Färg och glansmätning av fordonsfärg och -ytbehandlingar

Kvalitetskontroll och färgsammansättning av fasta färger, effektfärger, metalliska färger och pärlemorfärger

Färg och glansmätning av fordonsfärg och -ytbehandlingar


Kvalitetskontroll och färgsammansättning av fasta färger, metalliska färger, pärlemorfärger och effektfärger inom fordonsindustrin

Inom fordonsfärg och parallella tillämpningar är färg avgörande – och rätt färg säljer.


En bils externa utseende är en viktig kvalitetsparameter som påverkar kundens köpbeslut och visar prov på varumärkeskvaliteten för omvärlden. Sådana högkvalitativa lacker är känsliga för ytdefekter såsom apelsinskalsyta och ytslöja (i mindre utsträckning för nya fordon). Hur dessa defekter hanteras kan utgöra skillnaden mellan en yta av hög eller låg kvalitet och är minst lika viktigt som färgnoggrannhet är för färglinjen och konsumenten. Den snabba innovationstakten och ombytliga trender är tydligare inom fordonsindustrin än i nästan någon annan bransch. För närvarande är mer än 80 % av alla nytillverkade bilar bestrukna med effektfärger. Innovationen och förväntningarna måste återspeglas både på OEM- och lackeringsmarknaderna, som måste kunna hantera nya färger, materialspecifikationsändringar och leverantörsbyten.


En av de viktigaste utmaningarna inom fordonsindustrin är att se till att fordonets övergripande utseende är konsekvent och att lackeringen på angränsande paneler är harmonisk.Konica Minoltas mätinstrument erbjuder kompletta lösningar för exakt färg- och utseendekarakterisering av färger med hög glans och effektfärger under hela ytbehandlingsprocessen. Genom att integrera färg- och utseendemätdata kan färglinjen optimera processerna genom hela produktionen, från råmaterial till E-Coat och C-Coat. Genom att implementera datadrivna system kan färglinjen mer effektivt förutsäga och påverka slutresultatet, förbättra effektiviteten, sänka kostnaderna och i slutändan förbättra slutresultatet. Våra experter kan hjälpa dig att implementera ett okomplicerat system som tillhandahåller mer användbar information och minskar subjektiviteten i kvalitetskontroller.

Konica Minoltas multivinkelspektrofotometer är vertikalt orienterad och utformad för att ge bästa möjliga ytkontakt på små och böjda ytor som normalt anses vara de mest utmanande. Genom att använda 45-graders belysning och 6 mätvinklar kan effekten av metaller beskrivas med största noggrannhet. CM-25cG är ett lättanvänt bärbart instrument avsett för digitala färgdata för inre delar med icke-effektbeläggningar. 

Konica Minolta har ett exklusivt distributionsavtal med Rhopoint Instruments, som tillhandahåller fordonsindustrin nästa generations innovativa lösningar för mätning av glans och utseende. Rhopoint TAMS är ett bärbart maskinvisionssystem för ytor som kan användas för att tillhandahålla detaljerad ytinformation i RMAT-läge, så att rullade plåtmaterial, pressade delar och E-Coat kan karakteriseras. Gällande C-Coat-mätningar rangordnar TAMS paneler efter kvalitet och harmoni, vilket förenklar informationen och gör den förståelig för mänskliga observatörer. Rhopoint skapade algoritmen baserat på en omfattande perceptionsstudie som utfördes med AUDI AG. Konica Minolta erbjuder även Rhopoint IQ-S, nästa generations glansmätare med snäv tolerans, som inte bara tillhandahåller data för glanserna 20°, 60° och 85°, utan även för Rspec, RIQ (reflekterad bildkvalitet) och slöja.

Fördelar

  • Reagera snabbt på krävande kundförfrågningar.
  • Kommunicera exakta färg- och utseendespecifikationer genom hela leveranskedjan.
  • Förbättra konsekvensen, sätt upp realistiska och uppnåeliga förväntningar genom att jämföra dina egna och konkurrenters slutprodukter.
  • Förbättra säkerheten i ytbehandlingsprocessen, minimera omarbetningar och maximera kvaliteten på slutprodukten.
  • Uppnå små toleransnivåer enligt respektive fordonsstandard.
  • Uppnå snabbare processer och minska antalet korrigeringar.
  • Säkerställ färg- och slutkvalitet vid slutmonteringen.
  • Stärk varumärkesidentiteten.

Instrument

Instrument

Rhopoint TAMS™

Bärbart maskinvisionssystem med innovativa kvalitets- och harmonidata för bedömning av ytbehandling hos paneler som en del av en helhet. Rhopoint TAMS™ utvecklades inte bara för att mäta den slutliga ytbehandlingen, utan även ytan genom hela ytbehandlingen.

Rhopoint IQ FLEX 20-S

IQ-glansmätaren är perfekt för små och svåra delar med hög glans såsom kromdetaljer, trim osv., tack vare det lilla fjärrmottagarhuvudet.  Den mäter data för 20 graders glans, R-Spec, DOI och RIQ för att ge en mer noggrann utvärdering av ytbehandlingar. 

Rhopoint IQ-S glansmätare med snäv tolerans

Trigloss 20/60/85° IQ-version med snäv tolerans för maximal noggrannhet och upplösning i alla glanstillämpningar. Den här nya generationens glansmätare tillhandahåller även data för Rspec, DOI och dis.

CM-26dG portabel spektrofotometer

Den bärbara spektrofotometern erbjuder enastående noggrannhet och överensstämmelse mellan instrument, vilket ger stor flexibilitet vid användning med två enkelt utbytbara mätöppningar. Levererar mätdata som omfattar (SCI) och exkluderar (SCE) ytförhållanden i en mätsekvens, i ultrahög hastighet. Dessutom har den en 60° glanssensor som uppfyller ISO 2813.

CM-36dG bänkspektrofotometer

Detta är branschens första bänkspektrofotometer för mätning av färg och glans. Den har en inbyggd 60°-glanssensor som mäter färg och glans samtidigt och som uppfyller ISO 2813. Instrumentet har hög precision och tillförlitlighet, kan mäta färg i reflektion och/eller transmittans och är perfekt för olika färgtillämpningar.

CM-M6 multivinkelspektrofotometer

Bärbar multivinkelspektrofotometer som är särskilt utformad för färgmätning av metalliska färger och effektfärger. Den tillämpar ett nytt, patenterat belysningssystem med dubbel väg och riktad 45°-belysning tillsammans med 6-vinkels spegelobservation från två sidor för exakt mätning av målade delar på produktionsgolvet.

CM-25cG portabel spektrofotometer

45°c:0° portabel spektrofotometer med geometri och en äkta 60°-glanssensor som är känd för att tillhandahålla färgvärden som utmärkt stämmer överens med visuell uppfattning genom att helt utesluta yteffekter av glans och/eller textur.

Ljusbås

Användning av ett färgbedömningsskåp av hög kvalitet rekommenderas starkt för att säkerställa visuell matchning vid jämförelser med data och bedömningar som tagits fram av färgmätningsinstrument. Endast Normlicht-ljusskåp säkerställer att visuella färgbedömningar görs på ett konsekvent och objektivt sätt utan att påverkas av ständigt växlande naturligt eller artificiellt ljus. Flera versioner finns tillgängliga för att uppfylla dina specifika behov och eliminera problem med produktkvalitet och problem i leveranskedjan som orsakats av felaktiga färger.

SpectraMagic NX2

SpectraMagic NX2 är ett programvarupaket för färgmätning som kan användas till att samverka med Konica Minolta-instrument. Det ger utökad rapportering och analys av färg och färgskillnader. Användaren har full kontroll över anpassningen av mallar och rapporter.
 

Tillämpningar

Tillämpningar

Mätning av effektfärger

Få exakta och stabila resultat på böjda ytor med metalliska effektbeläggningar som används på bilexteriören tack vare det nya patenterade belysningssystemet med dubbel väg. Mät främre och bakre stötfångare, fordonsspegelkåpor och dörrhandtag, snabbt och flera gånger. Den vertikala formen hos den kompakta och lätta CM-M6 gör den enkel att placera och den högupplösta bakgrundsbelysta färgskärmen är läsbar även med minimalt omgivningsljus.

Hatchback automobiles on an assembly-line/paint-line

Mätning av RMAT

Rhopoint TAMS™ kan användas till att mäta en yta före och under ytbehandlingen. Med hjälp av data gällande ytan, såsom råmetall, pressad del, E-Coat osv., kan färglinjen bättre förutsäga en reservdels slutliga kvalitet, testa avhjälpande åtgärder och optimera processer, vilket i slutändan sparar tid och avfall.
 

Mätning av glans, dis, klarhet och apelsinskalsyta i inre och yttre beläggningar

Rhopoint IQ-S glansmätare med snäv tolerans kan mäta glansen på den målade ytan på bilens inre skal. Glans kan kontrolleras genom att minska mängden ljus som reflekteras från den främre vindrutan till instrumentpanelen. Med hjälp av instrumentet Rhopoint IQ-S är det möjligt att mäta slöja,bildskärpa (kartläggningsegenskap), apelsinskalsyta och andra ytförhållanden, med endast en enhet.
 

Female worker inspecting the surface finish on an automobile.

Mätning för jämförelse med konkurrenter

Utvecklingsteam kan enkelt jämföra konkurrenternas lackering på ett konsekvent sätt med hjälp av Rhopoint TAMS-rapportmallarna för att bedöma alla panelers ytkvalitet samt den övergripande harmonin mellan alla panelerna. 

När det kommer till att positionera produkten och varumärket på marknaden och samtidigt bibehålla ett effektivt förhållande mellan kostnad och prestanda, är det viktigt att förstå konkurrenternas produkter.

Visionssystem för montering och kaross

Konica Minolta Group Company EINES tillverkar visionssystem för inspektion av färg, tätning och lasering, vilket innebär att kunderna kan automatisera och påskynda vanliga inspektionsuppgifter i fordonmonteringslinjen. EINES erbjuder även lösningar för spolning och spaltinspektion och deras lösningar inspekterar över 8 miljoner bilar årligen.

Mätning av inredningsfärger

Oavsett om det handlar om färg, plast eller textil är den d:8° sfärbaserade spektrofotometern den bästa lösningen för alla tillämpningar inom kvalitetskontroll av fordonsinredning. CM-26dG har en inbyggd ISO-kompatibel 60°-glanssensor, ergonomisk design, stor skärm och processfokuserade funktioner såsom jobbkontroll (bildbaserad arbetsflödesfunktion) och utvecklades för kvalitetskontroll av bilars invändiga delar.

FoU och kvalitetskontroll av fordonsinteriör och -exteriör

Konica Minolta erbjuder tillsammans med koncernföretaget Radiant Vision Systems och partner Rhopoint Instruments ledande teknik och nyckelfärdiga lösningar för forskning, utveckling och kvalitetskontroll på produktionslinjen. Våra erfarna team kan hjälpa dig att implementera mät- och kontrollösningar för fordonsinteriör och -exteriör under utvecklingen, tillverkningen och kvalitetskontrollen, allt med stöd från ett globalt försäljnings- och supportnätverk.

Relaterade lösningar

Fråga våra experter!