Mätning av färg och glans för ogenomskinliga/fasta ytor

Kontroll av färg och processtyrning för trä, keramik, metall, plast och golv

Mätning av färg och glans hos ogenomskinliga byggnadsmaterial


Bärbara kolorimetrar, bänkspektrofotometrar och glansmätare för mätning av färg och glans för trä, keramik, metall, plast och golv

Arkitekter, konstruktörer och byggarbetare använder en mängd olika material vid utveckling av byggnader och miljöer. Oavsett om material väljs ut främst för dess mekaniska egenskaper eller dess visuella effekt är estetik en viktig faktor. Färgskillnaden är mer märkbar på stora ytor, vilket ofta är fallet för byggnadsmaterial, leverantörerna strävar därför efter att kontrollera processer och produktkvaliteten för att säkerställa att kundnöjdheten är hög och kasseringarna få.
 

Kontroll av färg och utseende kan hjälpa företag att få kontroll över processer samt ge konkurrensfördelar genom att förbättra enhetligheten hos slutprodukten.

 
Konica Minoltas mätinstrument hjälper till att implementera styrningslösningar genom hela designprocessen, specifikationen, sammansättningen, tillverkningen och kvalitetskontrollen av material. Oavsett om material är av trä, keramik, metall, plast eller hybridprodukter får företag kontroll över sina produkter och ökad enhetlighet genom att implementera färgmätning under utvecklingen och produktionen. Spårbara färgdata kan användas för att minska subjektiviteten från specifikationen, kommunikationen och godkännandet av produkter, skapa förtroende hos kunderna och öka det upplevda värdet av produkter och tjänster.
 
Våra spektrofotometrar och kolorimetrar tillverkas enligt högsta standard för att ge noggrannhet och spårbarhet tillsammans med innovativa funktioner såsom en inbyggd skärm och användarguide. En bärbar spektrofotometer som CM-26d gör att operatören kan röra sig och vara flexibel samtidigt som den upprätthåller spårbarhet och branschledande modellkompatibilitet med andra instrument i leveranskedjan.
 
Genom vårt samarbete med Rhopoint Instruments erbjuder vi ett antal avancerade mätlösningar för glans och utseende, inklusive enheter för mätning av Rspec, ytdis, DOI och RIQ. IQ-S-glansmätaren med snäv tolerans ger maximal noggrannhet och upplösning i alla glanstillämpningar.
 
Konica Minoltas specialistteam erbjuder expertis från hundratals installationer inom det här området och drar nytta av mätinstrument och programvara för att hjälpa våra kunder och deras leveranskedjor att förbättra kvaliteten och minska avfallet. Vårt omfattande nätverk av auktoriserade serviceanläggningar erbjuder snabba reparationer och spårbar kalibrering av Konica Minoltas mätinstrument året runt.

Fördelar

  • minska spillet och spara tid vid utveckling och tillverkning
  • skapa konsekventa produktfärger som kan mätas och återges över hela världen
  • förbättra den upplevda kvaliteten
  • förenkla kvalitetskontrollen
  • förbättra kvaliteten vid leverantörs-/kundbyten

Instrument

Instrument

CR-400/CR-410 kolorimeter

Lätt och bärbar tristimulus-kolorimeter med en stor mätöppning för godkänd/underkänd-kvalitetskontroll. CR-400/CR-410 används för färgskillnadsmätningar mot ett mål eller färgindex.

CM-700d bärbar spektrofotometer

Ett portabelt instrument som tillhandahåller spektraldata för fasta prover med en mätöppning på 3 mm och 8 mm. Enhetens vertikala orientering innebär att den även fungerar bra på böjda och ojämna ytor.

CM-26dG portabel spektrofotometer

Ett bärbart instrument med färgdisplay och vårt bästa användargränssnitt någonsin. Det inbyggda provfönstret hjälper till vid justering av provet och ger noggranna och repeterbara mätningar.

CM-36dG bänkspektrofotometer

Mångsidigt bänkinstrument för mätning av ett stort antal prover i antingen reflektans eller transmittans. Operatörer kan snabbt och exakt karakterisera färg, 60-graders glans, dis och opacitet direkt kopplat till färgdataprogrammet.

Rhopoint IQ-S glansmätare med snäv tolerans

Trigloss 20/60/85° glättningsmätare med snäv tolerans och innovativ ytkarakteriseringsteknik för ytdis, Rspec och DOI-mätningar

Rhopoint IQ FLEX 20-S

IQ-glansmätaren är perfekt för små och svåra delar med hög glans såsom kromdetaljer, trim osv., tack vare det lilla fjärrmottagarhuvudet.  Den mäter data för 20 graders glans, R-Spec, DOI och RIQ för att ge en mer noggrann utvärdering av ytbehandlingar. 

Tillämpningar

Tillämpningar

Mätning av kompositgolv

Mätning av kompositgolv kan göras med en CR-410-kolorimeter eller en CM-26dG-spektrofotometer i multimätningsläge för att erhålla en genomsnittlig mätning eftersom materialet ofta är heterogent. CM-26dG kan även användas för att kontrollera glansen vid 60° och se till att utseendet motsvarar fastställda standarder. Genom att mäta färg och glans kan tillverkaren justera extruderingsprocessen (temperatur, hastighet, trä-/polymerkoncentration, pigmentkoncentration) för att få konstant färg och utseende under hela produktionsprocessen.

A line of colourful decking products made from plastic

Mätning av snickeriprofiler

Tillverkare kontrollerar PVC- och aluminiumprofiler med en kolorimeter eller spektrofotometer för att säkerställa att produkten är inom toleransgränserna för godkännande. CM-700d eller CR-400 används ofta för att kontrollera profilernas färger eftersom även små skillnader mellan angränsande längder kan leda till dyra kasseringar. Genom att implementera rutinprovning kan tillverkaren snabbt identifiera och korrigera färgskillnader.

Mätning av metallplatta

Dekorativa ytbehandlingar för metaller såsom polering, borstning, etsning, blåning, svärtning och anolering drar alla nytta av processtyrning i form av glans- eller färgmätningar. Genom att övervaka och registrera färg ökar du inte bara produktens kvalitet, utan ger även säkerhet vid byten och reparationer, och kan på så sätt erbjuda mer värde än konkurrenterna. CM-700d och Rhopoint IQ-S är den perfekta kombinationen för färgkontroll, glansmätning och dis i korrosions- och spårtestning.

Grey metal cladding and windows on a large building
Rolled rubber flooring products of different colours

Mätning av laminat och gummigolv

Det är viktigt att kontrollera och formulera färg för att uppnå ett konsekvent utseende under hela produktionsprocessen. En spektrofotometer såsom CM-700d och SpectraMagic NX2 programvara för kvalitetskontroll kan hjälpa till att optimera tillverkningskostnaderna och minska avfallet. 

Mätning av färg på inre och yttre material såsom tak/väggar/golvmaterial/tapeter

Färghantering är möjligt för yttre material såsom tak och väggar, och inre material såsom golv, takmaterial och tapeter med en kolorimeter eller spektrofotometer. 

Genom att använda färgskillnadsmätaren CR-410 går det att utvärdera färgen på ett objekt med stor yta (50 mmΦ). Med spektrokolorimetern CM-26dG är det även möjligt att mäta glansvärdet och färgvärdet samtidigt med en enda enhet.

Mätning av ytförhållanden i kök/badkar

Rhopoint IQ-S-glansmätaren med snäv tolerans kan användas för att utvärdera graden av dimmighet och metallisk lyster på ytan av högblanka prover, t.ex. emalj och rostfritt stål,samt utseendekvalitetsegenskaperna för de objekt som reflekteras på provets yta. 
Med Rhopoint IQ Flex 20-S kan du mäta böjda former och fina ytor tack vare glansmätaren med fjärrhuvud.

Fråga våra experter!