Ta en titt bakom kulisserna

 

Vår vardag på Konica Minolta


Konica Minolta kopplar inte bara samman våra medarbetare under arbetsdagen. Vi bedriver också olika kultur- och sportaktiviteter där du kan delta i gemensamma aktiviteter med dina kollegor, ha kul efter kontorstid och frigöra ny energi. Dessutom ger vi tips om hur du kan förbättra balansen mellan arbete och privatliv.

Vi är aktiva


Aktivitet förenar människor och det är någonting som Konica Minolta vill bidra till. Därför erbjuder vi samtliga medarbetare friskvårdsbidrag som exempelvis kan användas för massage och olika träningsformer.

Friskvårdsgruppen Shape

Vår friskvårdsgrupp arrangerar från tid till tid deltagande vid olika lopp etc för aktiva medarbetare. Allt för lagandan! 

Tillfällen att träffas

Vi firar gärna både högtider och framgång tillsammans.

Det är det som driver oss framåt


 

TECHNOLOGY INNOVATION PROGRAMME

Att främja vår innovationskultur är avgörande för den spännande omvandlingen till att bli leverantör av IT-lösningar. Våra medarbetare bjuds in att delta aktivt i den här förändringsprocessen, till exempel genom att delta i TIP. Här samlas medarbetare från olika länder med olika funktionsbakgrunder i ett program på sex månader för att lösa affärsutmaningar med flexibla metoder.
 

EUROPEAN MOBILITY

Det är helt nödvändigt med rörlighet inom Europa om vi ska kunna vara redo för framtidens utmaningar. Med våra mobilitetsprogram MOVEFORWARD (långsiktigt) och EXCHANGE (kortsiktigt) kan medarbetare bo och jobba i ett annat europeiskt land, antingen i upp till 12 månader eller under en två- till treårsperiod.

ACADEMY

Vi strävar ständigt efter att stödja våra medarbetare med effektiva och behovsorienterade utbildningar och utbildningsprogram. Med vår interna akademi kan vi snabbt reagera på nya branschtrender och marknadsutveckling och skapa motsvarande utbildningsåtgärder med kort varsel. Dessutom erbjuder vi regelbundet certifieringskurser för medarbetare med försäljnings- eller servicebakgrund för att på bästa sätt förbereda dem för utmaningarna i deras arbete.

Närvaro i offentligheten


Konica Minolta deltar regelbundet på en rad olika mässor och evenemang så att alla som är intresserade av vårt företag och våra produkter ska kunna få information om de ämnen vi engagerar oss i. Det här är ett perfekt sätt att komma i kontakt med oss.