Miljöhantering

 

"Clean Planet Program"

Clean Planet Program är vår tjänst för insamling och högkvalitativ återvinning av förbrukningsmaterial för bizhub-, AccurioPrint- och AccurioPress-serierna.

Läs mer om "Clean Planet Program"

Hantering av förbrukade enheter och returer

Här nedan hittar du instruktioner om hantering, återlämning samt beställning av hämtning av förbrukningsmaterial.

 

Sorteras som elektronik

Enheter som ser ut enligt nedan (toner och framkallningsenheter) ska sorteras som elektronik.


Enheter (toner och framkallningsenheter) som har symbolen nedan ska sorteras som elektronik.Konica Minolta samarbetar med Ragn-Sells gällande miljömässig hantering avseende elektronikskrot.

Sorteras som plastförpackning

Plastförpackningen som ser ut som denna ska källsorteras som hårda plastförpackningar och lämnas till återvinning. Konsumenten lämnar själv sina förpackningar till återvinningsstationen alternativt via fastighetsnära insamling.(kontrollera om förpackningen är märkt med symbolen ovan i så fall sorteras förpackningen som elektronik)

Källsorterade hårda plastförpackningar återvinns till nytt material som används till nya plastprodukter, de mjuka plastförpackningarna lämpar sig bäst för återvinning av energi genom förbränning. Förpackningens form och materialsammansättning avgör om den lämpar sig för återvinning till nytt material eller till energiutvinning.

Återlämningsinstruktioner

Beställning av transport av förbrukade enheter gäller endast för serviceavtalskunder hos Konica Minolta Business Solutions Sweden AB.
Ta ut den använda Konica Minolta-kassetten ur din skrivare/kopiator och lägg den i en tom kassettkartong. Förslut kartongen noggrant och förbered den för transport. Skriv ut frakthandlingen/returetiketten och fäst på kartongerna.
Beställ hämtning av förbrukade enheter. Klicka här!

Nedan finner ni andra värdefulla kontaktvägar för att nå den information ni söker på bästa vis.

 

Om du inte skulle hitta svaret på din fråga är du mer än välkommen att kontakta oss direkt. 

Använd formulären nedan (se länkar) för att skicka en service-/felanmälan, beställa förbrukningsmaterial eller begära flytt av en maskin.

Beställ service
Beställ förbrukning
Beställ flytt av maskin
Rapportera mätarställning

Du kan även kontakta vår tekniska support och förbrukningsorderavdelning på 0770-456 320 eller skicka e-post till helpdesk@konicaminolta.se för förbrukning eller till servicedesk@konicaminolta.se för serviceanmälan samt användarstöd.

För att vi ska kunna ge dig bästa support vill vi att du har din maskins serienummer tillgängligt när du kontaktar oss.

Välkommen!