AIRe Link

– verktyget för visuell fjärrsupport

AIRe Link Instant Visual Remote Assistant


Med AIRe Link ser du det kunden ser, så att du kan ge dina kunder fjärrsupport och snabbt åtgärda fel. Med AIRe Links webbläsarbaserade och appfria lösning kan du snabbt hjälpa dina kunder över hela världen. Med bättre förstagångshjälp kan din organisation nå nya produktivitetsnivåer och öka vinsten inom kundsupport och fältservice, samtidigt som kundvärdet ökar genom att du undviker besök på plats. Serviceorganisationer arbetar ständigt med att minska kostnaderna och öka effektiviteten, samtidigt som de ska hålla kunden nöjd.

Det finns tre stora makrotrender som påverkar framtiden för tillverkning och service.  För det första överstiger andelen tillverkningsjobb markant utbudet av kvalificerade kandidater; för det andra, fler maskiner distribueras på avlägsna platser och för det tredje, den växande komplexiteten för ny teknik. De viktigaste KPI:erna för serviceteam, när det gäller hög kundnöjdhet är att undvika besök på plats och lösa saker redan vid första tillfället. Covid-19 påvisade också det ökade behovet av fjärrarbete och fjärrsupport. Enkelt sagt måste serviceteam göra mer med mindre resurser.

 

Hur fungerar det?

Det som verkar vara en omöjlig uppgift kan lösas med hjälp av innovativa verktyg som hjälper serviceteamen på rätt sätt. De flesta serviceteam använder redan traditionella verktyg för fjärrsupport, som fjärrskrivbord, men nyligen togs en ny typ av lösning fram – direkt visuell fjärrsupport.

 

Tekniken bakom Konica Minoltas lösning för visuell fjärrsupport – AIRe Link – använder kameran på en smarttelefon, surfplatta eller extern kamera för att strömma videon som visar slutanvändarens scenario till en fjärrtekniker, kompletterad med ljudkommunikation. Avancerade verktyg för visuell navigering, t.ex. livepekare i videon eller grafisk notering i en ögonblicksbild, används för att guida slutanvändaren visuellt genom processen.

 

Eftersom protokollet WebRTC används kan sessionen för visuell fjärrsupport köras i webbläsaren för de flesta moderna smarttelefoner. Då behöver slutanvändarna inte installera något program eller skapa ett användarkonto. De behöver bara klicka på inbjudningslänken, som vanligtvis skickas i ett SMS. Vem som helst i världen kan få omedelbar support via den här innovativa lösningen för visuell fjärrsupport.

 

Rapportering

Kunden rapporterar ett problem till maskintillverkaren via etablerade kommunikationskanaler, vanligtvis via telefonsamtal eller biljettsystem. Teknisk support erbjuder då att köra en audiovisuell session via AIRe Link för att undersöka problemet på distans.

Upprätta anslutning

Teknisk support skickar inbjudan till den audiovisuella sessionen till kunden via sms eller e-post. Kunden ansluter sig sedan genom att klicka på länken på en smartphone eller surfplatta
och godkänner åtkomst till kamera och mikrofon.
Ingen applikation behövs, endast en kompatibel webbläsare

Problemlösning

Teknisk support kan se vad kunden ser och kan navigera dem genom identifiering och lösning av problem. Sessionen kan inkludera ljud, visuella bilder, live-pekare, snapshot-kommentarer och till och med dokumentdelning för tydlig och effektiv kommunikation.

Stängning och datainsamling

Om problemet kan åtgärdas på distans stängs sessionen och information kan valfritt lagras. Denna information kan användas för att bygga och dela kunskap och erfarenhet. Om en fjärrdiagnos leder till slutsatsen att webbplatsbesöket är väsentligt, hjälper den inhämtade informationen teknikern att vara beredd att uppnå resultat första gången.

Vem kan dra nytta av att använda AIRe Link?

AIRe Link hjälpte till att lösa 60% ¹ av problemen i samverkan med slutanvändare på distans. Servicetekniker har bekräftat flera gånger att de gillar applikationen, särskilt på grund av dess användarvänlighet.

Slutanvändare är öppna för att använda AIRe Link och är imponerade av den innovativa lösningen för att lösa sina problem.
¹ Sammanfattning av kundens feedback från 2 000 AIRe Link-sessioner.


Callcenter / Teknisk support

Se vad dina kunder ser
Har du svårigheter att förstå problembeskrivningen eller att bara vägleda kunder med ljud? AIRe Link visar exakt vad kunderna ser, vilket leder till förbättrad kommunikation och snabbare problemlösning.


Tekniker/ingenjörer på fältet

Minimera antalet onödiga besök på platsen
Åker du till dina kunder för att fixa triviala problem eller för att upptäcka att du inte har de verktyg och reservdelar som krävs för att lösa problemet? Med AIRe Link kan du på distans se kundproblemet och tydligt vägleda dem till åtgärd som löser det hela eller få info om vad som behövs för åtgärd.


Servicechef

Minska kostnader och öka tillfredsställelsen
Har du ett växande antal maskiner på avlägsna platser, brist på resurser och begränsad budget för kundsupport? AIRe Link gör det möjligt för ditt team att förbättra frekvensen av snabbare problemlösning på distans, samtidigt som du säkerställer att du uppfyller kundernas förväntningar och överträffar avtalad servicenivå.

 


Junior servicetekniker

Få förtroende och kunskap
Har du just påbörjat din servicekarriär eller servar du en ny enhet? I så fall kan du lätt fastna i dina uppgifter. AIRe Link ger dig möjlighet att få direkt visuell och ljudvägledning från en senior supportingenjör, oavsett hur långt du är från huvudkontoret. Som ett resultat kommer du att kunna lösa problem snabbare genom praktisk erfarenhet och kortare cykler, samtidigt som du bygger förtroende för dina förmågor.

 


Maskinoperatör

Eliminera stress och öka produktionen
Har du problem med maskinen som kräver konsultation eller serviceåtgärder från leverantören? Använd AIRe Link för att lösa problemet på distans eller för att dela alla detaljer med servicetekniker innan deras besök, så att produktionen kommer igång snabbare.

AIRe Link-funktioner

AIRe Link är en molnlösning utan appinstallation för serviceteamet eller hos slutanvändaren. För att kunna köra en AIRe Link-session måste båda parter vara anslutna till internet och använda moderna webbläsare på sina enheter. Eftersom slutanvändarna i de flesta fall redan har smarttelefonen i handen när de ringer för att få hjälp kan den visuella supportsessionen upprättas inom några sekunder.

   

   

Ikon för spara pengar

Ingen initial kostnad. Körs på en smarttelefon.

Ikon för användarfunktionalitet

Klicka en gång för att starta fjärrhjälpssessionen.

Ikon för kärnverksamheten

Ingen app behövs. Bara en webbläsare som är kompatibel med WebRTC.

Ikon för förstoringstabell

Stabil och säker. Skalbar för alla belastningar.

Tekniska krav


   

   

Kugghjulsikon

Assistenten och klienten måste vara anslutna till internet.

Kugghjulsikon

Anslutning via mobilnätverk (3G, 4G, LTE) är möjlig.

Kugghjulsikon

Genomsnittlig dataförbrukning 20 MB/minut.

Kugghjulsikon

Genomsnittlig bandbredd för 1 280 x 720-video är 300 kB/s.

Kugghjulsikon

Automatisk kvalitetsjustering baserat på internetanslutning.

AIRE LINK REDUCERAR DITT FÖRETAGS KOLDIOXIDUTSLÄPP

AIRE LINK REDUCERAR DITT FÖRETAGS KOLDIOXIDUTSLÄPP

"AIRe Link besparade mig just den här resan!"

Feedback från Kevin Archer, Regional Technical Specialist, Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd.

AIRe Link ToolsRita i realtidSession recordingSkärmklippLive-pekareDela skärm