Färgmätning för kemikalieindustrin

Färgmätning för kemiska vätskor, pulver, pastor, pellets och granulat

 

Färgmätningslösningar för kemikalieindustrin

Konica Minoltas mätinstrument erbjuder lättanvända, exakta och spårbara färgmätningslösningar som hjälper kemiföretag med processtyrning och kvalitetskontroll oavsett om det gäller granulat, pulver eller vätskor.

Skalbara system finns tillgängliga för både laboratorie- och produktionsmiljöer som gör det möjligt för kunder och den bredare värdekedjan att registrera användbara färg- och färgskillnadsdata
  • Optimera processerna
  • Analysera och spåra produktionen
  • Gör mätningar vid godsmottagningen eller med leverantörer
Om färgen på slutprodukten ändras är det nödvändigt att minimera produktionsfel, vilket minskar eventuella kostsamma produkter utanför specifikationen och gör det möjligt för producenten att reagera. För detta ändamål måste färgförändringar upptäckas i ett tidigt skede.

Våra mätinstrument hjälper dig att utföra tillförlitliga kontroller enkelt och snabbt under produktionen.

Konica Minolta har global räckvidd med lokal försäljning och expertis som hjälper dig att upprätta ett framgångsrikt digitalt färgdatasystem. Oavsett om du behöver en lösning för dina leveranskedjepartner, för utveckling, för produktion eller för kvalitetskontroll kan våra team leverera lösningar som uppfyller dina behov och samarbeta med dig för att skala lösningarna när kraven växer. Vi har ett särskilt team som tillhandahåller support för vår färgmatchningsprogramvara med erfarenhet av installation, utbildning och anpassning av lösningar för att optimera dina färgarbetsflöden.

Vi har ett omfattande nätverk av godkända tjänsteföretag som tillhandahåller support för våra mätinstrument för att se till att de underhålls, har rätt noggrannhet och är spårbara året runt.

Fördelar

  • Processförbättringar: Våra snabba och exakta mätningar minimerar kostnaderna och undviker driftsfel.
  • Universella lösningar: Våra instrument kan hantera nästan alla typer av prover i fast form, granulat, pastor eller i flytande form. Stor öppning, olika petriskålar och cellvägar, till och med en stor transmittanskammare, ger en unik flexibilitet. Vår spektrofotometer CM-5 kan till exempel mäta färgprover antingen i reflektans eller transmittans, inklusive flera datavyer och de senaste färgskalorna och indexen.

Exempel på tillämpningar

  • Kemiska produkter såsom pulver, pellets, granulat, pastor och vätskor kräver olika mätmetoder. Det breda utbudet av Konica Minolta-instrument ser till att du kan mäta färgen och andra branschspecifika mätvärden i reflektion eller transmittans, t.ex. APHA, korrelerad disighet, Gardner-skala, gulhet och vithet.

Lösningar för färgmätning av kemikalier

Färgmätning av kemiska pulver, granulat och pastor

Konica Minoltas mätinstrument kan användas för upprepade mätningar av färg på alla typer av föreningar under bearbetningen.
 

Färgmätning för flytande kemiska produkter

Analysera färgen på flytande kemiska produkter med alla nivåer av opacitet för att producera upprepningsbara och spårbara spektraldata för analys eller kundspecifikation.

Relaterade lösningar