WORKPLACE ONE – MANAGERADE TJÄNSTER FÖR MICROSOFT 365

Samarbete, kommunikation och säkerhet

Kontakt

En säker plats där användare kan få åtkomst till data, affärsprogram och samarbete – komplett hantering för dig 


Nu har du möjlighet att utnyttja Microsoft 365 full ut – låt dina medarbetare samarbeta säkert och få åtkomst till alla Microsoft-program, programvara, data och arbetsflöden de behöver, där och när de arbetar. Workplace One är en managerad tjänst för Microsoft 365 (M365) som gör att du kan utnyttja den fulla potentialen med M365 för små och medelstora företag. Många företag använder redan M365. Även om det ger företag och användare många möjligheter så används endast en liten andel av dem. Workplace One ger dig alla de här funktionerna i en managerad molnmiljö som hanteras av Konica Minolta.

  

Med en managerad Microsoft-tjänst hjälper vi dig att utnyttja det bästa med M365 och minska din IT-arbetsbelastning

Arbetsmiljöer, arbetsmetoder, samarbete och kommunikation har ändrats. Teknik, digitala verktyg och säkerhetshot sprids i en rasande takt, och det kan kännas överväldigande att hålla jämna steg med dessa. Samtidigt erbjuder teknik och digitala verktyg många nya möjligheter för företagen, bland annat möjligheten att skydda sig mot säkerhetshot. En managerad Workplace One-Microsoft-tjänst är utformad för att ge företaget det bästa av M365 och minska IT-hanteringsbördan.

Vi gör det möjligt för dig att optimera prestanda, flexibilitet och säkerhet i Microsoft 365-miljön. Vi är en utsedd Microsoft Solutions-partner som uppnår målen inom alla sex Microsoft-lösningsområden.

Vi kan hjälpa dig med följande:

    
 

VÄLJA RÄTT PAKET FÖR DITT FÖRETAG: SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION ELLER SÄKERT SAMARBETE 

Vi har skapat två Workplace One-paket för att stödja ditt företag: Samarbete och kommunikation och Säkert samarbete. Det första är det ursprungliga paketet och det andra erbjuder mer omfattande säkerhetshantering. Tänk på dina affärsbehov, resurser och vad du vill uppnå för att välja det bästa paketet för dig.

Säkert samarbete – säkra din digitala arbetsplats

Paketet innehåller avancerade säkerhetstjänster och ytterligare samarbetsfunktioner utöver det ursprungliga samarbets- och kommunikationspaketet. Säkerhetshantering är viktigt eftersom hybrid- och distansarbetare behöver säkra anslutningar och enheter måste hanteras säkert.

Med säkerhetssamarbetspaketet skyddas dina enheter, program och identiteter med säkerhetslösningarna Microsoft Intune och Defender. Vi hanterar allt åt dig för att stödja din verksamhet och göra det möjligt för användare att arbeta på distans och säkert.

Säkerhet gör ditt företag tryggt

Fördelarna med säkerhet är omfattande. Du får den senaste tekniken för att skydda ditt företag och förenkla hanteringen. Du minskar säkerhetsriskerna och skyddar affärsdata. Genom att kombinera enhetshantering och säkerhetslösningar och optimera enhetsprestanda minskar du kostnaderna.

Samarbete och kommunikation – uppnå mer tillsammans, på ett enkelt sätt

Workplace One ger det bästa av M365 för samarbete och kommunikation genom att göra det enkelt och produktivt. Ni kan arbeta tillsammans i samma projekt och uppgifter, dela dokument och information, arbeta med samma dokument samtidigt – allt detta på ett ställe och med säkerhetskopiering.

Workplace One har en kommunikationswebbplats – ett intranät – byggd utifrån dina behov. Du kan dela med dig av nyheter, dokument, information och inspirera anställda att delta och diskutera. Det är visuellt, samt enkelt att få åtkomst och använda.

Fördelarna sträcker sig genom hela organisationen

Arbeta tillsammans, effektivt. Kommunikationen kollegor emellan blir snabb för att hålla alla uppdaterade, göra det enkelt att brainstorma och dela idéer, förbättra produktiviteten och föra alla nära varandra. Alla vet vad som händer i projekt och företaget, och information finns alltid tillgänglig – när och var som helst.

 

Dina fördelar i korthet
EN tjänstepartner ger dig sinnesro
Vi tar hand om säkerheten och kontinuiteten i din verksamhet genom att säkerställa att dina konton och filer – inklusive OneDrive, SharePoint och Microsoft Teams – övervakas, skyddas och säkerhetskopieras regelbundet, med dataskyddspolicyer som hjälper ditt företag att upprätthålla efterlevnaden av GDPR.

 EN värdplattform: Konica Minolta-molnet
Dina affärsdata säkerhetskopieras till Konica Minolta-molnet för säker lagring i våra mycket tillgängliga, säkra och skalbara datacenter.


EN månadsavgift för bättre kostnadsöversikt
Workplace One implementeras och underhålls av våra experter mot en enda, transparent månadsavgift.


EN plats för support
Workplace One Service Desk är din centrala kontakt, med IT-experter som omedelbart finns till hands för att hjälpa dig med eventuella frågor eller problem.


EN åtkomstpunkt för all företagsinformation och alla program
Användare kan när som helst få åtkomst till Workplace One från vilken enhet som helst med hjälp av Microsoft Teams, mobila program eller en webbläsare.


EN dynamisk plattform för kreativt samarbete
Workplace One utnyttjar funktionerna i Microsoft 365 för att möjliggöra dynamiskt samarbete genom enkel delning av kunskap, filer och information.


ETT lösenord för alla dina program
Enkel inloggning (SSO) innebär att användare bara behöver ett lösenord för åtkomst till alla sina program, vilket gör livet enklare för dem och även förenklar för användaradministratören för IT-teamet.

Kontakta oss

Våra experter kommer att visa dig hur vi kan stödja ditt företag med Workplace One