Färgmätning för pulver, spannmål, granulat, bönor

För mjöl, mjölkpulver, kaffebönor, granulat med mera

Färgmätning för pulver, bönor och spannmål


Enkel, repeterbar och spårbar mätning av spannmål, bönor, pulver och liknande produkter.

Trots sin storlek och form kan färgen på pulver, granulat, korn, bönor o.s.v. mätas konsekvent och exakt. Färgmätning av pulver, granulat o.s.v. gör att organisationen kan styra produktionsprocesser med hjälp av färgdata för att karakterisera produkter i sitt naturliga tillstånd, under behandling som rostning eller blandning och för att kontrollera färgen på den färdiga produkten.

Konica Minoltas mätinstrument erbjuder en rad högkvalitativa och prisvärda enheter som gör det möjligt för organisationer att upprätta färgdatasystem för utvecklingslaboratorier, processtyrning och kvalitetskontroll, genom att kombinera avancerad teknik, användarvänlighet och prisvärdhet.


Färg kan ge en datadriven väg för att förbättra enhetlighet, optimera processer och minska avfall och produktion utanför specifikationerna.


Konica Minoltas erfarna team erbjuder ett globalt nätverk av lokala försäljnings- och servicecenter för att säkerställa att vi kan hjälpa våra kunder att få ut det bästa av sin mätlösning.

Våra bärbara kolorimetrar kan använda en pulverpress eller cellhållare för att få en konsekvent provpresentation. Kunder inom kaffeindustrin kan som standard använda den specialutformade cellhållaren och CR-410C-kaffemätaren som innehåller SCAA-kaffeindexet standardmässigt inläst i enheten.
Våra bänkinstrument är en mångsidig lösning för laboratorieanvändare, där man beräknar över en stor öppning för spårbara och upprepningsbara färgdata som motsvarar mänskliga observatörer, samtidigt som de erbjuder ytterligare alternativ för ett bredare urval av provformer.
Kunderna kan dra nytta av expertisen hos vårt team och vår flexibla programvara för att skapa anpassade index, färgtoleranser eller förenklade system för godkänd/varning/ej godkänd.

Fördelar

  • minska spill och kostnader
  • förbättra konsekvensen
  • optimera processer
  • ställ in och upprätthåll realistiska arbetstoleranser
  • förbättra den upplevda kvaliteten

Instrument

Instrument

CM-5 bänkspektrofotometer

Bänkspektrofotometer med topport som kan mäta alla provtyper med hjälp av sin stora öppning och tillbehör till petriskålar.

CR-400/CR-410 kolorimeter

CR-400 eller CR-410 är ett kostnadseffektivt sätt att mäta pulver, granulat och bönor. Den större öppningen i CR-410 är att föredra för att mäta större granulat och bönor eftersom det ger ett genomsnitt av ett större område. Anpassade tillbehör möjliggör repeterbara mätningar och konsekvent provpresentation.

CR-410C kaffe-kolorimeter

CR-410C är en anpassad utgåva av CR-410 som inkluderar SCAA-indexet (Specialty Coffee Association of America) som är installerat i enheten, och en specialbyggd mall för placering av kaffebönor, malet kaffe eller granulat för mätning. 

CR-5 stationär kolorimeter

CR-5 bänkspektrofotometer används för mätning av prover i reflektans och transmittans. CR-5 har en port vänd uppåt för mätning av granulat, pulverprover eller spannmålsprov i petriskålar.

Tillämpningar

Tillämpningar

Mätning av kaffebönor och granulat

Kaffeprodukter kan mätas med hjälp av den specialiserade CR-410C som har en anpassad jigg och en skjutbar provhållare för att ge repeterbar och exakt mätning av alla typer av kaffeprodukter enligt SCAA-indexet. På så sätt kan användare snabbt och enkelt utföra kvalitetskontroller på alla typer av kaffeprodukter.

Mätning av mejeriprodukter i pulverform

Med hjälp av CR-400/410 och det specialbyggda pulverpresstillbehöret kan operatören snabbt och upprepade gånger ta ett prov från en pulverprodukt. Tryck bara ned pulvret på en fast och enhetlig yta och mät genom det optiska glaset för att få användbara färgdata.

Mätning av linser och baljfrukter

Med hjälp av den övre mätporten på CR-5 och dess petriskål kan operatören fylla petriskålen med linser, baljfrukter, bönor eller liknande produkter för att göra färgmätningar för kvalitetskontroll eller processtyrning. Proverna ska fyllas till ett lämpligt djup och vissa prov kan bli bättre om de görs om för genomsnittsmätningar.

Relaterade lösningar

Fråga våra experter!