Färgmätning av kemikalier såsom pulver, pellets och granulat

Kvalitets- och processkontroll för kemiskt pulver, pellets och granulat

Färgmätning av kemikalier såsom pulver, pellets och granulat


Stationära och bärbara spektrofotometrar för repeterbar färgmätning av kemiska pulver och pastor.

Oavsett om färg är en primär egenskap så används färgmätning som ett verktyg för kvalitets- och processtyrning för den kemiska industrin. Genom att kontrollera djupet av svart eller vitheten hos vitt vid godsmottagningen kan företag bättre förutse slutprodukten, förbättra enhetligheten och förenkla processerna.


Att specificera, samtycka till att leverera och rapportera färg är ett säljargument som skapar förtroende hos kunderna och hjälper till att skydda och utöka relationerna med kunderna. 


Konica Minoltas mätinstrument kan användas för upprepade mätningar av färgen på alla typer av föreningar under bearbetningen, med specialbyggda tillbehör som underlättar repeterbar provpresentation för pulverprover och granulära prover. Våra instrument drivs av vårt långa arv inom optisk perfektion och vårt engagemang för kvalitet och har branschledande överensstämmelse mellan instrument för kommunikation och delning av färgdata, upprepade gånger och spårbart. 

Våra instrument och vår programvara är enkla att använda samtidigt som de tillhandahåller viktiga data om färg och färgskillnader för operatörer i utvecklingslaboratorier, i produktion eller kvalitetskontroll. Oavsett om de används för varor inom utveckling, processtyrning eller kvalitetskontroll kan implementering av färgdata och färgkommunikation hjälpa till att optimera processerna. Våra experter kan hjälpa dig att upprätta ett system som i slutänden minskar avfallet, oavsett om det är genom att förbättra kommunikation och toleranser med leverantörer, tidigt upptäcka produktionsproblem som orsakar avvikelser och kunna kostnadseffektivt korrigera dem eller till och med ta bort en del subjektivitet från QC-processer.

Våra mångsidiga bänkspektrofotometrar erbjuder laboratorielösningar för mätning av praktiskt taget alla substrat, från pulver eller granulat i petriskålar, till vätskor i kyvetter. Även om de flesta tillämpningar inom det här området bäst kan hanteras av den större öppningen på ett bänkinstrument innehåller vårt sortiment även mer portabla lösningar om din process kräver det. Våra erfarna team kan rekommendera en lösning och vårt omfattande servicenätverk kan se till att dina instrument underhålls och kan spåras under hela deras livslängd.

Fördelar

  • förbättra slutproduktens enhetlighet
  • minska spillet och produkter utanför specifikationerna
  • kommunicera färger korrekt och återkommande till leverantörer och kunder
  • integrera färgdata för att spara tid under hela utvecklingsarbetet, från korrigeringar till godkännanden

Instrument

Instrument

CM-36dGV, bänkspektrofotometer

Den senaste innovationen inom digitala färgdata, med en inbyggd provkamera, våglängdsanalys som tillval, och justeringsverktyg för säkerhet året runt och ett antal användbarhetsfunktioner. 

CM-5 bänkspektrofotometer

En stationär spektrofotometer med inbyggd skärm och användarguide ger oöverträffad användbarhet medan den mångsidiga mätöppningen i topporten är särskilt lämpad för pulver- och granulatprover.

CM-700d bärbar spektrofotometer

När det krävs bärbarhet för att mäta pulver är CM-700d ett mångsidigt val som kan fungera bra med en pulverpress, cellhållare eller optisk glasöppning för att ge exakta färgdata på fältet.

CR-410 kolorimeter

CR-410 tristimulus-kolorimeter, med en stor 50 mm mätöppning, kan snabbt och upprepade gånger tillhandahålla L*a*b*-färgdata och färgskillnad, perfekt för kvalitetskontroll och mindre färgkritiska tillämpningar.

Programvaran SpectraMagic NX2

SpectraMagic NX2 är ett programvarupaket för färgmätning som kan användas till att samverka med Konica Minolta-instrument. Det ger utökad rapportering och analys av färg och färgskillnader. Användaren har full kontroll över anpassningen av mallar och rapporter.

Tillämpningar

Tillämpningar

Mätning av pulver vid godsintag

CM-5 bordsspektrofotometer, med inbyggd skärm och användarguide, kan tillhandahålla ett enkelt men exakt system för mätning av produkter vid godsintaget. Det gör att operatören kan validera mot en överenskommen specifikation eller kassera olika satser, enligt deras färgstandard, för att förbättra slutproduktens säkerhet.

Off-white chemical powder in a petri dish, set on a white table with a black background

Mätning av det vitaste vita

Med hjälp av CM-36dGV och programvaran SpectraMagic NX2 kan en tillverkare mäta färdiga produkter såsom titandioxid, exakt och spårbart validera dess vithet, generera statistiska data över en eller flera satser och producera rapporter för kunder.

Relaterade lösningar

Fråga våra experter!