Färgmätning för fast föda

Lösningar för kontroll av färgens kvalitet hos kex, nötkött, ost och allt däremellan.

Färgmätning för fasta livsmedelsprodukter


Färgmätning för utveckling, processkontroll och kvalitetskontroll av livsmedel

Konsumenter äter med ögonen, vilket innebär att en förbättrad konsistens hos produkterna och utvecklande av spännande och realistiskt färgade produkter ökar konkurrenskraften hos producentens produkter på butikshyllorna och förbättrar konsumenternas uppfattning om kvaliteten på tallriken. Inkonsekventa färger kan skada intrycket konsumenterna får av ett visst varumärke och leda till ökat svinn.


Färgdata kan användas som ett verktyg för processkontroll och en indikator på smak, färskhet eller försämring över tid eller med temperaturen.


Konica Minoltas mätinstrument används ofta inom livsmedelsindustrin, i utvecklingslaboratorier, på produktionslinjer och vid kvalitetskontroller av praktiskt taget alla fasta livsmedel såsom bröd, kött, ost, pasta, kakor, o.s.v. Våra lösningar hjälper organisationer att producera konsekventa och tilltalande produkter samt generera värdefulla data som hjälper till att minska kostnader, avfall och förbättra produkternas kvalitet.

Våra mångsidiga bänkinstrument har många fördelar när det kommer till laboratoriemiljön eftersom de enkelt kan mäta ett större antal provtyper. Bänkinstrument har större öppningar för mätning och innovativa nya funktioner såsom en provkamera som underlättar snabbt och noggrant arbete. Våra bärbara färgmätare är synonyma med kvalitetskontrollmätningar, särskilt inom livsmedelsindustrin där det inte krävs spektraldata under det här stadiet av processen. En tristimulusmeter är ett exakt och spårbart alternativ till en spektrofotometer som ger data som motsvarar den mänskliga observatören och samtidigt är jämförelsevis robusta. Många livsmedelsprodukter med icke-homogen färg mäts bäst med CR-410 som snabbt ger data som överensstämmer med den mänskliga uppfattningen genom att beräkna medelvärdet för mätningen över dess stora mätöppning på 50 mm.

Under senare år har möjligheterna med automatiserad inspektion och mätning ökat avsevärt. På Konica Minolta Group SPECIM kan vi erbjuda våra kunder både laboratorie- och produktionshyperspektrala system som kan utföra en mängd olika uppgifter för livsmedelsindustrin såsom detektering av främmande föremål, analys av fettinnehåll, sortering, topptäckning och förpackningsinspektion.

Fördelar

  • minska spill, mängden kasseringar och produktionsavbrott
  • spara tid genom instrumentinformation om godkänt/inte godkänt och gradering av färger enligt definierade index
  • förbättra kvaliteten och skapa mer konsekventa och tilltalande färgprodukter genom att specificera och kontrollera produktionen
  • förbättra säkerheten genom att kontrollera om produkter innehåller ben, trä eller andra främmande föremål
  • förenkla kvalitetskontrollen
  • skapa processkontrolldata som kan användas till att vidta åtgärder
  • mät kvantifierbara data för produktparametrar

Instrument

Instrument

CM-5 bänkspektrofotometer

Stationär spektrofotometer med inbyggd skärm, användarvänligt gränssnitt och mätguide. Anslut till en dator för mer mångsidig och detaljerad rapportering. Idealisk för fasta, flytande och granulära prover.

CR-5 stationär kolorimeter

Bänkkolorimeter med inbyggd skärm, användarvänligt användargränssnitt och mätguide. Perfekt för enkel L*a*b*-mätning och färgskillnad för alla livsmedelsprover.

CR-400/CR-410 kolorimeter

Tristimuluskolorimeter med 8 mm eller 50 mm mätöppning. Kan kombineras med en rad tillbehör för att ge spårbara och repeterbara L*a*b-reflektansfärgdata.

BC-10 Plus – kontrastmätare för bakning

Enkel handhållen kolorimeter med mätöppning på 8 mm som ger mätdata och färgskillnad i BCU och L*a*b*.

CR-410T – kolorimeter för tomater

Anpassad CR-410-enhet med USDA-färgindex för mätning av tomatpuré, pasta, sås, juice, ketchup o.s.v. Den kan utföra enkla mätningar mot förkonfigurerade färgskalor.

SPECIM hyperspektrala lösningar

Företaget SPECIM i Konica Minolta-koncernen producerar produktionslinjelösningar för mätning av färg, identifiering av främmande föremål, fuktinnehåll, fördelning av topping med mera.

Tillämpningar

Tillämpningar

Mätning av kött och fisk

Homogena produkter såsom anka eller kyckling kan mätas med öppningen på 8 mm hos CR-400 och den optiska målmasken av glas eller akryl för att förhindra inträngning i mätöppningen. Öppningen på 50 mm hos CR-410 är bättre lämpad för icke-homogena produkter såsom marmorerat nötkött eller fisk. Om så önskas kan programvara användas till att skapa ett användarindex för användarvänlig sortering eller gradering, mindre subjektivt och snabbare än visuell bedömning och fysiska färgdiagram.

Meat products on a packing line ready for inspection for fat content and quality control

Mätning av bröd och bakade produkter

Tillverkare av bröd och bakverk kan använda den specialbyggda BC-10 Plus med en öppning på 8 mm för mätning av antingen kontrastenheter för bakning (BCU) eller L*a*b*-färg direkt på enheten. Detta lilla och lättanvända instrument ger användaren datadriven process- och kvalitetskontroll.

Mätning av kakor

Kakor och liknande produkter såsom riskakor med större yttextur eller en mer icke-homogen natur kan mätas med CR-410, vilket låter mätningen ske över ett större område och ge färgdata som stämmer bättre överens med det visuella intrycket.

Brown baked goods on a production line that can be measured for baking contrast units (BCU)

Relaterade lösningar

Fråga våra experter!