Konica Minoltas ESG-arbete

| 4 december 2023

Världen står inför ett antal miljömässiga och sociala utmaningar på grund av dramatiska förändringar som äger rum i miljön och det mänskliga samhället. Att lösa dessa utmaningar är beroende av att alla engagerar sig: regeringar, företag, icke-statliga organisationer och alla vi som kallar planeten Jorden sitt hem. Kristian Øhrstrøm, Head of Nordic Legal & Compliance, förklarar Konica Minoltas ESG-arbete.


Att använda ett ESG-ramverk

Kristian Øhrstrøm förklarar att Konica Minolta redan fokuserar på initiativ för hållbarhet, socialt ansvar och bolagsstyrning på nordisk och global nivå – och har gjort det i många år:
 


quotation marks

ESG är ett viktigt ämne globalt på grund av klimatförändringar och samhällsförändringar. Som ett globalt företag inser vi behovet av att minska vår miljöpåverkan under produktion och kundbesök för att främja en hållbar framtid.

Kristian Øhrstrøm

Head of Nordic Legal and Compliance

Kristian Øhrstrøm förklarar att en stor del av ESG:s arbete handlar om att analysera och bli medveten om effekterna av processer och åtgärder:
 
"Det är bara genom transparens, insikt och medvetenhet som vi kan minimera vår påverkan år efter år. Det vi gjorde igår ESG-mässigt är inte nödvändigtvis vad som är rätt att göra i framtiden. Vi måste se över våra processer kontinuerligt och justera längs vägen för att ständigt förbättra oss."
 
Kunder och kunder kräver ett ESG-arbete
Kristian Øhrstrøm påpekar att många företag kräver dokumenterat ESG-arbete från partners och andra aktörer som de ingår avtal med eller köper produkter med:
 
– Det räcker inte att påstå att vi som företag jobbar med ESG – och att vi är bra på det. Vi behöver nu visa och kvantifiera vad vi gör i siffror och aktiviteter, och på så sätt vara ännu tydligare och mer transparenta i vår kommunikation. Anställda efterfrågar också detta. De vill arbeta för ett företag som gör skillnad.
 
Konica Minoltas ESG-strategi styrs av  FN:s  mål för hållbar utveckling  (THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org)) och följer FN:s Global Compact (The Ten Principles | UN Global Compact).
 
E – Miljöperspektivet
För Konica Minolta är hållbarhet i toppklass, förklarar Kristian Øhrstrøm:
 
– Vi har redan i flera år fokuserat på gröna initiativ, globalt och på nordisk nivå. Globalt tittar vi till exempel på våra produktionsflöden och processer för att minimera avfall, föroreningar etc. I Norden arbetar vi nu med att ersätta alla dieselbilar med elbilar så att vi minskar vårt CO2-avtryck när vi besöker våra kunder. Vi försöker också återvinna så många av våra maskiner som möjligt för att ge dem ett andra liv. Det gäller även tonerflaskor som rengörs och fylls på med ny toner, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi..
 
Kristian Øhrstrøm betonar att det finns många aspekter av hållbarhet – från att producera produkter som är mer hållbara än de tidigare till att utbilda anställda i vad det innebär att vara hållbar.
 
– Vi ser kontinuerligt över vår verksamhet och våra processer för att se var vi kan anpassa vårt hållbarhetsarbete. Vi vill bli ännu grönare, så vi tänjer på gränserna hela tiden. Det är bara på det sättet som vi kan bli bättre."
 
Miljömässiga utmaningar:

 • Klimatförändringar och global uppvärmning med fossila bränslen som främsta orsak
 • Överutnyttjande av naturresurser
 • Avfall (t.ex. plast) i haven och på land
 • Avskogning och skogsbränder
 
S – det sociala perspektivet
"Våra medarbetare är vår framtid. Det är de som skapar Konica Minolta som företag. Vi måste se till att de trivs hos oss och att de behandlas väl – från de som arbetar på våra kontor till de som tillverkar våra maskiner. Konica Minolta sysselsätter så många människor – och det är det som gör oss starkare som företag, säger Kristian Øhrstrøm.
 
Konica Minolta främjar en inkluderande och mångsidig företagskultur som inkluderar människor över hela världen.
 
"Det är avgörande att vi har olika personer som arbetar för oss. Mångfald är en av hörnstenarna i Konica Minolta – och det är även inkludering. Att ha en policy för parametrarna mångfald, jämlikhet och inkludering säkerställer inte bara att vi kontinuerligt förnyar oss som företag, utan också att vi tar hand om varandra och accepterar varandras olikheter. Men det är en sak att ha en politik, en helt annan att genomföra den. Det gör vi bland annat genom att ge våra medarbetare samma möjligheter och ge dem en chans att utvecklas.
 
Sociala utmaningar:
 • Kränkningar av mänskliga rättigheter och diskriminering (på grund av till exempel kön, sexualitet, ras och trosuppfattning) 
 • Modernt slaveri 
 • Löneskillnader mellan könen inom många sektorer av ekonomin
 • Ökningen av den åldrande befolkningen, vilket sätter press på yngre arbetstagare att ta itu med bristen på arbetskraft 
 • Större beroende av teknik (delvis drivet av övergången till hybrid- och distansarbete) eftersom människor letar efter en bättre balans mellan arbete och privatliv och företag försöker minska kostnaderna för att driva kontor och arbetsplatser
 
G – Styrningsperspektivet
Styrning handlar om våra processer och rutiner, förklarar Kristian Øhrstrøm:
 
"Styrning handlar om att skapa rätt grund för vår verksamhet så att vi driver den på bästa möjliga sätt och följer lagar och regler. Vi har bildat en nordisk compliance-grupp som säkerställer anpassning och efterlevnad av nuvarande och framtida lagstiftning. De måste alltid ligga steget före – se över och justera våra processer."
 
Konica Minolta utbildar regelbundet anställda i ledningen för att ge dem färdigheter att navigera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt:
 
"Vi har ett omfattande efterlevnadsprogram där vi utbildar våra anställda – till exempel när det gäller dataskydd och personuppgifter. Det är en sak att ha reglerna och säga åt folk att läsa och förstå dem, det är en helt annan att implementera dem på rätt sätt. För att få människor att agera på ett visst sätt måste de veta varför det är relevant och hur. Det försöker vi visa dem genom relevanta digitala efterlevnadsövningar."
 
Utmaningar med styrningen:
 • Förväntningar på företag att agera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt
 • Överensstämmelse med europeiska och nationella lagar 
 • Behov av etiska, trovärdiga affärsmetoder och robusta styrningsprocesser
 • Att ta hänsyn till etik och hållbarhet i leverantörskedjan
 • En balanserad företagsstrategi

 
Länk till vår europeiska  ESG-webbplats: ESG: Miljö, sociala frågor och bolagsstyrning | KONICA MINOLTA

"Clean Planet Program"

Clean Planet Program är vår tjänst för insamling och högkvalitativ återvinning av förbrukningsmaterial för bizhub-, AccurioPrint- och AccurioPress-serierna.

Läs mer om "Clean Planet Program"

MILJÖHANTERING

Här kan du läsa mer om återvinning av förbrukade enheter, ruturer etc. 

Hållbarhet & Miljöhantering