Färgmätning av flytande kemikalier

För transparenta eller halvtransparenta vätskor

Färgmätning av flytande kemikalier


Spektrofotometrar för noggrann och konsekvent färgmätning av flytande kemiska produkter från ogenomskinliga till genomskinliga i reflektans eller transmittans.

För tillverkare av flytande kemikalier hjälper våra bärbara och stationära färgmätinstrument och programvaror till att producera exakt och konsekvent färgade kemiska produkter. Du kan analysera flytande kemiska produkter med alla nivåer av opacitet och producera repeterbara och spårbara spektraldata som kan rapporteras, registreras och kommuniceras med kunder.

Konica Minoltas mätinstrument kan hjälpa dig att kontrollera kostnaderna, specificera och leverera de produkter som dina kunder vill ha och tillhandahålla en konkurrensfördel på marknaden.


Tillverkare på en mängd olika marknader måste erbjuda en konsekvent och spårbar produkt och förlita sig på våra instrument för att ge snabb och exakt mätning av vatten- eller oljebaserade vätskor, oavsett om de är ogenomskinliga eller genomskinliga.


Konica Minoltas mångsidiga bänkspektrofotometrar kan användas anslutna till en dator eller i fristående läge för färgkontroll där du behöver det, antingen i laboratoriet, i produktion eller på plats hos en kund eller leverantör.

Våra bänkspektrofotometrar används ofta för både transmittans- och reflektansfärgmätning av vätskor och genererar färgdata som är enkla att analysera, rapportera och kommunicera med kunder. Kyvetter på 2, 10 eller 20 mm finns i antingen optiskt glas eller plast beroende på dina behov. En flödescell kan även användas för att integrera systemet i annan testutrustning eller med ett automatiserat eller slutet system.

Vår bänkspektrofotometer CM-5 kan mäta flera av de standardfärgindex som vanligen används inom det kemiska området. Kalibreringskurvor för specifika index inklusive Gardner, Hazen/APHA, Iodine Color Number, European Pharmacopoeia och US Pharmacopeia finns lagrade i CM-5, vilket eliminerar behovet av att förbereda och hantera standardlösningarna för varje index. Indexmätningar kan göras med tillvalet cellmätning på 10 mm med de kommersiellt tillgängliga 10 mm breda cellerna som används för andra typer av kemisk analys, vilket gör att instrumentet enkelt kan passa in i ditt nuvarande arbetsflöde.

Våra erfarna team kan rekommendera en lösning och vårt omfattande servicenätverk kan se till att dina instrument underhålls och kan spåras under hela deras livslängd.

Fördelar

  • minska kostnaderna
  • minska spillet
  • ge kunderna noggrannhet, säkerhet och användbara data
  • förbättra produktkvaliteten
  • minska den subjektiva inverkan på färgmaterialet

Instrument

Instrument

CM-5 bänkspektrofotometer

CM-5 bänkspektrofotometer och kyvettsystem kan användas för fristående transmittansmätning av genomskinliga eller halvgenomskinliga vätskor med hjälp av mätningsguiden och förenklad datarapportering.

CM-36d, bänkspektrofotometer

En innovativ bänkspektrofotometer med stor, öppen transmittanskammare för mätning av vätskor i kyvetter. CM-36d har en våglängdsanalys som tillval och justerar funktionen för att förbättra säkerhet och noggrannhet mellan årliga spårbara kalibreringar. 

CM-700d/CM-600d bärbar spektrofotometer

Våra bärbara spektrofotometrar CM-700d/CM-600d mäter reflektans och transmittans för att noggrant utvärdera ogenomskinliga, genomskinliga och fluorescerande prover, små till stora, inklusive vätskor.        

Relaterade lösningar

Fråga våra experter!