Flexibel produktion på begäran & webb-till-utskrift

University of Miskolc logo

Flexibel produktion på begäran & webb-till-utskrift

Flexibel produktion på begäran & webb-till-utskrift

Med historiska rötter som går tillbaka till 1700-talet har det öppna universitetet i Miskolc i norra Ungern i dag utvecklats till ett vetenskapligt centrum av regional och nationell betydelse. Jordvetenskap & teknik, Materialvetenskaplig teknik och Mekanisk teknik & informatik är fortfarande de viktigaste fakulteterna. Men områden som ekonomi, juridik, konst, hälsa och musik omfattas också och erbjuder en omfattande universitetsutbildning som uppfyller kraven i Bolognaprocessen. I linje med detta och i samarbete med Konica Minolta som enda partner uppnådde universitetet en omfattande modernisering av sina tryckanläggningar, som omfattar bekväm webb-till-utskrift samt flexibel produktion av tryckt material på begäran åt studenter, föreläsare och externa kunder.


Historiskt med en modern touch

Universitetet i Miskolc i Ungern har rötter ända tillbaka till 1700-talet, då en teknisk skola för gruvdrift och metallurgi först grundades i området. Idag är universitetet den största högre utbildningsinstitutionen i norra Ungern och ett vetenskapligt centrum av stor regional och nationell betydelse. Universitetet har nio olika fakulteter, varav Jordvetenskap & teknik (tidigare gruvdrift), Materialvetenskaplig teknik och Mekanisk teknik & informatik är institutionens starkaste. Sedan 2006 har universitetet fått en helt ny struktur i en internationellt orienterad organisation som fokuserar på studenter som utbildas inom Bolognaprocessen. Enligt deras motto betraktar universitetet sig självt som "en konkurrenskraftig medlem i Europas högre utbildningsregion". Idag överskrider antalet studenter 12 000.


Från stelbent offsetproduktion ...

Universitets centrala tryckmöjligheter (CRD) körs tillsammans med universitetsbiblioteket och publiceringsavdelningen. Tryckproduktionen är omfattande och inkluderar alla dokument och allt material som krävs i större kvantiteter, det kan vara


  • utbildningsmaterial, t.ex. föreläsningsdokumentation, handböcker, undersökningsformulär osv.
  • marknadsföringsmaterial, inklusive flygblad, broschyrer, nyhetsbrev, visitkort, osv.
  • studenttidningar
  • kursmaterial beställt av studenter
  • allmänna tryckbeställningar från externa kunder


Tidigare förlitade sig denna CRD på oflexibel offsetteknik och var bemannad med ett team på sju operatörer. Hela strukturen var tidskrävande och ineffektiv eftersom produktionen baserades på stora offsettryckningar så att de omfattande materialkvantiteterna som producerades räckte länge. Det innebar att misstag inte kunde korrigeras lätt, utskrifter ofta blev inaktuella och en stor mängd tryckt material slösades bort, för att inte tala om det enorma utrymme som krävdes för förvaring av utskrifterna. Med andra ord var hela verksamheten mycket dyrare än den behövde vara!


... till flexibelt tryck på begäran

Så småningom fattades beslutet att omvandla universitets CRD till ett vinstcenter. Utmaningen var att omvandla produktionsenheten så att den fungerade mer flexibelt och produktivt, effektivisera arbetsflödet vid beställning och produktion, och förbättra den totala kostnadseffektiviteten. I samarbete med Konica Minolta introducerades två professionella tryckpressar (bizhub PRO C6000 och bizhub PRO 1051, båda med efterbehandlingsutrustning av typen SD-506). 


Den andra viktiga förändringen var en omfattande modernisering av universitetets IT, så att användarna kunde överföra sina tryckjobb via en anpassad internetsida för universitetet. För att uppnå detta installerade Konica Minolta AccurioPro Flux Ultimate. Med det här systemet är CRD:n inte längre tillgänglig endast för internt bruk, utan även för studenter och föreläsare och trycktjänster erbjuds även till externa kunder. Tryckrummet drivs nu som vinstcenter för organisationen. Med de nya digitala pressarna kan alla tryckprodukter som universitetet behöver produceras flexibelt i små kvantiteter och med mycket bättre kvalitet. Det faktum att nya "kunder" kan erhållas ökar den totala tryckvolymen och gör CRD-enhetens drift mer ekonomiskt hållbar. Samtidigt kräver hela verksamheten nu bara fyra anställda i stället för de sju som behövdes tidigare.


Utökad service och användartillfredsställelse

Lösningen som implementerats av Konica Minolta ger omfattande svar på alla universitetets behov och utmaningar. Genom att kombinera maskinvara och programvara från en leverantör har universitetet nu bara kontakt med en enda professionell och mycket kompetent partner som tillhandahåller allt – och hjälper Miskolc University att leverera en modern och uppdaterad service till föreläsare och studenter. Förutom den ökade flexibiliteten och produktiviteten omfattar förbättringarna till exempel kostnadsbesparingar på upp till 40 %, tack vare den minskade arbetskraft som nu krävs för att köra CRD-enheten. Dessutom uppfylls miljöaspekter och hållbarhet genom att dramatiskt minska mängden utskrivet papper och särskilt onödiga utskrifter.


Relaterade Kundhistorier

Relaterade Kundhistorier