Innovativt tänkande tillsammans med Konica Minolta BIC!


Främja innovativt tänkande tillsammans med Konica Minolta BIC (Business Innovation Center Europe).

Business Innovation Center skapar kundcentrerade lösningar med fokus på ditt företags digitala och kulturella omvandling, tillväxt och utveckling.

Konica Minolta is driven by innovation

Our teams are focused on giving shape to ideas in a creative environment, through technology and business incubation. Passionate about creating new technologies to improve the lives of our global community, we have a strong focus on collaborating and co-innovating with clients, start-up companies, academics and leading-edge partners to develop new offerings in the areas of digital workplace, sensing & information management, business technology and healthcare.

Konica Minolta har som en organisation med en stark innovationskonst som ständigt utvecklas alltid varit engagerad i att utveckla ny teknik och kreativa idéer som ger verklig förändring för miljontals människor.

Konica Minolta inrättade som en del av sin globala strategi för att leda företags innovationshantering Business Innovation Centers (BIC) i fem stora regioner runt om i världen med ett uppdrag att få en djupare förståelse för sina kunders behov, vilket skapar nytt värde och positivt inverkan på samhället.

BICs driver för att uppnå ny produkt-, service- och affärsutveckling som följer hela livscykeln från idé till kommersialisering och stödjer Konica Minoltas globala kundbas - från små företag till multinationella organisationer - genom att förstå hur marknadsförändringar ständigt skapar behov av förändring .
Dessa nya teknologier och affärslösningar kommersialiseras sedan och kombineras med produkter och tjänster för att skapa nya affärer.

Solutions

Om BIC Europa:

Business Innovation Centre (BIC) Europe är den ledande enheten inom Konica Minolta Europe med ansvar för innovation. Som en betrodd partner samarbetar BIC Europe med kunder, partners och akademiker som är dedikerade till att utveckla nya och innovativa lösningar.
 

Kontakta oss