Färgmätning för textilindustrin

Korrekta färgdata för färgämnen, kläder, möbler, läder med mera

 

Färgmätningslösningar för textilindustrin

Konica Minoltas mätinstrument har spårbar och tillförlitlig mätteknik för textilbranschen. Vi har bland annat enkla trefärgskolorimetrar, ergonomiska bärbara spektrofotometrar, mångsidiga bordspektrofotometrar och skåp med kontrollerad belysning för färgbedömning.

Vi har skalbara lösningar för att hjälpa företag och deras värdekedja att specificera, kommunicera, producera och kontrollera färg för att göra det möjligt för dem att uppnå fördelar.
 • optimera processer
 • förbättra konsekvensen
 • öka kundtillfredsställelsen
 • minska spillet

Färgkontroll är ett oumbärligt verktyg inom textilindustrin, oavsett om det gäller plagg, där färg ofta är en primär egenskap, eller andra produkter, som mattor, läderklädsel, presenningar, segel osv., där färg kan vara en sekundär egenskap.
 
Genom att använda färgkvalitetskontroll kan företag erbjuda sina kunder de färger de vill ha och tillhandahålla en så konsekvent upplevelse som möjligt till dem.

Genom att mäta färg med hjälp av spektrofotometrar kan tillverkare tillverka konsekventa produkter med kontroll av optiska blekmedel, när det behövs. Användningsområdesspecialisterna på Konica Minolta har stor erfarenhet av att tillhandahålla framgångsrika mät- och kontrollsystem för textilier.

Konica Minolta har global räckvidd med lokal försäljning och expertis som hjälper dig att upprätta ett framgångsrikt digitalt färgdatasystem. Oavsett om du behöver en lösning för dina leveranskedjepartner, för utveckling, för produktion eller för kvalitetskontroll kan våra team leverera lösningar som uppfyller dina behov och samarbeta med dig för att skala lösningarna när kraven växer. Vi har ett särskilt team som tillhandahåller support för vår färgmatchningsprogramvara med erfarenhet av installation, utbildning och anpassning av lösningar för att optimera dina färgarbetsflöden.

Vi har ett omfattande nätverk av godkända tjänsteföretag som tillhandahåller support för våra produkter för att se till att de underhålls, har rätt noggrannhet och är spårbara året runt.

Fördelar

 • Producera konsekvent kvalitet: Konsekvens mellan satser förbättrar kundnöjdheten och slutanvändarens tillfredsställelse och uppfattning av kvalitet, vilket i sin tur minskar returer och avfall.
 • Färg är ett säljverktyg: Färgkontroll och färgmatchning ger nya möjligheter till mervärdesprodukter, utökad räckvidd och större flexibilitet för att uppfylla kundbeställningar.
 • Färg är en tjänst: Möjligheten att erbjuda färgdata och enhetlighet för kunderna gör dig till en pålitlig partner som erbjuder mervärdestjänster.
 • Färgkontroll som processverktyg: Färgmätning implementeras genom hela processer, till exempel tvätt, torkning, sträckning, färgning, tryck o.s.v., och ger förbättrad kontroll över slutprodukten, vilket sparar kostnader och avfall.

Exempel på tillämpningar

 • Förbättra enhetlighet och snävare toleranser, minska avfall och öka den upplevda kvaliteten på produkterna.
 • Upprätta ett datadrivet QC-system som förbättrar hastigheten för godkännande och produktsortering.
 • Utveckla processer som drar nytta av datadriven testning, t.ex. tvättester, väderslitage o.s.v.
 • Skapa en databas med färger och toleranser för varumärkesfärger, konkurrentfärger och leverantörernas färgpaletter.

Lösningar för färgmätning av textilier

Färgmätning av färgämnen

Kontroll av färgämnenas färg: både dosering och behandling kan uppnås med hjälp av en spektrofotometer, vilket gör att operatören kan samla in, analysera och kommunicera data.

Färgmätning för kläder och inredning

Färg är en viktig faktor för konsumenten vid val av kläder och hemartiklar. Färgmätningsteknik ger tillverkare och varumärken stöd för att leverera produkter av konsekvent och hög kvalitet.
 

Färgmätning för textilier med hög synlighet

Textilier med hög synlighet måste uppfylla nationella och internationella standarder för att säkerställa att de fungerar korrekt. Detta kräver instrument med korrekt mätgeometri.

Färgmätning för läder

Läder används ofta i lyxprodukter där färgens enhetlighet och kvalitet är av avgörande betydelse. Färghanteringssystem kan hjälpa till att specificera och producera enhetliga och tilltalande färger.