Mätning av färg och glans i industriella färger

Kvalitetskontroll och färgsammansättning av pulverbeläggning, spolbeläggningar, golvbeläggning med mera

Mätning av färg och glans i industriella färger


Spektrofotometrar och glansmätare för byggutrustning, marina beläggningar, värmebeständiga beläggningar, flygbeläggningar, spolbeläggning med mera.

Industriella färger och beläggningar appliceras på ett stort antal ytor och komponenter som vanligtvis ger viss funktion jämfört med mer dekorativa färger. Industriella beläggningar ger korrosionsbeständighet eller skydd mot slitage eller ljus, kan vara motståndskraftiga mot sönderfall eller ge vissa andra mekaniska fördelar. Därför är det visuella utseendet inte den huvudsakliga egenskapen, men konsekvent och exakt färg är fortfarande viktigt för kundens uppfattning av kvalitet eller varumärke.


Möjligheten att erbjuda en mängd exakta färger eller anpassa en produkt efter kundens specifikation kan vara ett kraftfullt sätt att differentiera produkterna och uppfylla eller överträffa kundernas förväntningar.


Konica Minoltas mätinstrument erbjuder en lösning för exakta färger för industriella färg- och beläggningstillämpningar, från råmaterial till färdiga produkter. Med färgmätning kan organisationer implementera datadrivna process- och kvalitetskontrollprocedurer som förbättrar resultatens enhetlighet, vilket sparar tid och minskar avfall. Oavsett om det gäller interna kontroller, färgspecifikationer och -kommunikation med leveranskedjan, färgmatchning eller omtillverkning från en färgdatabas stöds våra programvarulösningar av ett erfaret team som kan hjälpa dig att exakt ange, producera och kommunicera färg, samt ta hänsyn till icke-färgrelaterade egenskaper.

Digitala färg- och utseendedata kan användas för att påskynda leveransprocessen, vilket avsevärt förbättrar färgtillverkarens förmåga att reagera på marknaden genom att minska de risker och kostnader som förknippas med produktion, distribution och upprätthållande av fysiska standarder.
Färgmätning, som tillämpas vid besök hos kunder, överenskommelser om specifikationer med leverantörer i laboratorier för lackerings- och beläggningsutveckling, jämförelser med konkurrenter i branschen eller rapportering för interna kvalitetskontrollprogram – allt detta kan bygga relationer i leveranskedjan baserat på kvalitet, enhetlighet och minskad subjektivitet i samband med specifikation och godkännande.

Konica Minolta har ett dedikerat team av experter som ansvarar för implementering, utbildning, optimering och anpassning av system för färgformulering och digital färgkommunikation. Våra experter kan hjälpa era team att upprätta digitala färgstandarder och färgskillnadstoleranser som ni kan dela med era partner i leveranskedjan. Du kan utnyttja erfarenheten från våra applikationsteam för att snabbt upprätta repeterbara processer med bästa praxis för färg- och utseendemätning och kontroll.

Våra bänkspektrofotometrar tillverkas enligt högsta standard för att ge noggrannhet och spårbarhet tillsammans med innovativa funktioner såsom en inbyggd ISO-kompatibel glanssensor eller inbyggd skärm och användarguide. En bärbar spektrofotometer som CM-26dG är det perfekta komplementet till processen, vilket ger operatörer rörlighet och flexibilitet samtidigt som de upprätthåller spårbarhet och branschledande modellkompatibilitet med andra instrument i leveranskedjan. Den har även en inbyggd 60 graders glanssensor.

Genom vårt samarbete med Rhopoint Instruments erbjuder vi ett antal avancerade mätlösningar för glans och utseende, inklusive de innovativa IQ-glansmätarna som mäter DOI och dis. Utvecklingsteam kan använda Rhopoint TAMS, ett bärbart maskinvisionssystem, för att inspektera ytor under hela beläggningsprocessen, från ytpreparering, primer, skikt och efterbehandling.

Fördelar

  • främja innovation genom professionell färghantering
  • möt kundernas behov och uppfyll deras specifikationer
  • skapa produkter av högsta kvalitet snabbt, till lägre kostnad och med mindre spill
  • öka produktionskapaciteten
  • stärk din varumärkesidentitet

Instrument

Instrument

CM-36dG bänkspektrofotometer

Bänkspektrofotometern CM-36dG mäter färg och glans tillsammans, vilket effektiviserar arbetsflödet för kvalitetskontroll, minskar operatörsfel och sparar in på utrustnings- och underhållskostnader. Tack vare vår senaste innovativa funktion ”Våglängdsanalys och justering” har våra kunder möjlighet att kontrollera och justera CM-36dG-enheten under kalibrering för att säkerställa att instrumentet är i perfekt skick. 

CM-26dG portabel spektrofotometer

Den bärbara spektrofotometern CM-26dG ger oöverträffad noggrannhet och överensstämmelse mellan instrument. Den här precisionen möjliggör överlägsen färgkommunikation genom hela leveranskedjan. Dess två mätöppningar, som är lätta att byta och som levererar SPIN- och SPEX-mätdata samtidigt, ger den stor flexibilitet i användningen. Dessutom har den en 60° glanssensor som uppfyller ISO 2813.

CM-M6 multivinkelspektrofotometer

Bärbar multivinkelspektrofotometer med sex vinklar och system med dubbel väg. CM-M6 är speciellt utformad för färgmätning av metallic- och effektfärger.

CM-700d bärbar spektrofotometer

Bärbart instrument med vertikal inriktning som möjliggör exakt positionering av mätöppningen och minimal kontakt med föremålet. Mät med en öppning på 3 eller 8 mm och överför data via Bluetooth till programvara för färgdata.

Rhopoint TAMS

Bärbart maskinvisionssystem för ytor som ska inspekteras under hela beläggningsprocessen, från ytpreparering, primer, skikt och efterbehandling

Rhopoint IQ-S glansmätare med snäv tolerans

Trigloss 20/60/85° IQ-version med snäv tolerans för maximal noggrannhet och upplösning i alla glanstillämpningar. Den här nya generationens glansmätare tillhandahåller även data för Rspec, DOI och dis.

Tillämpningar

Tillämpningar

Mätning av industriella färger

Ett modernt digitalt färgdatasystem kan hjälpa en organisation att mäta och ange färg och utseende för färger på plats med kunder och upprätthålla digitala standarder, recept, godkännandeprocesser och kvalitetskontrollarkiv. Våra erfarna team kan hjälpa dig att utforma och implementera en lösning och se till att den förblir korrekt och spårbar.

Commercial powder coating of metal components with an orange industrial coating.

Mätning av färg på målade föremål

Det går enkelt att mäta utseendet på målade föremål på plats med hjälp av en bärbar spektrofotometer som CM-700d eller, där det krävs för beläggningen, CM-M6 för mätning i flera vinklar.

Det går att använda färgmätningsinstrument för färghantering av interna produkter från lokala eller globala färgdatabaser. Genom att använda färgdata kan du förenkla kvalitetskontrolluppgifter, slippa subjektivitet och snabba upp processerna. Genom att förmedla färginformation på ett exakt och tydligt sätt till leverantörer och kunder kan du avsevärt öka det upplevda värdet på dina produkter.

Visuell bedömning av färg med ett ljusbås

Målet med färgmätning är att tillverka produkter som är visuellt tilltalande och sammanhängande för mänskliga observatörer. Därför är visuell bedömning alltid en del av färgproduktionsprocessen. Instrument gör det möjligt för organisationer att rapportera och kommunicera spårbara färgdata, korrekt och utan subjektivitet, men produkten måste fortfarande godkännas av kundens öga. Förlita dig på ett av våra ljusskåp och utvärdera färger under kontrollerade ljusförhållanden.

Relaterade lösningar

Fråga våra experter!