Färgmätning för pulveriserade råvaror

För produkter såsom cement, betong, murbruk, sand, gips osv.

Färgmätning för pulveriserade byggmaterial


Spektrofotometrar och kolorimetrar för färgkontroll av pulveriserade råmaterial

Byggmaterial finns i många olika former: En av dem är i pulverform, till exempel gråa material såsom cement, murbruk och gips. Färgen på dessa produkter beror på vilka råmaterial som används för att tillverka dem. För att bibehålla material- och färgenhetlighet är det viktigt att kontrollera dessa råmaterial. Detta gäller särskilt betong, för vilket det är nödvändigt att kontrollera de aggregat som används för att erhålla önskad färg med hjälp av en kolorimeter eller spektrofotometer.
 
Konica Minoltas kolorimetrar används ofta vid tillverkning av cement, aggregat och relaterade produkter, och erbjuder en jämförelsevis robust och okomplicerad lösning för färg- och färgskillnadsmätning som kan användas antingen för färg- och processkontroll för torkning/härdning.

Färgskillnaden är mer märkbar över större områden och detta upplevs ofta inom byggnadsmaterial.


Färgkontroll kan hjälpa företag att kontrollera processer och erbjuda konkurrensfördelar genom att förbättra enhetligheten hos slutprodukten.


Konica Minolta erbjuderrobusta, högpresterande färgmätningsinstrument och programvara för kvalitetskontroll som används för att fastställa och underhålla färgkvalitetsstandarder inom byggmaterialbranschen. De här lösningarna låter användarna noggrant utvärdera och kontrollera kvaliteten på råmaterial och färdiga produkter i produktionen.

En bärbar tristimulus-kolorimeter erbjuder en enkel och mobil lösning för mätning av spårbara L*a*b*-färgdata som kan lagras, analyseras eller delas med kunder och leveranspartner. En bänkkolorimeter eller -spektrofotometer ger en mer statisk lösning som kan ge ytterligare flexibilitet och data för utvecklingslaboratoriet.

Genom att mäta och kommunicera spårbara färgdata kan organisationer inom byggmaterialbranschen bygga upp leveransrelationer som bygger på kvalitet, konsekvens och tydlig kommunikation, vilket minskar subjektiviteten från specifikation till godkännande.

Produktspecialisterna från Konica Minolta kan erbjuda expertis från hundratals installationer inom det här området, med stöd från ett nätverk av auktoriserade serviceanläggningar för snabba reparationer och upprätthållande av noggrannheten och spårbarheten för dessa instrument året runt.

Fördelar

  • förbättra produktionseffektiviteten med spårbar datadriven process- och kvalitetskontroll, oavsett om det gäller våta pulverprodukter eller härdande produkter
  • snabba upp kvalitetskontrollen och förbättra konsekvensen genom att leverera produkter med konsekvent färg enligt kundernas specifikation
  • minska spillet och spara tid vid utveckling och tillverkning
  • skapa konsekventa produktfärger som kan mätas och återges över hela världen
  • förbättra den upplevda kvaliteten
  • förenkla kvalitetskontrollen

Instrument

Instrument

CR-410 kolorimeter

Enkel, bärbar tristimulus-kolorimeter med en stor mätöppning på 50 mm för kvalitetskontroll av godkänd/ej godkänd, färgskillnadsmätningar mot ett mål eller färgindex. Rekommenderad lösning för strukturerade eller ojämna provytor såsom granulat, stenar, pulver osv.

CR-5 stationär kolorimeter

Tristimulus-bänkkolorimeter med topport, inbyggd skärm, användarguide samt små, medelstora och stora bländarstorlekar. Perfekt för mätning av pulvercement och aggregat i petriskålar. 

CM-5 bänkspektrofotometer

Bänkspektrofotometer med topport som ger laboratorieoperatörer spektrala data och ökad noggrannhet över CR-5. Drift via inbyggd display eller anslutning till färgdataprogramvara för analys, rapportering och färgkommunikation.  

Bärbar spektrofotometer CM-25d

Bärbar spektrofotometer med en öppning och användarvänligt gränssnitt, utformad för enkel, noggrann och repeterbar mätning av färg på plana ytor eller stora prover. 

Bärbar spektrofotometer CM-23d

Spektrofotometer med en ingångsöppning och användarvänligt gränssnitt. Har ett enkelt läge som kan mäta färgskillnader med minimal konfiguration. 

SpectraMagix NX2-programvara

SpectraMagic NX2 är ett programvarupaket för färgmätning som kan användas till att samverka med Konica Minolta-instrument. Det ger utökad rapportering och analys av färg och färgskillnader. Användaren har full kontroll över anpassningen av mallar och rapporter.

Tillämpningar

Tillämpningar

Aggregerad mätning i massan

Kolorimetern CR-410 och dess glaskon CR-A33e möjliggör direkt mätning av pulverprodukter i massan. Med sin 50 mm mätöppning är den det perfekta instrumentet för att mäta strukturerade eller ojämna ytor, t.ex. sand, sten osv. Målet är att bedöma råmaterialets kvalitet och färg i enlighet med avlagringarna. 

Benchtop Spectrophotometer CM-5 to measure the colour of solid, pasty granular and liquid samples either in reflectance or transmittance (right view)

Klinkerkontroll

Cementen består huvudsakligen av 90 % klinker som är tillverkad av 80 % kalksten och 20 % lera. Spektrofotometern CM-5 eller kolorimetern CR-5, två bänkinstrument som används i laboratorier, möjliggör mätning av vitheten/färgen på kalksten och klinker med hjälp av en petriskål. Målet är att erhålla en cement som alltid har samma färg. Färgen på cementpulvret är en garanti på kvalitet för yrkesverksamma inom byggbranschen.

Relaterade lösningar

Fråga våra experter!