Digital färgspecifikation och kommunikation för leveranskedjor

Minska subjektiviteten hos fysiska standarder och minska avfallet.

Digital färgspecifikation och kommunikation för leveranskedjor


Mjukvaruplattform för hanteringen av färger för biltillverkares globala leveranskedja för att förbättra noggrannheten och enhetligheten i färgkommunikationen.

Digital färgkommunikation hjälper leveranskedjan att förbättra färgernas noggrannhet och enhetlighet, vilket gör att man inte behöver förlita sig på fysiska färgstandarder för att basera produktfärger på spårbara digitala standarder.

Fördelar

 
  • Hantering av varumärken, undervarumärken och SKU:er med tillhörande standarder och beroende standarder.
  • Minska kostnaderna och få ut produkterna snabbare på marknaden tack vare en plattform som kan användas i alla processer, från design och specifikation av färgstandarder, genom produktion, certifiering och godkännande till materialanskaffning.
  • Skalbar installation från enskild användare till en global företagslösning, samtidigt som strikt kontroll och dataägarskap upprätthålls.

Instrument

Instrument

Programvaran SpectraMagic NX2

SpectraMagic NX2 är ett programvarupaket för färgmätning som kan användas till att samverka med Konica Minolta-instrument. Det ger utökad rapportering och analys av färg och färgskillnader. Användaren har full kontroll över anpassningen av mallar och rapporter.

Fråga våra experter!