Färgmätning för flytande farmaceutiska produkter och personvårdsprodukter

Mät färg och dis på schampo, tvål, parfym med mera

Färgmätning för flytande farmaceutiska produkter och personvårdsprodukter


Mätningslösningar för färgspecifikation, produktion och kvalitetskontroll av flytande farmaceutiska produkter

Vätskor är extremt vanliga inom läkemedels- och personvårdsindustrin, antingen som råmaterial, ingrediens, processteg eller färdigställd produkt. Vätskor kan variera i färg beroende på sammansättning, styrka och djup, och de kan även påverkas av dis och sedimentering. Vikten av att kontrollera dessa skillnader beror på processen.


Genom att mäta färgdata under hela processen kan producenter bli bättre på att förutsäga och på bästa sätt styra slutresultatet.


För farmaceutiska preparat kan detta göras med avsikten att producera en produktfärg som är mer behaglig eller för att säkerställa att färgen är konsekvent mellan satser så att konsumenten inte uppfattar den som utspädd eller skiljer sig från den vanliga medicinen.
När det gäller personvårdsprodukter står producenten inför liknande utmaningar och måste se till att de befintliga produkterna fortsätter att vara attraktiva, ambitiösa och konsekventa för att bygga upp förtroende för varumärket. Interaktionen med förpackningsfärgen kan vara viktig för vissa personvårdsprodukter för att maximera attraktionskraften på hyllan.

Konica Minolta kan hjälpa organisationer att implementera exakta och spårbara färgmätningslösningar för farmaceutiska produkter eller personvårdsprodukter, inklusive parfym, essenser, oljor, flytande läkemedel, lotions, smärtlindrande och preparat. Oavsett om det gäller utveckling, godsmottagning, produktion eller kvalitetskontroll hjälper våra mätinstrument och vår programvara organisationer att implementera datadrivna process- och kvalitetskontroller som skapar mer enhetlighet, sparar tid och minskar avfall.

Digitala färgdata kan avsevärt påskynda leveransprocessen och förbättra kommunikationen med leverantörer lokalt eller globalt. Genom att komma överens om färg och toleranser och standardisera instrumentering och metoder kan tvister om färg minskas avsevärt samt baseras helt på data snarare än subjektiv visuell uppfattning. Det gör det också möjligt för varumärken att skala eller överföra produktionen genom att specificera, lagra, dela och godkänna färger i en modern programvarulösning för färgdata.

Konica Minolta har ett dedikerat team av experter som ansvarar för implementering, utbildning, optimering och anpassning av system för färgformulering och digital färgkommunikation. Våra experter kan hjälpa era team att upprätta digitala färgstandarder och färgskillnadstoleranser som ni kan dela med era partner i leveranskedjan. Du kan utnyttja erfarenheten från våra applikationsteam för att snabbt upprätta repeterbara processer med bästa praxis för färg- och utseendemätning och kontroll.

Konica Minoltas bänkspektrofotometrar används i stor utsträckning inom läkemedels- och personvårdsindustrin. Bänkspektrofotometern CM-5 ger en användarupplevelse som är både enkel och exakt, med inbyggd skärm och användarguide. Den har en stor, öppen transmittanskammare och en övre reflektansmätningsport som är riktad uppåt. Enheten kan konfigureras för att förenkla processer och data med enkla toleranser för godkänt/underkänt eller för att ge fler detaljer för djupare analys eller färgmatchning, antingen som ett fristående instrument eller anslutet till programvaran. Instrumentets inbyggda programvara innehåller färgindex som ofta används i industrin, t.ex. Gardner, Hazen/APHA, Iodine samt European och US Pharmacopeia och finns tillgänglig med IQOQ-installation i många områden.
 

Fördelar

  • fånga kundernas uppmärksamhet i detaljhandeln (eller matcha etablerade produkter) 
  • förbättra användarupplevelsen
  • kontrollera färgen, som har en viktig roll för placeboeffekten för läkemedel 
  • uppfylla förväntningarna (minimera färgavvikelsen om kunderna förväntar sig vitt)

Instrument

Instrument

CM-5 bänkspektrofotometer

Bänkspektrofotometer med inbyggd skärm, användarvänligt gränssnitt och mätguide för att minska operatörsfel. Kan även användas ansluten till en dator för mer mångsidig och detaljerad rapportering. CM-5 finns även med IQOQ-installation beroende på lokal bestämmelse.

Tillämpningar

Tillämpningar

Mätning av läkemedel

Flytande läkemedel under hela produktionen och för slutlig kvalitetskontroll av färg kan mätas med bänkspektrofotometern CM-5. Om läkemedlen är transparenta eller genomskinliga används transmittansmätkammaren med kyvetter på antingen 2 mm, 10 mm eller 20 mm eller flödescelltillbehöret. Reflektansen i ogenomskinliga vätskor kan mätas med hjälp av den övre mätporten och tillbehörssatsen med petriskålar. Enhetens inbyggda programvara kan mäta US Pharmacopeia och ett antal andra index i fristående läge, samt många fler användargenererade index när den är ansluten till programvaran.

Benchtop Spectrophotometer CM-5 with opened transmittance chamber measuring a liquid sample

Mätning av parfymer

Parfymer och liknande produkter kan mätas med transmittanskammaren på bänkspektrofotometern CM-5, som kan tillhandahålla färgdata för utvecklingsteam, varor i tillverkning eller kvalitetskontroll. Enhetlig färg för produkter med högt upplevt värde är ett viktigt mätvärde. Ett system från ett Konica Minolta-mätinstrument kan ge statistisk analys av färg och processtyrning.

Mätning av tvålar

Tvålar och andra flytande produkter med alla nivåer av färg och dis kan mätas med den inbyggda programvaran i bänkspektrofotometern CM-5. Den mångsidiga CM-5 kan mäta både genomskinliga och ogenomskinliga produkter inklusive komponenter i flytande, fast och pulverform under hela processen.

Benchtop Spectrophotometer CM-5 top port measuring a granule sample in a petri dish

Relaterade lösningar

Fråga våra experter!