Färg- och glansmätning för läkemedel och personvårdsprodukter

Färg-, dis-, enhetlighets- och kvalitetskontroll för tabletter, flytande läkemedel, kosmetiska pulver, schampo, tvålblock osv.

 

Färg- och glansmätning för läkemedels- och personvårdsprodukter

Konica Minoltas mätinstrument har spårbar och tillförlitlig mätteknik för läkemedelsbranschen. Vi har bland annat ergonomiska bärbara spektrofotometrar, mångsidiga bordspektrofotometrar och skåp med kontrollerad belysning för färgbedömning.

Vi har skalbara lösningar för att hjälpa företag och deras värdekedja att specificera, kommunicera, producera och kontrollera färg för att göra det möjligt för dem att kontrollera sin produktivitet.
 • optimera processerna
 • förbättra konsekvensen
 • öka kundnöjdheten
 • minska spillet
Färgmätning används i stor utsträckning inom läkemedels- och personvårdsindustrin och används för en mängd olika funktioner – från produktdesign och tillverkning till effektivitetstest.

Inom läkemedelsindustrin innebär konsekventa produkter att kunderna vet att deras läkemedel inte förändras mellan satser.
 
Studier har visat vilken roll färg har för placeboeffekten.

För personvårdsprodukter är igenkänning, varumärkeslojalitet och upplevd kvalitet/effektivitet förknippade med färg. De fysiska egenskaperna för personvårdsprodukter, som färg, klarhet, lukt och struktur, är del av användarupplevelsen och bör utformas och kontrolleras som sådana.

Konica Minolta har global räckvidd med lokal försäljning och expertis som hjälper dig att upprätta ett framgångsrikt digitalt färgdatasystem. Oavsett om du behöver en lösning för dina leveranskedjepartner, för utveckling, för produktion eller för kvalitetskontroll kan våra team leverera lösningar som uppfyller dina behov och samarbeta med dig för att skala lösningarna när kraven växer. Vi har ett särskilt team som tillhandahåller support för vår färgmatchningsprogramvara med erfarenhet av installation, utbildning och anpassning av lösningar för att optimera dina färgarbetsflöden.

Vi har ett omfattande nätverk av godkända tjänsteföretag som tillhandahåller support för våra produkter för att se till att de underhålls, har rätt noggrannhet och är spårbara året runt.

Fördelar

 • Producera konsekvent kvalitet: Enhetlighet mellan satser gör kunder och slutanvändare mer nöjda och höjer deras uppfattning av kvalitet, vilket minskar returer och avfall.
 • Färg är ett säljverktyg: Färgmätning skapar nya möjligheter till utökning av räckvidden och kontroll över kundupplevelsen. För personvårdsprodukter kan färg hjälpa en produkt att tilltala nya kunder.
 • Färg är en tjänst: För kontraktstillverkare utmärker möjligheten att erbjuda kunderna färgdata från ett kvalitetskontrollsystem och den resulterande enhetligheten dig som en pålitlig partner som erbjuder mervärdestjänster.
 • Färgmätning som ett processverktyg: Att använda färgmätning under utveckling, förstå effekterna av kontroll av råmaterial, blandning, uppvärmning, pressning o.s.v. – allt detta ger förbättrad kontroll över slutprodukten, vilket resulterar i förbättrad enhetlighet, minskat avfall och förbättrar organisationens förmåga att reagera på marknadsförändringar.

Exempel på tillämpningar

 • Minska motståndet mot läkemedel hos barn genom att förbättra de visuella egenskaperna och förbättra upplevelsen.
 • En bänkspektrofotometer kan leverera analys- och kvalitetskontrolldata för att uppfylla företags- och branschstandarder.
 • Snävare toleranser för farmaceutiska produkters färg minskar avfall, förfrågningar från slutanvändare, höjer förtroendet och bidrar till kampen mot förfalskade produkter.
 • Analyser av konsumentens preferens av färg på nya produkter för att maximera dragningskraften på hyllan.
 • Testning av produkternas effektivitet för att tvätta hud och hår samt hårfärgers och kosmetiska produkters färg och effekt.
 • Skapa produkter som passar i märkesfärger och befintliga serier, eller etablera tillverkning i nya områden.

Lösningar för färgmätning av läkemedel och produkter för personlig vård

Färgmätning för flytande kemiska produkter

Säkerställ hög kvalitet på produktens färg och konsistens för flytande produkter som läkemedel, parfym, färgämnen, schampo, tvål, o.s.v. eftersom det är viktigt för kundupplevelsen. 

Färgmätning för pulverprodukter

Kontrollera enhetligheten mellan satser av pulverprodukter som kosmetiska pulver och komponenter för att ge en hög upplevd produktkvalitet som uppfyller kundernas förväntningar.

Färgmätning av hår och hud

Mät noggrant hårfärgen för färgämnen, schampo och hud för att verifiera vårdprodukternas effekt. Färg- och färgskillnadsdata används ofta vid utveckling, produkttestning och kliniska prövningar.

Relaterade lösningar