Moln- & mobilbaserad utskrift

Moln- & mobilbaserad utskrift

Färgstyrning

Färgstyrning

Anslutning

Anslutning

Enhetshantering

Enhetshantering

Dokument Skanning & Återsökning

Dokument Skanning & Återsökning

Make Ready

Make Ready

Output Management

Output Management

Utskriftsautomatisering

Utskriftsautomatisering

Säkerhet

Säkerhet

Användar- och kostnadshantering

Användar- och kostnadshantering

Variabeldata, publicering

Variabeldata, publicering

Web To Print

Web To Print

Storformat

Storformat