Säker utskrift

Bättre kontroll, lägre utskriftskostnader

Spara tid, pengar och resurser med Konica Minolta


Oavsett företagets storlek är det viktigt att hålla kostnaderna under kontroll. Ju större organisation, desto mindre produktivt och mer energikrävande är det att hålla ett öga på varje enskild kostnad. Det kan till och med vara problematiskt när det gäller en så till synes obetydlig aspekt som utskrift. Tänk efter – känner du till hur mycket du spenderar på skanning, utskrift och kopiering varje dag, vecka, månad eller år?

Kan du inte beräkna dina utskriftskostnader? Oroa dig inte – du är långt från ensam! Även i den här högteknologiska eran tycker en stor majoritet av företagen att det är svårt att få en faktabaserad överblick av de verkliga kostnaderna. Känner du inte till vilka anställda som kan komma åt din infrastruktur och hur ofta de gör det? Det kan också vara ett allvarligt hinder mot att sänka utskriftsbudgeten. Säkra utskriftslösningar ger dig den insikt du behöver för att fatta beslut baserade på fakta i stället för känslor. Med dem kan du övervaka enskilda anställdas utskriftsbeteende, tilldela användarbehörighet och optimera utskriftsinfrastrukturen så att den passar just ditt företags unika behov.

Säker utskrift

Säker utskrift

Lösningar

Med säker utskrift får du de data du behöver för att kontrollera och optimera hela utskriftsmiljön. Det gör att du kan ligga steget före konkurrenterna genom att driftsätta en lösning som är utformad för att hjälpa dig att lösa problem samtidigt som du sparar tid, pengar och arbete. 


Det är enkelt att driftsätta säkra utskriftslösningar – gränssnittet är tydligt och lätt att lära sig, så du behöver inte anlita tekniker. Programvaran kan ge dig komplexa data som omger teamets utskriftsvanor, begränsa användarnas åtkomst till vissa funktioner och är utformad för att vara mycket användarvänlig.

Hardware
hardware icon
Konica Minoltas utskriftsmaskinvara

Vill du ha det allra bästa inom digital utskriftsproduktion? Du hittade det precis. Konica Minoltas maskinvara för produktionsutskrift och kontor är branschledande, med enheter som erbjuder revolutionerande färgbildkvalitet, ultrasnabba svartvita utskrifter, inbyggda efterbehandlingsalternativ av proffskvalitet som överensstämmer med dina komplexa jobbspecifikationer och mycket mer. Oavsett företagets storlek eller specialområde kan du med vår utskriftsmaskinvara bygga upp din utskriftsinfrastruktur, hantera digitalt innehåll, använda toppmoderna mätinstrument och utforska andra lösningar som är utformade för att förändra ditt arbetsflöde på ett genomgripande sätt.

Software
software icon
YSoft SafeQ

YSoft SafeQ är en serverbaserad lösning för utskriftshantering med en avancerad uppsättning innovativa funktioner som är utformade för att ge dig kontroll över utskriftsmiljön, ta faktabaserade beslut, sänka din utskriftsbudget och minimera inverkan på miljön. Med YSoft SafeQ kan du göra dina utskrifter mer kostnadseffektiva och säkra. Med den här lösningen kan du tilldela åtkomsträttigheter, hålla ett öga på personalens utskriftsbeteende och minska risken för att obehörig personal får åtkomst till konfidentiella data.

Tjänster
service icon
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Genom att driftsätta säkra utskriftslösningar kan du optimera utskriftsmiljön. Du kan förenkla arbetsflödet och ta reda på vilka av dina MFP-enheter som används oftast – vilket ger dig en mycket tydligare bild av företagets behov. Med säkrade utskrifter kan du omedelbart minska kostnaderna genom att kräva att användarna identifierar sig när de vill skriva ut, skanna eller kopiera ett dokument.

Du kan välja att erbjuda kunderna en betald utskriftstjänst (som gör det snabbt och enkelt att spåra deras åtgärder och beräkna exakta kostnader), använda ID-kort eller PIN-koder för att se till att kunderna är betalningsdugliga, övervaka de anställdas utskriftsvanor och generera färdiga rapporter samt ta fram alla färdiga, justerbara och tydliga rapporter som täcker alla dina MFP-åtgärder. Du kan även använda omfattande redovisning för att registrera alla utskrifter och kopior som utförs på ett visst projekt, snabbt och enkelt sammanfatta kostnaden samt ta med detta i beräkningen för projektet.

Du kan till och med sänka kostnaderna ytterligare genom att använda rapporter som tydligt visar hur begränsade utskrifter påverkar miljön och på så sätt uppmuntra anställda att inte skriva ut dokument i onödan. Med Konica Minolta kan du göra dina utskrifter säkrare, enklare och mer avancerade än någonsin tidigare. 

   

   

Ikon för anpassningsfunktion

Bättre dokumentsäkerhet

Ikon för teknikfunktion

Databaserad utskriftsgranskning

Ikon för produktivitetsfunktion

Lägre infrastrukturkostnader

Ikon för utskrift

Inga skrivardrivrutiner behövs

Ikon för användarfunktionalitet

Säkra arbetsflöden

Kontakta oss