Mätlösningar för bildskärmsteknik för fordon

Kontroll av infotainment, HUD, Lidar och självkörande teknik

Mätsystem för displayteknologier inom fordonsindustrin


Spektrofotometrar, fotometrar och kolorimetrar för skärmar i fordon

Bildskärmsteknik för fordon går i takt med konsumentelektronik, med samma förväntningar från konsumenten men med ytterligare tekniska krav som måste beaktas för att uppfylla standarder och leverera en produkt med högt upplevt värde till kunden. Spridningen av skärm- och pekskärmsteknik i bilar har gjort den här tekniken till en bra utgångspunkt för användarupplevelsen och kvaliteten på systemen har en stor inverkan på kundens tillfredsställelse och upplevda kvalitet.

Konica Minolta och koncernföretaget Radiant Vision Systems tillverkar mätningslösningar för specifikation och testning av luminansen och färgen hos skärmteknik, inklusive infotainment, HUD och Lidar och upplysta omkopplare, eller återkopplingselement såsom knappar på instrumentpanel, eller armstödskontroller och klustersymboler.

Fordonstillverkare kan maximera den upplevda kvaliteten på användarupplevelsen av skärm- och kontrollelement samtidigt som man försäkrar att standarderna för synlighet, betraktningsvinkel, läsbarhet, noggrannhet och enhetlighet uppfylls. Samma teknik som används för högkvalitativa elektroniska konsumentskärmar kan användas för utveckling, produktion och tester på plats.


Spårbara och betrodda lösningar för digitala luminansdata kan avsevärt påskynda utvecklingen, produktionen och kvalitetskontrollen.


Våra expertteam kan hjälpa till att implementera ett system som gör det möjligt för alla parter (från utrustningstillverkare till kvalitetskontroll) att arbeta på ett effektivare, mer samarbetsinriktat och konsekvent sätt. Erfarenheten visar att ett datadrivet tillvägagångssätt gör att leveranskedjor kan skapa relationer baserat på kvalitet och enhetlighet, vilket minskar subjektivitet och förenklar specifikation och godkännande.

Konica Minolta erbjuder kunder ett globalt nätverk av försäljning, support och expertis och kan leverera testade lösningar till kunder inom fordonsindustrin. Vårt nätverk av auktoriserade serviceanläggningar tillhandahåller fortlöpande underhåll och kalibrering av enheter för att minimera driftstopp och säkerställa att system förblir spårbara under hela sin livslängd

Fördelar

  • Förbättra den upplevda kvaliteten och leverera en kvalitet på användargränssnittet som överträffar kundens förväntningar genom att utveckla och testa den senaste tekniken med den senaste mättekniken för att hålla jämna steg med den senaste konsumentelektronikens framkant.
  • Effektivisera leveransen och arbeta med leverantörer för att utveckla, skapa prototyper och testa teknik med tillförlitliga mätlösningar.

Instrument

Instrument

CS-3000 spektrofotometer

Den används för mätning av ljusstyrka och kromaticitet i olika optiska enheter, t.ex. LCD-skärmar, PDP-skärmar, organiska EL-skärmar och FED-skärmar. Den är efterföljaren till CS-2000 och CS-2000A.

Radiant ProMetric® I-serien

Toppmodern avbildningskolorimeter som ger den mest noggranna lösningen för testning av inbäddade skärmar. En rekommenderad lösning för både FoU- och produktionsmiljöer för insamling av luminans, färgmätningar och visning av vinkeldata.  

Radiant ProMetric® Y-serien

ProMetric avbildningsfotometer för luminansmätningar av displayteknik, bedömning av ljusstyrka, enhetlighet, kontrast, pixeldefekter osv. med en mängd olika sensorer tillgängliga för att säkerställa bästa förhållande mellan pris och prestanda.

CA-410 färganalysator för bildskärmar

Färganalysatorn CA-410 är efterföljare till industristandarden CA-310 och mäter och justerar kromaticitet och gammaegenskaper hos HUD-skärmar, smarttelefoner, surfplattor, TV och andra HDR-skärmar över ett bredare luminansintervall än någonsin tidigare.

Rhopoint IQ FLEX 20-S

Glansmätaren används för att mäta bildkvalitet och profiler för hur ljus reflekteras på en yta. Den kan även användas för relativa visningsmätningar. 

Tillämpningar

Tillämpningar

Mätning av ljusstyrka, kromaticitet och enhetlighet hos indikatorer/instrumentpaneler

Radiant Vision Systems avbildningskolorimeter och fotometrar (Prometric®-serien) mäterljusstyrkan och kromaticiteten hos instrumentpaneler i fordon. De utvärderar inte bara ljusstyrkan och färgstyrkan hos text och ikoner, utan även design såsom saknad text.

Car interior with quality finish and a large infotainment display

Mätning av defektinspektion, ljusstyrka, kromaticitet och utvärdering av enhetlighet hos skärmar såsom navigatorer i fordonet

Konica Minoltas mätinstrument (CA-410 färganalysator och CS-2000 ljusmätare) och Radiant Vision Systems avbildningskolorimeter och fotometrar (ProMetric®-serien) kan mäta ljusstyrkan och kromaticiteten hos fordonets bildskärm. Det är möjligt att mäta fördelningen av ljusstyrka och färg med hög upplösning. 
Tillsammans med TrueTest™-programvaran för bildanalys kan skärmen utvärderas med avseende på enhetlighet/ojämnheter, BlackMura, punktdefekter, linjedefekter och andra bildinspektioner.

Fråga våra experter!