Färg- och glansmätning för pappersmassa och papper

Lösningar för pappers-, kartong- och pappersmassaprodukter – för allt från konstpapper till äggkartonger

 

Färg- och glansmätning för pappersmasse- och pappersbranschen

Konica Minoltas mätinstrument har spårbar och tillförlitlig mätteknik för pappersbranschen. Vi har bland annat ergonomiska bärbara spektrofotometrar, mångsidiga bordspektrofotometrar och skåp med kontrollerad belysning för färgbedömning.

Vi har skalbara lösningar för att hjälpa företag och deras värdekedja att specificera, kommunicera, producera och kontrollera färg för att göra det möjligt för dem att uppnå fördelar.
 • optimera processerna
 • förbättra konsekvensen
 • öka kundnöjdheten
 • minska spillet
 
Färgkontroll är ett viktigt verktyg för pappersmasse- och pappersbranschen: för process- och kvalitetskontroll för att ge kunderna en så konsekvent upplevelse som möjligt för förpackningar, tryck, utskrifter osv.

Genom att mäta färg med hjälp av spektrofotometrar kan tillverkare tillverka konsekventa produkter med kontroll av optiska blekmedel. Genom att kontrollera de parametrarna kan tillverkare förbättra sitt kvalitetsrykte hos kunderna och se till att de uppfyller alla specifikationer och toleranser.

Konica Minolta har global räckvidd med lokal försäljning och expertis som hjälper dig att upprätta ett framgångsrikt digitalt färgdatasystem. Oavsett om du behöver en lösning för dina leveranskedjepartner, för utveckling, för produktion eller för kvalitetskontroll kan våra team leverera lösningar som uppfyller dina behov och samarbeta med dig för att skala lösningarna när kraven växer. Vi har ett särskilt team som tillhandahåller support för vår färgmatchningsprogramvara med erfarenhet av installation, utbildning och anpassning av lösningar för att optimera dina färgarbetsflöden.

Vi har ett omfattande nätverk av godkända tjänsteföretag som tillhandahåller support för våra mätinstrument för att se till att de underhålls, har rätt noggrannhet och är spårbara året runt.
 

Fördelar

 • Producera konsekvent kvalitet: samma kvalitet på alla satser ökar slutanvändarnas nöjdhetsgrad och uppfattning av kvalitet, vilket minskar mängden returer och spill.
 • Färg är ett säljverktyg: färgkontroll och -matchning innebär nya möjligheter för varumärkesprofilerade förpackningsprodukter.
 • Färg är en tjänst: möjligheten att kunna erbjuda färgdata och -konsekvens till kunder gör att de ser dig som en pålitlig partner som erbjuder tjänster med mervärde.

Exempel på tillämpningar

 • Förbättra konsekvensen och öka noggrannheten för pappersprodukter som täcker väggar, som tapeter, spännpapp osv., minska mängden spill och förbättra den upplevda produktkvaliteten.
 • Få högre noggrannhet på profilerat förpackningsmaterial för att öka kundnöjdheten och möjlighet att nå nya marknader.
 • Öka hastigheten på kvalitetskontroll och produktsortering.
 • Få bättre kontroll över kvaliteten på återvunna pappersprodukter och färgdatadrivna processförbättringar.

Lösningar för färgmätning av massa och papper

Färgmätning för pappersprodukter

Kontrollera och optimera pappersproduktionen och pappersprodukter genom att kvantifiera vitheten och effekten av ljusförbättrande medel för att möta kundernas färgkrav.