Färg- och ytmätning för byggnadsmaterial

Skalbara lösningar för cement, trä, kakel, metall, glas, ...

 

Färg- och glansmätningslösningar för byggnadsmaterial

Konica Minoltas mätinstrument har spårbar och tillförlitlig mätteknik för byggnadsmaterialindustrin. Vi har bland annat enkla trefärgskolorimetrar, ergonomiska bärbara spektrofotometrar, mångsidiga bordspektrofotometrar, glansmätare med hög noggrannhet och ett utbud av system för kontrollerad visning av färg.

Vi har skalbara lösningar för att hjälpa företag och deras värdekedja att specificera, kommunicera, producera och kontrollera färg och ytglans.
 • optimera processer
 • förbättra konsekvensen
 • öka kundnöjdheten
 • minska spillet
 
Färgkontroll är ett oumbärligt verktyg inom byggnadsmaterialbranschen.

För process- och kvalitetskontroll används material framför allt för att förbättra vår byggmiljö. Färgkontroll används till att kontrollera kvaliteten på material men även till att se till att de uppfyller alla tillämpbara standarder, som ljusreflektansvärde (t.ex. BS 8300:2009).

Genom att utföra färgmätningar med en spektrofotometer eller trefärgskolorimeter, beroende på materialet, kan du erbjuda konsekventa produkter med högre upplevd kvalitet och värde. Användningsområdesspecialisterna på Konica Minolta har omfattande erfarenhet av att bygga produkter för olika användningsområden, inklusive
 • betong och cement,
 • industriell metallbearbetning,
 • skiffer, samt
 • färganpassad fogmassa osv.
Konica Minolta har en global räckvidd med lokal försäljning och expertis som hjälper dig att upprätta ett framgångsrikt digitalt färgdatasystem. Oavsett om du behöver en lösning för dina leveranskedjepartner, för utveckling, för produktion eller för kvalitetskontroll kan våra team leverera lösningar som uppfyller dina behov och samarbeta med dig för att skala lösningarna när kraven växer. Vi har ett särskilt team som tillhandahåller support för vår färgmatchningsprogramvara med erfarenhet av installation, utbildning och anpassning av lösningar för att optimera dina färgarbetsflöden.

Vi har ett omfattande nätverk av godkända tjänsteföretag som tillhandahåller support för våra mätinstrument för att se till att de underhålls, har rätt noggrannhet och är spårbara året runt.

Fördelar

 • Producera konsekvent kvalitet: Enhetlighet mellan satser förbättrar slutanvändarnas nöjdhet och uppfattning av kvalitet, vilket minskar returer och avfall.
 • Färg är ett säljverktyg: Både B2B- och B2C-marknaderna värdesätter personlig anpassning. Med ett system för färgmatchning och färgkontroll kan producenter tillverka plattor eller beklädnad i kundens varumärkesfärger som är konsekvent från sats 1 till sats 300, vilket sparar tid och avfall under hela konstruktionsprocessen. Konsumenter behandlar sina hem som ett uttryck för sin karaktär med fler valmöjligheter än någonsin tidigare, men framgång på den marknaden kräver konsekvens.
 • Minska avfallet avsevärt: Det är lättare att upptäcka små färgskillnader i större prover. Det här är en universell sanning när det handlar om den mänskliga synen. I byggmaterialbranschen är produkterna vanligtvis stora, vilket gör det enklare även för ej utbildade observatörer att uppfatta färgskillnader som de annars inte hade sett på mindre prover.
 • Färg är en tjänst: Möjligheten att erbjuda kommersiella kunder färgdata och konsekvens får dig att uppfattas som en pålitlig partner som erbjuder mervärdestjänster.

Exempel på tillämpningar

 • Öka färgen och glansen på takplattor, utveckla, underhålla och komma överens om toleranser med kunder. 
 • Implementera ett nyanssorteringssystem för trägolvprodukter för att minska avslag och returer (detta hjälper även till att optimera fyllningsfärgen, vilket i sin tur minskar avfallet).
 • Producera en mängd olika färger i tätningsmaterial, fogmassa och andra produkter.
 • Öka kvaliteten och konsistensen vid produktion av fasadpaneler enligt kundens specifikation.

Lösningar för färg- och glansmätning av byggprodukter

Färgmätning för pulveriserade råvaror

Färgen på pulveriserade råvaror påverkar i slutänden materialen som de används i eller det färdiga materialet när det blandats, är vått eller används.

Färg och glans hos genomskinliga byggnadsmaterial

Färg- och glansmätningar av fasta byggprodukter omfattar en mängd olika produkttyper, allt från trä, sten, metall, byggnadsmaterial och andra plaster. Eftersom färgskillnaden är lättare att upptäcka på större ytor implementerar tillverkare färgkvalitetskontroller för att leverera en konsekvent produkt till sina kunder. 

Färg- och glansmätningar för tätningsmedel och lim

Färgen på tätningsmedel och lim kontrolleras eftersom de ofta används för antingen matchande eller kontrasterande färg; även för mindre färgområden är enhetlighet mellan satser viktigt.

Färgmätning för strukturerade material

Material med ytstruktur måste kontrolleras på ungefär samma sätt som andra solida produkter men med extra hänsyn till ytans riktning. Vissa prover kan dra nytta av en annan mätgeometri eller en större mätbländare.

Färg- och glansmätning för genomskinliga byggnadsmaterial

Produkter såsom färgat glas, filmer och genomskinlig plast används ofta i kommersiella byggprojekt för att skapa effekter och stil. Precis som för andra produkter kan deras utveckling och bearbetning kontrolleras för att maximera den färdiga produktens upplevda kvalitet.