Office
Det digitaliserade kontoret när det är som bäst.
Konsultation, genomförande och hantering av digitaliserade arbetsflöden och arbetsytor. Förvandla din arbetsmiljö till en digitalt ansluten arbetsyta med Konica Minoltas Digital Office-lösningar.