta dig med Workplace One – hanteringstjänsten för Microsoft 365

UTNYTTJA FÖRDELARNA MED INFORMATIONSHANTERING, PROCESSAUTOMATISERING OCH KUNSKAPSHANTERING FULLT UTEffektivitet genom processautomatisering

Automatiserade informationsarbetsflöden, affärsprocesser och program effektiviserar manuella uppgifter och processer, sparar tid och kostnader och ökar avkastningen på investeringar. 


Enkel och säker åtkomst till information


Medarbetare har säker åtkomst till den information de behöver, oavsett var de arbetar. Du kan enkelt hantera vilka behörigheter som ger åtkomst till vilken information.  


Full kontroll över dina data.


Om du går från ostrukturerade data till strukturerade data kan du hantera hela informationslivscykeln. På så sätt är din information tillgänglig och hanterbar så som du vill ha den. 

Stöd för regelefterlevnad


Granskningssäker dokumentation av dina processer stödjer din efterlevnad av dataskyddsbestämmelser, till exempel GDPR.

Mer lönsam verksamhet

Bättre mätbarhet och förutsägbarhet för affärsverksamheten hjälper dig att fatta bättre beslut baserat på faktiska data. 

Kontakta oss

Våra experter kommer att visa dig hur vi kan stödja ditt företag med intelligent informationshantering och affärsprocesser