Publicering av variabeldata

Fokusera på dina kunders intressen – individuellt

Utöka verksamheten och se till att kunder förblir lojala


Som trycktjänstleverantör måste du hela tiden utöka din verksamhet och se till att dina kunder förblir lojala. Hur särskiljer du dig från andra tryckerier på marknaden för pappersutskrifter i en tidsålder då trycktjänster är mer lättillgängliga och jämförbara än någonsin? Och hur behåller du dina kunder?

Vad är publicering av variabeldata?

Publicering av variabeldata, utskrift eller VDP, är en mycket värdefull lösning för kommersiella utskrifts- och grafikföretag som förlitar sig på ett professionellt utseende och känslan hos färdiga produkter och de intäktsgenererande fördelar som företaget kan få.


Planera och utför snabbt utskriftsjobb

Kunddata kan enkelt integreras med dokumentutformning utan att det behövs skript eller programmering. En stor mängd data, däribland text, diagram, färg med streckkoder av branschstandard och anpassade bilder, kan snabbt och enkelt införlivas i dokumentkopplingar eller andra volymutskriftsjobb.


Konvertera flera filer till utskriftsklara layouter

Genom att planera produktionslösningar som gör det möjligt för kommersiella, förpacknings- och publiceringsutskriftsföretag att konvertera flera filer till tryckfärdiga layouter blir det enklare för konstruktörer att skapa och ändra utskjutningar såsom:


 • Intelligent layoutautomatisering
 • Mallar för Step-and-repeat
 • Funktionalitet för drag-and-drop


Konica Minoltas VDP-lösningar anpassar också marknadsföringsdokument med smarta mallar och guider för att skapa flygblad, direktreklamkort, certifikat och utmärkelser, och levereras med stegvisa instruktioner för hur du ändrar mallar med hjälp av information i en Excel-databas.


Intuitiva lösningar som sparar tid och pengar

Med hjälp av den senaste tekniken kan Konica Minoltas VDP-lösningar på ett intelligent sätt läsa data och automatiskt avgöra om marknadsföringsmaterial kan skickas via e-post i stället för fysiska utskick, vilket sparar tid och pengar för företaget. Om du vill diskutera om hur våra lösningar för samordnad publicering av variabla data skulle kunna uppfylla ditt företags egna mycket speciella VDP-behov klickar du på Kontakta oss så hör en av våra specialister av sig!

Publicering av variabeldata

Publicering av variabeldata

Anpassad kommunikation via publicering av variabeldata

Dagens informationsöverflöd har gjort fysisk, personanpassad kommunikation allt viktigare. Ett brev eller marknadsföringsmeddelande som anpassas efter användarens behov har en mycket större chans att läsas och hörsammas. Det gör att meddelanden från tryckerier blir mer effektiva, ökar svarsfrekvensen och stärker kundrelationer.


Dina kunder kan dra nytta av utskriftstjänsterna för publicering av variabeldata på följande sätt:


 • Mer effektiva meddelanden via personlig marknadsföring
 • Ökad svarsfrekvens
 • Starkare relationer till kunderna
 • Effektiv marknadsföring via olika medier
 • Adderar värde till en digital sida


Samtidigt kommer ditt företag självt att dra nytta av publicering av variabeldata tack vare:


 • Bredare tjänsteportfölj
 • Högre vinster
 • Ökning av återkommande intäkter
 • Generering av högre vinster än med statiskt innehåll
Hardware
Konica Minoltas utskriftsmaskinvara

Vill du ha det allra bästa inom digital utskriftsproduktion? Du hittade det precis. Konica Minoltas maskinvara för produktionsutskrift och kontor är branschledande, med enheter som erbjuder revolutionerande färgbildkvalitet, ultrasnabba svartvita utskrifter, inbyggda efterbehandlingsalternativ av proffskvalitet som överensstämmer med dina komplexa jobbspecifikationer och mycket mer. Oavsett företagets storlek eller specialområde kan du med vår utskriftsmaskinvara bygga upp din utskriftsinfrastruktur, hantera digitalt innehåll, använda toppmoderna mätinstrument och utforska andra lösningar som är utformade för att förändra ditt arbetsflöde på ett genomgripande sätt.

Software
Konica Minoltas programvaruprodukter

Utforska de oräkneliga sätt som Konica Minoltas programvaruprodukter kan förbättra din verksamhet. Konica Minolta löser din verksamhets problem, matchar olika arbetssätt och erbjuder programvarulösningar som uppfyller behoven i din bransch. Genom att alltid prioritera dina behov uppfyller Konica Minolta programvarukraven även från de mest krävande globala organisationerna. Med hjälp av systemet kan du hålla nere kostnaderna för utskrift och kopiering, skapa avancerade säkerhetsåtgärder för att se till att känsliga dokument inte hamnar i obehöriga händer och mycket mer.

Tjänster
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Forma Print för nya affärer!

Prokom är Konica Minoltas User Community där vi arrangerar events och branschträffar, du kan även hitta marknadsundersökningar, information och praktiska verktyg som hjälper dig att bli bättre informerad, mer produktiv och inte minst mer lönsam. På Prokom tror vi att det inte bara handlar om vad du gör, det handlar om vad du skapar för möjligheter.

Gå med i Prokom
prokom logo horizontal

Fyra steg till mer affärer

DIGITAL1234 presenterar dig med fyra enkla steg till mer verksamhet. Konica Minoltas affärsutvecklingsprogram har utformats så att skrivare kan trivas i sina företag.

Det tar en möjlighetbaserad strategi som visar kunderna i fyra praktiska steg hur man identifierar, bedömer, motiverar och genomför nya affärsmöjligheter. Allt du behöver göra är att registrera en gång för att få all denna värdefulla information - utan någon skyldighet eller kostnad.

 

Aktivera affärer med variabeldata

Hur du kan dra nytta av personlig marknadsföring

Dagens informationsöverflöde har gjort personliga kommunikationer allt viktigare. Ett brev eller marknadsföringsmeddelande som anpassas till mottagarens behov har en mycket större chans att läsas. Det gör meddelanden mer effektiva, ökar responsen och stärker kundrelationerna.

Variabeldata är den teknik som möjliggör personlig marknadsföring - och ekonomiskt genomförbar. Genom att skapa personliga dokument i en enda utskrift, lägger VDP betydande värde till en digitalt tryckt sida. Genom att utöka din portfölj för att inkludera denna tjänst kan du erbjuda ett brett spektrum av kunder med en mycket effektiv gateway till världen av personlig kommunikation. Ett sätt att generera mer affärer med högre vinstmarginaler.

Fyra steg till ökad verksamhet

Fyra steg till ökad verksamhet

Gör dig redo för en ny affärsmöjlighet

DIGITAL1234 presenterar fyra enkla steg för ökad verksamhet. Konica Minoltas affärsutvecklingsprogram har utformats för att hjälpa tryckerier att utvecklas inom sin verksamhet.


Det kräver en möjlighetsbaserad metod som visar kunderna i fyra praktiska steg hur de kan identifiera, bedöma, motivera och implementera nya affärsmöjligheter. Allt du behöver göra är att registrera dig en gång för att få all den här värdefulla informationen – utan några förpliktelser eller kostnader.


Fyra steg för att bygga upp din verksamhet:


IDENTIFIERA: Varför är det sunt affärsmässigt förnuft att undersöka en specifik möjlighet närmare för att få din verksamhet att växa? Vi erbjuder ett antal faktablad som beskriver en mängd olika ämnen, som webb-till-utskrift, utskrift av variabeldata, automatisering av arbetsflödet, inbyggd efterbehandling och bokpublicering.


UTVÄRDERA: Hur passar den här affärsmöjligheten in i min befintliga verksamhetsstruktur? Våra utvärderingsguider, skrivna av oberoende branschexperter, hjälper dig att i praktiken bedöma om ditt företag är redo för en viss ny affärsmöjlighet, till exempel webb-till-utskrift.


MOTIVERA: Hur har andra tryckerier tjänat på en viss ny affärsmöjlighet? Läs om hur andra kunder med liknande förutsättningar som du har dragit nytta av fallstudier från olika områden för affärsmöjligheter. Sedan kan du själv bedöma om investeringen kan gynna dig.


IMPLEMENTERA: Vill du säkerställa en lyckad implementering samtidigt som du undviker fallgropar som kan leda till besvikelser? En stegvis implementeringsguide, skriven av en oberoende branschspecialist, som hjälper dig att omsätta den nya affärsmöjligheten i praktiken i din verksamhet. Eftersom det kan vara en komplex process att införa en ny affärsmöjlighet erbjuder vi naturligtvis även praktisk support under hela implementeringsfasen.Främja verksamheten genom publicering av variabeldata


Så kan du dra nytta av personanpassad marknadsföring

Dagens informationsöverflöd har gjort personanpassad kommunikation allt viktigare. Ett brev eller marknadsföringsmeddelande som anpassas efter användarens behov har en mycket större chans att läsas. Det gör att meddelanden blir mer effektiva, svarar snabbare och stärker kundrelationer.


VDP (Variable Data Publishing, publicering av variabeldata) är den teknik som gör personanpassad marknadsföring möjlig – och ekonomiskt genomförbar. Genom att skapa anpassade dokument i en enda utskriftsserie tillför VDP ett betydande värde till en digitalt utskriven sida. Genom att utöka din portfölj så att den omfattar den här tjänsten kan du erbjuda en effektiv inkörsport till en värld av personlig kommunikation för många olika kunder. Och för dig är VDP ett sätt att skapa fler affärer med högre vinstmarginaler.


Så får dina kunder nytta av VDP:

 • Effektivare meddelanden genom personanpassad marknadsföring
 • Ökad svarsfrekvens
 • Starkare relationer till sina kunder
 • Effektiv marknadsföring över flera medier
 • Ger mervärde till en digital sida


Så tjänar du på VDP:

 • Mer gedigen tjänsteportfölj
 • Högre vinst
 • Återkommande intäkter
 • Generering av högre vinster än med statiskt innehåll


Varför vänta med att öka värdet för en digitalt utskriven sida?VDP omvandlar marknadsföringsdata till extra intäkter.


Om du önskar råd om hur du kan utöka din publicering av variabeldata med Digital1234-programmet klickar du på Kontakta oss för att boka ett möte med en representant för Konica Minolta, som personligen vägleder dig genom den fullständiga implementeringsguiden!

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss

Tror du att publicering av variabeldata kan passa ditt företag?

Klicka på Kontakta oss om du vill prata om hur våra programvaru- och maskinvarulösningar kan uppfylla dina VDP-behov, så kontaktar en av våra specialister dig!

Kontakta oss

Kontakta oss

Textfält med en * krävs!