Färg- och ytmätning för fordonsinredning

Specifikation, utveckling och testning av invändiga material såsom plast, läder, mattor, metall med mera

Färg- och glansmätlösningar för kvalitetskontroll av fordonsinredning


Utveckling, produktion och kvalitetskontroll för kontroll av färgen och utseendet på invändiga plastdelar, mattor, metaller och läder

Fordonsinredning omfattar en mängd olika material som används för att skapa kabinen i en modern bil, inklusive plast, textilier, metall, läder med mera. Fordonsinredningen är avgörande för kundupplevelsen, varumärkesutvecklingen och positioneringen då dessa material innebär direkt kontakt med kunden och bidrar till hur kvaliteten uppfattas. Utvecklingen och specifikationen av dessa material måste ske parallellt med interiörbelysningen för att leverera en miljö som är funktionell, visar på kvalitet och undviker oönskade interaktioner mellan material och ljuskällor. Förmågan att samarbeta med partner i leverantörskedjan med hjälp av spårbara färgdata har potential att spara in på betydande kostnader, avfall och tid.
 
Konica Minolta erbjuder tillsammans med Rhopoint Instruments ett komprimerande utbud av lösningar till fordonsindustrin som syftar till att producera konsekventa och kvalitetskomponenter för kabinen. Detta hjälper bilmärken att förbättra de egna produkternas upplevda kvalitet och säkerställer en visuellt tilltalande inre miljö genom att kontrollera de invändiga materialens utseende.

Oavsett om det gäller utveckling, process eller kvalitetskontroll för interna kontroller, färgspecifikationer och kommunikation med din försörjningskedja kan vårt expertteam hjälpa dig att exakt specificera, producera och kommunicera färg tack vare vår programvara och våra lösningar för förutsägelse av färgrecept och omarbetning av färger från en databas.
  

Digitala färg- och utseendedata kan användas för att påskynda leveransprocessen, vilket avsevärt förbättrar en OEM:s förmåga att reagera på marknaden genom att minska kostnaderna och riskerna i samband med produktion, distribution och underhåll av fysiska standarder.

  
Färgmätning som tillämpas vid besök hos leveranspartners, vid överenskommelse om specifikationer, i utvecklingslaboratorier, vid jämförelser av konkurrenter eller rapportering för interna kvalitetskontrollprogram, kan bygga upp materialförhållanden baserat på kvalitet och enhetlighet, vilket minskar subjektiviteten i färgproduktionsprocessen.
 
Konica Minolta har ett dedikerat team med erfarenhet av att leverera digitala färgdatasystem till globala leveranskedjor, vilket gör att organisationer kan specificera och dela färgstandarder med leveranspartners för att centralisera färgmatchningen, kvalitetskontrollen och godkännande av färger i deras bibliotek. Våra system stöds av ett globalt nätverk av försäljning och expertis, och auktoriserade serviceanläggningar som säkerställer att dina system kan underhållas med minimala driftsstopp.

Fördelar

  • Spara tid och pengar med digitala färgdata. Kommunicera digitala färgstandarder direkt från ditt färgbibliotek med hela leveranskedjan, vilket sparar kostnader och minimerar risker associerade med fysiska huvudstandarder.
  • Förbättra kvaliteten och minska toleranserna genom att centralisera färgleveranskedjan och förena leverantörer med instrument med hög noggrannhet för färgmätning.
  • Minska avfallet och spara tid genom att ange och godkänna färger i ett digitalt färgdatasystem.

Instrument

Instrument

CM-25cG portabel spektrofotometer

45°c:0° portabel spektrofotometer med geometri och en äkta 60°-glanssensor som är känd för att tillhandahålla färgvärden som utmärkt stämmer överens med visuell uppfattning genom att helt utesluta yteffekter av glans och/eller textur.

CM-36dG bänkspektrofotometer

Bänkspektrofotometer med snäv tolerans som är utformad för digitala färgdata med nya användarvänliga funktioner såsom kameraprovvisare och inbyggd våglängdsjustering för noggrannhet året runt.

CM-26dG portabel spektrofotometer

Portabel spektrofotometer d:8° med snäv tolerans och en äkta 60°-glanssensor som kan användas tillsammans med Konica Minoltas CM-CT1-programvara för enhetsadministration för att konfigurera mätenheter för leveranskedjan.

Rhopoint IQ Flex-20S

Denna IQ-glansmätaren är perfekt för små ytor och inre detaljer såsom kromdetaljer eller plast med hög glans och kan användas med anpassade mätjiggar för att påskynda och förbättra provpresentation och enhetlighet.

Rhopoint Novo-Gloss FLEX 60 glansmätare

Perfekt för mätning av små, böjda och hårda ytor med låg glans. Enheten har ett lätt fjärrmäthuvud och en extra mätskala med en upplösning som är 10 gånger högre än hos vanliga glansmätare.
 

Rhopoint IQ-S glansmätare med snäv tolerans

Trigloss 20/60/85° IQ-version med snäv tolerans för maximal noggrannhet och upplösning i alla glanstillämpningar. Den här nya generationens glansmätare tillhandahåller även data för Rspec, RIQ och Haze.
Portabelt instrument med vertikal inriktning som möjliggör exakt positionering av mätöppningen. Mät med en öppning på 3 eller 8 mm och överför data via Bluetooth till programvara för färgdata.

Bara Normlicht LED Color Viewing Light 2.0

LED-baserad belysning med standardbelysning för kontrollerad visning som även kan konfigureras med användarspecificerade belysningskällor som matchar effektbelysningen, vilket säkerställer att kombinationen av ljus och delar ger önskad visuell effekt för kunderna.

Colibri®-plattformen

Colibri® -plattformen för färgmatchning och färgkommunikation är en modern digital lösning för färgleveranskedjan. Med Colibri® kan organisationer centralisera färgförsörjningen i en värd- eller molnmiljö.

Tillämpningar

Tillämpningar

Mätning av interiörsplast

OEM:er kan specificera färgen för invändiga plaster och dela de digitala färgstandarderna med leveranskedjepartners som kan använda samma system för förutsägelse av färgrecept och senare utföra kvalitetskontroller mot standarden. Genom att specificera digitala färgdatastandarder och mäta med instrument med snäv tolerans från Konica Minolta Sensing kan toleranserna bli snävare och tidskalorna förkortas.

Den 45-gradiga geometrin hos CM-25cG säkerställer att användaren kan matcha färger med andra delar oavsett ytstruktur. Omkretsbelysning eliminerar riktningsberoende för att minimera påverkan av mätposition och rotation, särskilt i frostade och strukturerade ytor som ofta används i fordonsplast.

metallic and cream coloured plastic parts in an automotive door assembly surrounded by textured cream plastic.
white colour matched interior of a car shown through the door

Mätning av läder

Målfärgen för läderklädsel kan anges och matchas med rätt leveranskedjepartner. Producenten kan matcha den färg som krävs och använda en portabel spektrofotometer för att mäta produktionsprover och fastställa arbetstoleranser och skicka tillbaka data från kvalitetskontroller till specificeraren. 

Mätning av små, böjda ytor

Den portabla spektrofotometern CM-700d har en liten mätöppning och vertikal inriktning som gör den perfekt för mätning av små och böjda delar som annars skulle vara svåra att placera ett mätinstrument på.

Glansen kan även mätas på dessa små och krökta ytor med Rhopoint-glansmätaren, antingen Rhopoint Novo-Gloss FLEX 60 eller Rhopoint IQ FLEX 20-S.

Interior controls of a car with brushed metal effect and stitched red leather

Relaterade lösningar

Fråga våra experter!