Mätning av färg och utseende för strukturerade byggnadsmaterial

Mätlösningar för strukturerade sten-, trä-, metall- eller keramikprodukter

Mätning av färg och utseende för strukturerade byggnadsmaterial


Konsekventa datamätdata som motsvarar visuell bedömning av strukturerade ytor

Strukturerade produkter innebär en annan uppsättning utmaningar för byggmaterial. Även om de sällan är kopplade till samma toleranser som fordonsplast och andra konsumentprodukter är principerna desamma. Genom att samarbeta med leveranspartners för att erbjuda de färger som specificeras inom de nödvändiga toleranserna, kommer organisationen att ses som en betrodd leverantör.


Att leverera en konsekvent produkt till kommersiella eller privata kunder skapar förtroende för varumärket och ger företaget ett rykte om kvalitet.


Även med naturmaterial såsom sten och trä kan nyanssortering hjälpa en organisation att erbjuda en produkt med högre upplevd kvalitet.

Konica Minoltas mätinstrument och programvara erbjuder kunderna en lösning för exakt färgkontroll av allt från råmaterial till färdiga produkter. Med färgmätning kan organisationer implementera datadrivna process- och kvalitetskontrollprocedurer som förbättrar resultatens enhetlighet och ger exakta färger enligt specifikationerna och inom de nödvändiga toleranserna, vilket sparar tid och avfall.

Digitala färgdata kan användas för att påskynda leveransprocessen, vilket avsevärt förbättrar producentens förmåga att reagera på marknaden, vilket i sin tur minskar riskerna och kostnaderna i samband med produktion, distribution och underhåll av fysiska standarder.

Med en mängd lösningar, inklusive färgvisningsskåp, kolorimetrar och spektrofotometrar, kan Konica Minoltas mätinstrument hjälpa dig att upprätta enkla men effektiva procedurer som syftar till att förbättra den visuella konsekvensen och upplevda kvaliteten hos dina produkter.

Mätning av byggnadsmaterial med struktur utförs vanligen av ett instrument med en större mätöppning för att beräkna medelvärdet för ett större område. Detta korrelerar bättre med den mänskliga observatören och gör mätprocesserna mer upprepningsbara. En stationär spektrofotometer som använder den stora bländaröppningen (25,4 mm) eller en bärbar CR-410-kolorimeter med 50 mm bländaröppning kan användas, beroende på dina processkrav. 
 
Konica Minoltas mätinstrument och specialistteam erbjuder expertis från hundratals installationer inom detta område. De har även stöd av ett nätverk av auktoriserade serviceanläggningar och kan erbjuda snabba reparationer och upprätthålla instrumentens noggrannhet och spårbarhet året runt.

Fördelar

  • förbättra säkerheten i produktionsprocessen, minimera omarbetningar och maximera kvaliteten på den slutliga produkten
  • minska kostnaderna genom hela produktionsprocessen genom att mäta och optimera alla steg i processen
  • förbättra konsekvensen, ange realistiska och uppnåeliga förväntningar genom att jämföra dina och konkurrenters produkter

Instrument

Instrument

CM-36d, bänkspektrofotometer

En förenklad version av bänkspektrofotometern CM-36dG med endast reflektans. När operatören är ansluten till färgdataprogram kan hen placera prover antingen direkt ovanpå eller upp mot mätporten beroende på konfigurationen.

CR-410 kolorimeter

Spårbar tristimuluskolorimeter med 50 mm mätöppning, perfekt för genomsnittsberäkning av ett stort område i en enda mätning. Instrumentet är bärbart och kan anslutas till en dator eller en databehandlare med skrivare för mobil märkning av prover.

CM-5 bänkspektrofotometer

Stationär spektrofotometer med inbyggd skärm och programvara, vilket möjliggör drift utan extern dator och programvara. Fristående läge gör det enklare att integrera varor i processkontrollen eller grundläggande godkänd/ej godkänd-kvalitetskontroller.

SpectraMagic NX2

Programvara för färgdata som används för drift av Konica Minolta-enheter samt lagring, rapportering och analys av färgdata.

Tillämpningar

Tillämpningar

Nyanssortering av stenplattor

Sann slumpmässighet är oftast inte den typen av slumpmässighet som kunder vill ha. En CR-410 och vår programvara för färgdata kan användas till nyanssortering av prover såsom sten och trä för att skapa enhetliga satser eller för att blanda satser för att ge en slumpmässig blandning som är tilltalande för kunden.

Fråga våra experter!