Vill du öka din produktivitet? Automatisera arbetsflödet!

Med den stora mängd data och pappersarbete som företag hanterar varje dag blir det lätt för mycket. Med Konica Minoltas tekniska expertis och erfarenhet slipper du det.

Leverera den kvalitet du behöver


Vi erbjuder lösningar för arbetsflödeshantering i världsklass och programvara för arbetsflödesautomatisering som hjälper dig att kontrollera, hantera, dela och lagra viktiga affärsdokument.

Med system för arbetsflödeshantering kan du definiera olika arbetsflöden för olika typer av jobb eller processer. I ett tryckeri kan till exempel ett utformat dokument automatiskt dirigeras från konstruktören till en kontohanterare och sedan till prepress-avdelningen.


Påminn mig igen: Vad är ett ”arbetsflödessystem”?

System för arbetsflödeshantering automatiserar överflödiga uppgifter och säkerställer att oavslutade uppgifter markeras och följs upp. De styr även vilka automatiserade processer som krävs för att göra administrativa uppgifter som orderbehandling överflödiga. Arbetsflödet återspeglar de beroenden som krävs för att slutföra varje specifik uppgift.


Automatisering av arbetsflödet kan förbättra kvaliteten på dina utskrifter genom att minska manuell hantering och mänskliga fel samt snabba upp leveranstiderna, så att du kan producera mer arbete och öka intäkterna. När du har installerat ett system för arbetsflödeshantering kommer du att undra hur du någonsin klarade dig utan det.


Varför är arbetsflödet så viktigt?

Arbetsflödet är avgörande för dagens utskriftsverksamhet eftersom det kan förena de olika utskriftsteknikerna – som offset, digitalt skuret ark, rullmatade enheter och storformatenheter – som alla kräver unika arbetsflödesprocesser för filförberedelse, utskriftsproduktion och efterbehandling. Ett utskriftsarbetsflöde består av en sekvens kopplade steg med ett arbetselement som relaterar till maskiner, en individs ansträngningar eller en grupp personal som kontoansvariga eller pressoperatörer. Flödeselementet avser ett utskriftsjobb som överförs från ett steg till ett nästa i processen för tillverkning från början till slut.


Arbetsflödesanimering

Animerad arbetsflödesvägledning är också tillgänglig för vissa funktioner och felsökningsuppgifter. Det ger en mer visuell översikt över åtgärder och hjälp med felsökning vid till exempel papperstrassel och tonerbyten.


Ett integrerat arbetsflöde kan förhindra flaskhalsar och utnyttja produktionskapaciteten effektivare. För tryckerier är förbättring av arbetsflöden det bästa sättet att fokusera uppmärksamhet och pengar och få bättre avkastning på verksamheten. Det sänker kostnaderna genom att automatisera processer och minska antalet mänskliga interaktionspunkter i processerna. Varje gång någon vidrör en produkt kostar det potentiellt både tid och pengar – men arbetsflödeshantering frigör personalen från tidskrävande och felbenägna rutinuppgifter.

Automatisering av arbetsflöde

Automatisering av arbetsflöde

Den enda arbetsflödesplattformen du behöver

För maximal effektivitet och konkurrenskraft behöver stora och medelstora utskriftsföretag integrera sin utskriftsinfrastruktur och automatisera arbetsflöden där det är möjligt. Det gäller på liknande sätt företag som skriver ut sin kommunikation digitalt internt. Genom att välja Konica Minoltas arbetsflödessystem AccurioPro Connect kan tryckleverantörer och interna operatörer av utskriftsrum automatisera prepress-databearbetning genom att ansluta och automatisera en rad prepress-processer. 


Digitalisering har gjort detta möjligt, och medger sömlös integrering av offsetutrustning med digitala utskriftssystem. Den tidigare tidskrävande prepress-databehandlingen är effektivare och ökar produktiviteten avsevärt. Digitalisering stödjer även automatisering, förbättrar effektiviteten i arbetsflödet och underlättar minskningen av avfall – allt detta är nödvändigt för en hälsosam lönsamhet.


Effektivitet och flexibilitet med snabba färgproduktionsskrivare

Med blixtsnabba hastigheter, enkel användning och kraftfull inbyggd efterbehandling höjer våra snabba digitala tryckpressar ribban för digital produktivitet genom att spara tid och arbetskostnader samt utrymme på produktionsgolvet.


Hög produktivitet som förbättrar lönsamheten för utskrifter

Accurio-utbudet av digitala system är utformat för att möta den växande efterfrågan på den nya generationens digitala utmaningar. De här systemen är noggrant utformade för utskriftsleverantörer och proffs och erbjuder enastående stabilitet i färg och registrering och kan skapa digitala filer från papperskopior på ett effektivt och tillförlitligt sätt.


Den enda arbetsflödesplattformen du behöver

För maximal effektivitet och konkurrenskraft behöver stora och medelstora utskriftsföretag integrera sin utskriftsinfrastruktur och automatisera arbetsflöden där det är möjligt. Det gäller på liknande sätt företag som skriver ut sin kommunikation digitalt internt. Genom att välja Konica Minoltas arbetsflödessystem AccurioPro Connect kan tryckleverantörer och interna operatörer av utskriftsrum automatisera prepress-databearbetning genom att ansluta och automatisera en rad prepress-processer. 


Digitalisering har gjort detta möjligt, och medger sömlös integrering av offsetutrustning med digitala utskriftssystem. Den tidigare tidskrävande prepress-databehandlingen är effektivare och ökar produktiviteten avsevärt. Digitalisering stödjer även automatisering, förbättrar effektiviteten i arbetsflödet och underlättar minskningen av avfall – allt detta är nödvändigt för en hälsosam lönsamhet.


Skapa det återanvändbara innehåll som du behöver

Består många av dina vanliga utskriftsjobb såsom handböcker av diverse PDF-filer från olika källor, till exempel omslag, instruktioner, garantier och kontaktsidor? Och brukar deras innehåll ändras ofta, till exempel när produkterna lanseras på nytt eller om reglerna ändras? Det är ofta komplicerat och tidskrävande att uppdatera sådan komplex information.


Här kan AccurioPro Compile hjälpa dig att skapa utskriftsprojekt som kan användas om och om igen, även när innehållet ändras. Dessa utskriftsprojekt länkas till källdokument som lagras på olika nätverksplatser så att endast den senaste filversionen någonsin hämtas och används. Det innebär att flera författare som arbetar med samma utskriftsprojekt kan bibehålla sitt innehåll oberoende av varandra, och endast uppdaterade dokument skrivs ut – utan att någon manuell åtgärd krävs.

AccurioPro Connect

För högsta effektivitet och konkurrenskraft, måste stora och medelstora tryckerier - och liknande företag som skriver ut sin digitala kommunikation internt - integrera sin utskriftsinfrastruktur och automatisera arbetsflöden där det är möjligt.

Automatisering av arbetsflöde

Automatisering av arbetsflöde

Därför är ett förbättrat arbetsflöde det bästa sättet för tryckerier att fokusera uppmärksamhet och pengar – och få bättre avkastning på verksamheten

I dagens allt mer komplexa utskriftsmiljö blir automatiserad arbetsflödeshantering allt viktigare för att förenkla processer, minska kostnader och snabba upp interaktionen och leveranstiderna.


Därför behöver du programvara för arbetsflödeshantering:


 • För att säkerställa fullständig användning av all utrustning så att produktionseffektiviteten och konkurrenskraften bibehålls.
 • För att automatisera dina jobbhanteringsprocesser och ditt prepress-arbete så att personalen slipper repetitiva uppgifter.
 • För att optimera rutinerna för jobbsändning för att undvika onödiga kundfrågor per telefon.
Hardware
Hög produktivitet som förbättrar utskriftens lönsamhet

Accurio-utbudet av digitala system är utformat för att möta den växande efterfrågan på den nya generationens digitala utmaningar. De här systemen är noggrant utformade för utskriftsleverantörer och proffs och erbjuder enastående stabilitet i färg och registrering och kan skapa digitala filer från papperskopior på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

Software
Konica Minoltas programvaruprodukter

Utforska de oräkneliga sätt som Konica Minoltas programvaruprodukter kan förbättra din verksamhet. Konica Minolta löser din verksamhets problem, matchar olika arbetssätt och erbjuder programvarulösningar som uppfyller behoven i din bransch. Genom att alltid prioritera dina behov uppfyller Konica Minolta programvarukraven även från de mest krävande globala organisationerna. Med hjälp av systemet kan du hålla nere kostnaderna för utskrift och kopiering, skapa avancerade säkerhetsåtgärder för att se till att känsliga dokument inte hamnar i obehöriga händer och mycket mer.

Tjänster
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Vill du öka din produktivitet? Automatisera arbetsflödet!

Vill du öka din produktivitet? Automatisera arbetsflödet!

Upptäck vad automatisering av arbetsflöde kan göra för dig

Programvaran för arbetsflödeshantering är perfekt för att hjälpa dig att få konkurrensfördelar genom att automatisera uppgifter som annars kan kräva för mycket tid och resurser. Med de här systemen kan du även minska arbetskostnaderna, åtgärda budgetbegränsningar och göra mer med mindre resurser, optimera produktiviteten och eliminera behovet av att anlita tillfälligt anställda för att utföra manuella uppgifter. 


Det ger dig den flexibilitet du behöver, så att du kan utöka din kapacitet över tid, se till att dina konfidentiella dokument alltid är säkra med automatiserad bearbetning, filkonvertering till lösenordskyddade PDF-filer, automatisk tillämpning av kopieringsskydd med mera samt snabbare datainmatning – inklusive formulärbearbetning med mönstermatchningsteknik – och direkta anslutningar till dokumenthanteringssystem och andra molnlagringsleverantörer. Arbetsflödesautomatisering hjälper dig att fokusera, eliminera ineffektivitet, minimera kostnader, minska fel, bli mer effektiv och få bättre insikt i hela din arbetsmiljö. 


Överväg de här fördelarna med automatiserade arbetsflöden för din verksamhet:

Spara tid

Spara tid genom att automatisera manuella uppgifter

Minska kostnaderna

Minska arbetskostnaderna

Utöka kapaciteten

Utöka din kapacitet när dina behov förändras med modulär arkitektur

Skydda och säkra

Skydda och säkra dokument

Hastighet

Snabb datainmatning

Dela och få åtkomst

Dela och få åtkomst till information på ett enkelt sätt

Forma Print för nya affärer!

Prokom är Konica Minoltas User Community där vi arrangerar events och branschträffar, du kan även hitta marknadsundersökningar, information och praktiska verktyg som hjälper dig att bli bättre informerad, mer produktiv och inte minst mer lönsam. På Prokom tror vi att det inte bara handlar om vad du gör, det handlar om vad du skapar för möjligheter.

Gå med i Prokom
prokom logo horizontal

Möjliggör affärer genom automatisering av arbetsflöden

Möjliggör affärer genom automatisering av arbetsflöden

Så kan du dra nytta av automatiserade processer

Minimera manuella beröringspunkter för att öka produktiviteten och vinsten samt maximera avkastningen på din investering. En sådan strategi är naturligtvis sunt affärsförnuft, och svaret är arbetsflödesautomatisering. Utöver de uppenbara fördelarna med tidsbesparingar, lägre kostnader och minskad risk för fel hjälper arbetsflödesautomatisering dig dessutom att effektivisera produktionen och ge kunderna transparenta, granskade processer – ett kriterium som blir allt viktigare i dagens affärsmiljö. När du har introducerat automatiserade processer kommer dina kunder att upptäcka att det är lättare att göra affärer med dig och att deras data är säkra än någonsin. Slutresultatet är en förbättring av din konkurrenskraft som ger långsiktiga utdelningar.


Så här kan dina kunder dra nytta av automatiserade arbetsflöden:

 • Enklare och säkrare utskriftsjobb
 • Mindre avstånd mellan kund och utskriftstjänsteleverantör
 • Kortare möjliga deadlines


Så här kan du dra nytta av automatiserade arbetsflöden:

 • Ökad konkurrenskraft
 • Högre produktivitet
 • Mer strömlinjeformad produktionsprocess
 • Transparenta, granskade processer
 • Tidsbesparingar
 • Minskad risk för fel
 • Minskade kostnader
 • Minimerade manuella beröringspunkter
 • Maximerad avkastning på investeringar


Missa inte den här chansen att öka lönsamheten, arbetsflödets effektivitet, processtransparensen och kundvänligheten!

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss

Missa inte den här chansen att öka lönsamheten, arbetsflödets effektivitet, processtransparensen och kundvänligheten!

Om du önskar råd om hur du kan utöka din kapacitet för arbetsflödesautomatisering med Digital1234-programmet klickar du på Kontakta oss för att boka ett möte med en representant för Konica Minolta, som personligen vägleder dig genom den fullständiga implementeringsguiden!

Kontakta oss

Kontakta oss

Textfält med en * krävs!