Färgmätning av färgämnen

Mät färgämnen och tryckfärger för kontroll och rapportering

Färgmätning av färgämnen inom textilindustrin


Exakta lösningar för mätning av färgämnen i flytande form och pulverform för varor i FoU-grupper inom textilindustrin

Färgämnen används inom textilindustrin för att hjälpa textiltillverkare att uppnå önskad färg på de färdiga produkterna. Färgen på färgämnena, deras blandning, bearbetning och slutresultat måste alla kontrolleras noggrant för att slutprodukten ska bli enhetlig och av hög kvalitet utan överdrivet slöseri, kasseringar och höga kostnader. För vissa textilprodukter är färgen en avgörande framgångsfaktor, vilket är avgörande för kläder och möbler, men även för produkter där färg inte är en primär egenskap.

 

Att leverera konsekvent färg och utseende förbättrar det upplevda värdet av produkter och hjälper tillverkaren att visa ett engagemang för kvalitet.

 
Konica Minoltas mätinstrument erbjuder en lösning för exakt mätning av färgämnen, tryckfärger och resultatet av relaterade processer, från råmaterial till färdiga produkter. Korrekta och spårbara färgdata gör att organisationer kan implementera datadrivna processer som förbättrar produktkvaliteten och enhetligheten, vilket minskar avfall och kostnader. Oavsett om färgdata används för interna kontroller, utveckling, rapportering eller kommunikation av färg med leveranspartner, stöds våra system av ett erfaret team som kan hjälpa dig att exakt specificera, producera och rapportera färg.
 
Digitala färgdata kan användas för att avsevärt påskynda och förenkla färgleveransprocessen, och förbättra det sätt som färgproducenter och textilproducenter kan reagera på marknaden. Genom att samarbeta med leveranspartner, med hjälp av noggranna och spårbara instrument och testade processer och system, kan relationer stärkas baserat på kvalitet, konsekvens och kommunikation.  
 
Färgen på färgämnen och tryckfärger kan mätas med en bänkspektrofotometer, vilket gör att användaren kan få kontroll över färgprocessen, förstå processernas effekter på den slutliga färgen och utföra färg-QC. Ett bänkinstrument som CM-36dG kan mäta både färgämnen och färdiga produkter. Det har flera innovativa funktioner som gynnar textilproducenter, inklusive en inbyggd provkamera som gör att operatören exakt kan mäta mönstrade prover eller testremsor som har behandlats på olika sätt.

Fördelar

  • förbättra konsekvensen för färgämnen och färger
  • förbättra rapportering och kommunikation med kunderna
  • optimera pigment och minska kostnaderna
  • minska subjektiviteten för kvalitetskontroller och godkännande
  • minska toleranserna

Instrument

Instrument

CM-36dG bänkspektrofotometer

Innovativ bänkmodell för mätning av flytande färgämnen, pulverpigment och textilmaterial, med UV-filter för kontroll av OBA:er och en provkamera för exakt mätning av mönstrade prover.

CM-26d bärbar spektrofotometer

Användarvänligt bärbart instrument med liten mätöppning och sökare, perfekt för mätning av färgade prover.

CM-5 bänkspektrofotometer

Användarvänlig, fristående bänkspektrofotometer som mäter färgen på vätska, pulver och fasta prover. Den inbyggda displayen och användarguiden gör detta till en mångsidig lösning för olika platser och processer.

Colibri®-plattformen

Programvaruplattformen Colibri® hjälper dig att specificera, hantera, formulera, producera och kommunicera färg genom hela färgleveranskedjan. Med Colibri® kan användarna få snabb, säker och hanterad åtkomst till delade data från en central databas, vilket minskar ledtiden och ökar produktkvaliteten. 

Tillämpningar

Tillämpningar

Mätning av färg för tyg och trådar

Konica Minoltas spektrofotometrar kan användas för färgmätning för specificering och kontroll av färgningsförberedelse och provfärgning av tyger och trådar. Våra experter kan hjälpa klädtillverkare och färgningsfabriker att implementera system för färgbeteckning och -granskning.

Spektrofotometern CM-36dG/CM-36dGV kan användas för samtidig mätning av färg- och glansvärden, vilket ger bättre spårbara utseendedata för att förbättra produkternas kvalitet och förbättra mätningseffektiviteten.

Fråga våra experter!