Färgmätning för farmaceutiska och personvårdsprodukter i pulverform

Mät produkter i pulverform inklusive föreningar och kosmetika

Färgmätning för farmaceutiska och personvårdsprodukter i pulverform


Inklusive farmaceutiska föreningar, ingredienser och kosmetika, för att säkerställa att satserna är konsekventa och av hög kvalitet.

Inom läkemedels- och personvårdsindustrin står produkter i pulverform för en betydande andel av färgmätningstillämpningar i kosmetiska pulver, men de utgör även en stor andel av råmaterial och processteg på vägen mot färdiga produkter. För att mäta produkter i pulverform, eller i granulat och partikelstorlekar däremellan, pressas provet till en plan och jämn yta och mäts i reflektans.
För kosmetika i pulverform används färg som säljargument. Möjligheten att producera nya färger eller matcha säsongsbaserade trender ger tillverkaren mer konkurrenskraft. När det gäller läkemedel är det viktigt att inte underskatta möjligheten att få produkters färger att passa ihop eller uppfylla förväntningar.


Att tillhandahålla en produkt med en hög upplevd kvalitet som är konsekvent och som motsvarar konsumenternas förväntningar är centralt för användarupplevelsen och avgörande för varumärken inom branschen, liksom förmågan att erbjuda ett brett utbud av färgprodukter och att reagera snabbt på marknaden.


Digitala färg- och utseendedata kan användas för att påskynda leveransprocessen, vilket avsevärt förbättrar företagens förmåga att reagera på marknaden genom att minska riskerna och kostnaderna i samband med produktion, distribution och upprätthållande av fysiska standarder.

Färgmätning (som tillämpas vid besök hos kunder), att komma överens med leverantörer om specifikationer, i utvecklingslaboratorier för produktinnovation, jämförelser med konkurrenter i branschen eller rapportering för interna kvalitetskontrollprogram – allt detta kan bygga relationer i leveranskedjan baserat på kvalitet, enhetlighet och minskad subjektivitet i samband med specifikation och godkännande.

Konica Minolta har ett dedikerat team av experter som ansvarar för implementering, utbildning, optimering och anpassning av system för färgformulering och digital färgkommunikation. Våra experter kan hjälpa era team att upprätta digitala färgstandarder och färgskillnadstoleranser som ni kan dela med era partner i leveranskedjan. Du kan utnyttja erfarenheten från våra applikationsteam för att snabbt upprätta repeterbara processer med bästa praxis för färg- och utseendemätning och kontroll.

Konica Minoltas mätinstrument kan hjälpa producenter att leverera noggrannhet, säkerhet och spårbarhet för produktion av material i pulverform. Våra instrument och vår programvara är enkla att använda samtidigt som de tillhandahåller viktiga data om färg och färgskillnader till operatörer i utvecklingslaboratorier, i produktion eller kvalitetskontroll. Oavsett om de används för varor inom utveckling, processtyrning eller kvalitetskontroll kan implementering av färgdata och färgkommunikation bidra till att optimera processer och leverera en produkt med högre upplevd kvalitet. Våra experter kan hjälpa dig att upprätta ett system som i slutänden minskar avfallet, oavsett om det är genom att förbättra kommunikation och toleranser med leverantörer, tidigt upptäcka produktionsproblem som orsakar avvikelser och kunna kostnadseffektivt korrigera dem eller till och med ta bort en del subjektivitet från QC-processer.

Konica Minoltas stationära och bärbara spektrofotometrar används i stor utsträckning inom läkemedels- och personvårdsindustrin. Valet av instrument beror till stor del på dina processer och eventuella ytterligare processer som du kan behöva, till exempel att mäta vätskeprodukter med samma enhet.  Våra erfarna team kan rekommendera en lösning och vårt omfattande servicenätverk kan se till att dina instrument underhålls och kan spåras under hela deras livslängd.

Fördelar

  • fånga kundernas uppmärksamhet i detaljhandeln (eller matcha etablerade produkter) 

  • uppnå konsekvens för produktionen

  • utöka befintliga produktutbud

  • ändra befintliga recept eller ersätt komponenter utan att ändra den upplevda höga kvaliteten

Instrument

Instrument

CM-5 bänkspektrofotometer

Bänkspektrofotometer med inbyggd skärm, användarvänligt gränssnitt och mätguide för att minska operatörsfel. Kan även användas ansluten till en dator för mer mångsidig och detaljerad rapportering. Den övre mätporten på CM-5 förenklar processen att mäta prover i pulverform med hjälp av en optisk petriskål av glas.

CM-700d bärbar spektrofotometer

Mätöppningen i den vertikalt orienterade bärbara spektrofotometern CM-700d kan placeras jämnt på eller i pulverprover med hjälp av en mätöppning i glas. Instrumentet kan anslutas via Bluetooth till programvara eller användas med den inbyggda skärmen.

Tillämpningar

Tillämpningar

Mätning av kosmetiska produkter i pulverform

Med CM-5 och petriskålar kan operatörer snabbt få exakta färgmätningar. Spektrofotometern kan anslutas till programvara för lagring och statistisk analys av färgmätningar och färgskillnadsdata. Med hjälp av programvaran för färgdata kan tillverkaren skapa ett färgbibliotek för matchning eller för att rapportera färg- och färgskillnader mot specifikation och tidigare satser.

Portable Spectrophotometers CM-700d / CM-600d with vertical alignment, perfectly suited for precise and repeated colour measurement of shaped and curved samples

Mätning av kosmetiska pulver på huden

CM-700d kan användas för att mäta kosmetiska pulver på huden och för andra mätningar hos leverantörer, kunder eller inom produktionen. Pulverkosmetika används alltid i kombination med kundens naturliga toner. CM-700d kan anslutas till färgdataprogram via Bluetooth, och dess ergonomiska design gör det enkelt att placera den på huden för exakta mätningar. Mätningar av pulver kan annars göras med hjälp av en pulverpress eller ett ljusprojektionsrör av glas.

Mätning av farmaceutiska pulver

Med CM-5 kan man mäta snabbt för korrekta färgdata, antingen för färgkvalitetskontroll eller under utveckling. Genom att ansluta till programvaran kan instrument enkelt konfigureras för vithet- eller gulhetsmätningar tillsammans med eventuella egna skapade index eller färgskillnadsekvationer. 

Off-white chemical powder in a petri dish, set on a white table with a black background

Fråga våra experter!