Managerad utskrifts- och scanningsmiljö

Dispatcher Suite hjälper ditt företag

Hantera utskriftsinfrastrukturen för att vara säker och effektiv i framtiden


Försöker ditt företag minska sina kostnader kring utskrifter, införa digitalisering på arbetsplatsen, förbättra effektiviteten och se till att de anställda kan skriva ut och kopiera utan begränsning – även om en skrivare inte är tillgänglig? Eller vill du kanske ha omfattande översikt och kontroll över utskriftsmiljön, skydda miljön och förhindra obehörig åtkomst till konfidentiella dokument och känslig information? Med Dispatcher Suite kan du få alla de här fördelarna – och många fler. Läs vidare och lär dig hur du tar dina utskrifter till framtiden med ett enda klick!

I dag är en förenklad metod för att driftsätta sofistikerade utskrifts- och arbetsflödeslösningar avgörande för företag av alla storlekar och inom alla branscher. Konica Minolta har förstått dessa behov och utvecklat IT-administrationen enkel och okomplicerad tack vare enkel tilldelning av utskrifts-, kopierings- och skanningsrättigheter till användare och användargrupper samt en enda plattform för att hantera dem – Dispatcher Suite!

Sviten är full av funktioner och har utformats för företag som vill hantera och minska sina kostnader för utskriftstjänster på ett effektivt sätt. Den förbättrar effektiviteten genom att implementera digitala arbetsflöden och ökar dokumentsäkerheten avsevärt.

Genom att kombinera utskriftshanteringsfunktioner och ett automatiserat arbetsflöde kan Dispatcher Suite uppfylla en rad olika företagsbehov – så att du kan maximera effektiviteten och flexibiliteten på kontoret.

Dispatcher Suite är modulär, vilket gör den mycket skalbar och effektiv på alla företag. När den har installerats på servern skyddar och spårar den alla utskriftsjobb som produceras på dina multifunktionella enheter och nätverksskrivare. Genom att ersätta återkommande manuella, pappersbaserade uppgifter med digitala arbetsflöden ökar den övergripande produktiviteten och effektiviteten på kontoret, och även den mest oerfarna användaren kommer att tycka att det är enkelt att utföra alla utskrifts- och skanningsåtgärder med hjälp av svitens intuitiva panel. Med svitens intuitiva administratörsgränssnitt kan du dessutom snabbt och enkelt administrera hela företagets utskrifts- och arbetsflödeshanteringssystem.

dispatcher suite logo

Dispatcher Suite översikt

dispatcher suite structure

fördelar

fördelar

De många fördelarna med en Dispatcher Suite-lösning för ditt företag omfattar följande …


Autentisering: 

Gör autentiseringsprocessen snabb och enkel – användarna behöver bara ange användarnamn och lösenord, PIN-kod eller ID-kort för att säkerställa tillförlitlig och säker enhetsåtkomst. Skyddar mot obehörig användning genom att säkra åtkomst till utdataenheter och dokument, och gör IT-administrationen enkel och okomplicerad tack vare enkel tilldelning av utskrifts-, kopierings- och skanningsrättigheter till användare och användargrupper.


Print Roaming®: 

Den här funktionen innebär att användare kan skicka utskriftsjobb till alla hanterade skrivare på valfri plats i nätverket och få ut utskrifterna var och när som helst! Säker utskrift från valfri utskriftsenhet i utskriftsmiljön utan behov av ytterligare skrivardrivrutiner, vilket minskar kostnaderna och pappersavfallet för jobb som skickas till utskrift men inte längre behövs. Fungerar smidigt i allt från ett enskilt kontor till flera avdelningskontor i olika världsdelar och minskar behovet av servrar tack vare hantering av komplexa utskriftsjobb på klientarbetsstationer (CBPR)


Rapportering: 

Möjliggör spårning och redovisning av alla utskriftsjobb, vilket skapar en lämplig lösning för företag som vill hålla reda på ”vem/vad/var/när” i utskriftsmiljön. Fördefinierade eller anpassade hanteringsrapporter ger faktabaserade data- och användningsgranskningar, med lednings- och hållbarhetsrapporter som ger sammanfattade resultat på toppnivå och hållbarhetsinformation.


Regelbaserad motor: 

Med den här modulen kan administratörer ange enskilda utskriftsvillkor för olika användare, inklusive begränsa åtkomsträttigheter till svartvita utskrifter och göra dubbelsidig utskrift obligatorisk. Utskriftsstyrning kan framtvingas med ett bibliotek med fördefinierade regler. Användarna meddelas när en regel tillämpas.


Kredit och fakturering: 

Den här modulen är viktig för utbildningsinstitutioner och projektbaserade miljöer där utskrifts-, skannings- och kopieringskostnader behöver debiteras tillbaka till användaren. Individuella konton och gruppkonton underlättar administrativa uppgifter, och systemet stöder prislistor, kostnadsställen, debiteringskoder och användningskvoter för enkel kostnadsallokering.


Mobil utskrift: 

Med den här modulen kan användare skicka sina utskriftsjobb från mobila enheter via e-post eller en webreleasesida, vilket förbättrar mobiliteten – användarna är inte längre begränsade till att skriva ut från sin arbetsplats. Ger säker mobil utskrift via e-post eller webbprogram till utdataenheter, trådlös utskrift för Mac- och iOS-mobilenheter som ger bekväm och säker utskrift för mobila medarbetare samt stöd för gästutskrift.


Avancerade arbetsflöden: 

En generös uppsättning verktyg för kraftfulla automatiserade dokumentarbetsflöden för att fånga, indexera och dirigera dokument med praktiskt taget noll ansträngning. Innehåller ett kraftfullt Workflow Builder-verktyg för att skapa komplexa arbetsflöden och erbjuder ett omfattande utbud av tredjepartsanslutningar till Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive med flera.

Dispatcher Suite – en integrerad lösning för effektiv utskrifts- och skanning

Som lösning för managerade utskrifts- och scanningsmiljöer innehåller Dispatcher Suite-plattformen Dispatcher Paragon för utskriftshantering och Dispatcher Phoenix för automatiserade arbetsflöden. Den funktionsrika sviten har utformats för företag som effektivt vill hantera och minska kostnaderna för utskriftstjänster, förbättra effektiviteten genom att implementera digitala arbetsflöden och öka dokumentsäkerheten.

Dispatcher Suite

Dispatcher Suite

Lösningen som du behöver för utskriftshantering och dokumentinläsning

Dispatcher Suite har utvecklats för organisationer som behöver minska sina kostnader kring utskrifter i hela företaget, samtidigt som de anställda kan skriva ut och kopiera utan begränsning – även om en skrivare inte är tillgänglig. 

Den ger en omfattande översikt och kontroll över utskriftsmiljön genom att skapa rapporter om vem som skrev ut vad, när, hur mycket och var, vilket underlättar allokeringen av alla utskriftskostnader till användaren. 

Dispatcher Suite skyddar hela utskriftsmiljön, bland annat mot obehörig åtkomst till konfidentiella dokument och känslig företagsinformation. Den kopplar samman alla företagskontor och avdelningar för att möjliggöra publicering av dokument där det behövs, förenklar skanning och dokumentarbetsflöden i hela företaget, driver digitalisering framåt i processer och arbetsrutiner och förbättrar den övergripande effektiviteten genom att öka automatiseringen av arbetsflödet.

Dispatcher Suite uppfyller alla dina behov inom det här området och mycket mer – så att organisationer som din kan hantera och skydda hela sin utskrifts- och skanningsinfrastruktur med fullständig effektivitet!

Hardware
hardware icon
Konica Minoltas multifunktionsskrivare

Majoriteten av Konica Minoltas enheter är utrustade med hårddiskar och mycket tillförlitliga säkerhetsmekanismer med centralt minne, vilket säkerställer att konfidentiella data och annan känslig företagsinformation alltid skyddas. Konica Minolta erbjuder högsta möjliga säkerhetsnivå med ISO 15408 gemensamma kriterier för certifiering.

Software
software icon
Konica Minoltas programvaruprodukter

Utforska de oräkneliga sätt som Konica Minoltas programvaruprodukter kan förbättra din verksamhet. Konica Minolta löser din verksamhets problem, matchar olika arbetssätt och erbjuder programvarulösningar som uppfyller behoven i din bransch. Genom att alltid prioritera dina behov uppfyller Konica Minolta programvarukraven även från de mest krävande globala organisationerna. Med hjälp av systemet kan du hålla nere kostnaderna för utskrift och kopiering, skapa avancerade säkerhetsåtgärder för att se till att känsliga dokument inte hamnar i obehöriga händer och mycket mer.

Tjänster
service icon
Konica Minolta-tjänster

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Viktiga funktioner

Paket med praktiska funktioner gör det enkelt att skapa en modern utskriftsmiljö


Dispatcher Suite har utvecklats med ditt företags behov i åtanke – och den omfattar möjligheten att installera den nya plattformen så snabbt och enkelt att din personal inte ens märker förändringen – förrän den gör livet lättare på kontoret! 

Konica Minoltas Dispatcher Suite innebär installation och användarupplevelse med ett klick samt intuitiv paneldesign som alla gör att ditt företag eller din organisation helt smärtfritt kan övergå till det nya regelbaserade system som den stöder.


De funktioner som ditt företag kan förvänta sig av Dispatcher Suite är bland annat: 

   

   

Ikon för användarfunktionalitet

Den här funktionen har utvecklats för att ge en bättre användarupplevelse och erbjuder en intuitiv paneldesign, så att systemet är enkelt att använda och gör att användare kan gå från skanning till utskriftsskärm och tillbaka med bara ett klick. Dispatcher Paragon hanterar dina anställdas utskriftsupplevelse, och Phoenix hanterar företagets arbetsflöden.

Ikon för anpassningsfunktion

Med funktionen Single Installer i Dispatcher Suite minskar du omedelbart mängden administrativt arbete, vilket gör installationen snabbare och mycket enklare än någonsin tidigare.

Ikon för efterbehandlingsfunktion

Den här funktionen gör det möjligt för användare av Dispatcher Suite att logga in i systemet med bara ett användarnamn och lösenord, vilket gör att de kan använda utskrifts- och skanningsprogram snabbt och enkelt.

Kontakta oss

Kontakta oss
Required form 'SolutionsContactForm' does not exist.

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings