At jobba hos Konica Minolta

 

Ta en titt bakom kulisserna

 

Livet på Konica Minolta


Konica Minolta kopplar inte bara samman våra medarbetare under arbetsdagen. Vi bedriver också olika kultur- och sportaktiviteter där du kan delta i gemensamma aktiviteter med dina kollegor, ha kul efter kontorstid och frigöra ny energi. Dessutom ger vi tips om hur du kan förbättra balansen mellan arbete och privatliv.

Bike2Work


Varje sommar driver vi vår egen Bike2Work-kampanj vid huvudkontoret i Langenhagen, där medarbetarna uppmuntras att ”ta ansvar” – att förbättra både miljön och sin egen hälsa genom att cykla till jobbet! Vi bidrar med omklädningsrum och cykelparkeringsplatser för våra anställda.

B2Run

Idrott förenar människor och det är någonting som Konica Minolta vill bidra till. Den här aktiviteten är till för människor som delar en passion: att springa i grupp. Alla medarbetare på Konica Minolta i Langenhagen bjuds varje år in att delta i företagsloppet B2Run. Varje år sätter vi ihop ett entusiastiskt team som gillar sporten och lagandan!

International Community

Konica Minolta International Community är inriktat på att bygga broar mellan kollegor som tar chansen att arbeta utomlands och de som bor och arbetar i hemlandet. Genom att sammanföra lokalbefolkning och utlandsarbetare skapar vi en sann internationell community. Genom att utbyta erfarenheter, umgås efter jobbet och tillsammans upptäcka staden kan alla knyta nya internationella kontakter – både inom jobbet och privat.

Det är det som driver oss framåt


 

TECHNOLOGY INNOVATION PROGRAMME

Att främja vår innovationskultur är avgörande för den spännande omvandlingen till att bli leverantör av IT-lösningar. Våra medarbetare bjuds in att delta aktivt i den här förändringsprocessen, till exempel genom att delta i TIP. Här samlas medarbetare från olika länder med olika funktionsbakgrunder i ett program på sex månader för att lösa affärsutmaningar med flexibla metoder.
 

EUROPEAN MOBILITY

Det är helt nödvändigt med rörlighet inom Europa om vi ska kunna vara redo för framtidens utmaningar. Med våra mobilitetsprogram MOVEFORWARD (långsiktigt) och EXCHANGE (kortsiktigt) kan medarbetare bo och jobba i ett annat europeiskt land, antingen i upp till 12 månader eller under en två- till treårsperiod.

ACADEMY

Vi strävar ständigt efter att stödja våra medarbetare med effektiva och behovsorienterade utbildningar och utbildningsprogram. Med vår interna akademi kan vi snabbt reagera på nya branschtrender och marknadsutveckling och skapa motsvarande utbildningsåtgärder med kort varsel. Dessutom erbjuder vi regelbundet certifieringskurser för medarbetare med försäljnings- eller servicebakgrund för att på bästa sätt förbereda dem för utmaningarna i deras arbete.


Logotyp för Km Academy

Berättelser om Academy

Närvaro i offentligheten


Konica Minolta deltar regelbundet på en rad olika mässor och evenemang så att alla som är intresserade av vårt företag och våra produkter ska kunna få information om de ämnen vi engagerar oss i. Det här är ett perfekt sätt att komma i kontakt med oss.