Välkommen till Konica Minolta

Konica Minoltas ESG-arbete

Världen står inför ett antal miljömässiga och sociala utmaningar på grund av dramatiska förändringar som äger rum i miljön och det mänskliga samhället. Att lösa dessa utmaningar...

Konica Minoltas erbjudande

IT Services

Med information i vårt DNA kan Konica Minolta IT Services hjälpa dig att få ut det mesta av den digitala omvandlingen. Genom att öka din driftseffektivitet utan att äventyra säkerheten gör vi ditt företag framtidsbeständigt och framgångsrikt.

Digital Office

Konsultation, genomförande och hantering av digitaliserade arbetsflöden och arbetsytor. Förvandla din arbetsmiljö till en digitalt ansluten arbetsyta med Konica Minoltas Digital Office-lösningar.

Professional Printing

Som tryckeri står du inför en snabbt föränderlig marknad med utmaningen att erbjuda nya tjänster samtidigt som du sänker dina kostnader och arbetar med digitaltryck. Vi använder vår decennium långa erfarenhet och vår ledande marknadsposition för att erbjuda dig skräddarsydda högkvalitativa lösningar för dina affärsbehov.

Business Innovation Centre

Främja innovativt tänkande tillsammans med Konica Minolta BIC (Business Innovation Center Europe).

Hälso- & sjukvård

Konica Minolta bidrar till utvecklingen inom hälso- och sjukvård genom att främja och erbjuda lösningar för medicinsk diagnostisk bildbehandling med röntgen-, ultraljuds- och medicinsk informationsteknik samt genom att tillhandahålla genetisk diagnostik och andra farmaceutiska tjänster.

Mätinstrument

Vi erbjuder mätinstrument som till fullo använder vår avancerade optiska teknik för att kvantifiera ljus och färg med hög tillförlitlighet samt högkvalitativa produkter och lösningar för numerisk kontroll av dessa egenskaper.

Print för textilier

Konica Minoltas inkjetsystem "Nassenger Series Inkjet Textile Printing System" har snabbt vunnit popularitet som ett innovativt utskriftssystem som tillgodoser industrins växande efterfråga på korta serier med förbättrade designmöjligheter.

Material & komponenter

Vi bidrar till utvecklingen av input / output inom industriell digitalisering genom att erbjuda de material och komponenter som är nödvändiga för en försörjningskedja baserad på teknik vi har ackumulerat genom åren.

Imaging IoT

Konica Minolta bidrar till ett tryggt och säkert samhälle för att lösa problem orsakade av arbetskraftsbrist och befolkningens åldrande. Vi åstadkommer detta genom att använda vår ursprungliga IoT / AI-teknik för att tillhandahålla lösningar utan kontakt och fjärrkontroll i realtid.

Planetarium

Konica Minolta Planetarium har sedan länge engagerat sig i utveckling och tillverkning av optisk och digital planetariumutrustning och LED-kupoler, så väl som innehållsproduktion, försäljning och distribution.