MELINDA STEEL SRL

Melinda Steel logo

MELINDA STEEL SRL

MELINDA STEEL SRL

EN KOSTNADSEFFEKTIV OCH SÄKER MOLNLÖSNING FÖR E-POST

Konica Minolta eliminerar stressen och kostnaden med omvandling via en enda kontaktpunkt för Office 365 och optimerade utskriftstjänster med Y Soft SafeQ.

Rumänska Melinda Steel SRL är expert på stålprodukter, och har växt till att bli ledande på landets byggmarknad sedan det grundades för 20 år sedan. Dess kärnfokus är kommersialisering och distribution av stålprodukter och tjänster med stålspolar som kan kapas till önskad längd. I sortimentet ingår ett stort och varierat sortiment av nationella och internationella metallprodukter. Konica Minolta har växt sig bortom kapaciteten och begränsningarna hos sitt gamla e-postsystem och har skapat en molnbaserad modell, en e-postserverlösning för Office 365 – och tillhandahåller en enda kontaktpunkt för alla utskriftstjänstbehov.


Ett stort steg framåt utan förpliktelser

Melinda använde en föråldrad posthanteringslösning baserad på Microsoft Exchange 2003 och Microsoft Server 2003. Inte nog med att företaget sedan länge expanderat bortom kapaciteten hos det äldre systemet, utan bristen på kontinuerliga uppdateringar och support för
programvaran utsatte även företaget för potentiella säkerhetsrisker. I början av processen insåg Melinda att det inte fanns något enkelt sätt att uppdatera e-post på egen hand. För att kunna migrera till Exchange Online skulle de versioner av Microsoft Office som körs på arbetsstationer behöva uppdateras. Men innan detta kunde göras måste alla Windows-operativsystem uppdateras först. Därför skulle uppgradering av äldre system visa sig vara ett kostsamt projekt som skulle ha stor inverkan på verksamheten. Det var alltså önskvärt att söka extern support. För det ändamålet vände sig Melinda till en pålitlig partner som kunde uppfylla skalan hos den bredare omvandlingen inom hela företaget: Som befintlig kund hos Konica Minoltas OPS (Optimized Print Services) var företaget redan imponerat av Konica Minoltas professionalism och expertis. När det befintliga OPS-avtalet skulle förnyas bjöd Melinda in Konica Minolta för att även utvärdera sin större utmaning i IT-infrastrukturen. Konica Minolta imponerade på teamet på Melinda Steel med sin holistiska lösning för lösningsanalys. I det överenskomna förslaget ingick en komplett portfölj som kombinerade både hanterade utskriftstjänster och Office 365-tjänster och support samt ytterligare informationshanteringslösningar.


quotation marks

Den lösning som föreslås av Konica Minolta uppfyllde alla våra affärsbehov och vi införde den mycket snabbt. Vi uppskattade hela Konica Minolta-teamets professionalism och deras uppmärksamhet vad gäller våra specifika behov och önskemål

Toth Karoly

controllerchef, Melinda Steel SRL

Molnbaserad flexibilitet tack vare Office 365

Med sin flexibla, molnbaserade modell verkade Office 365 erbjuda en utmärkt väg framåt. Lösningen hade redan
bevisat sin kapacitet, eftersom den redan användes av ett av företagen i Melinda-gruppen – även om den implementeringen var begränsad till 17 användare. Konica Minolta rekommenderade en blandning av Office 365-prenumerationer (ungefär 200 totalt) som skulle täcka användarkraven och samtidigt undvika stora investeringar tack vare en prisvärd och förutsägbar månadsbetalningsmodell. Prenumerationerna hjälpte till att tillgodose behoven hos användare som använder e-post via en webbläsare, de som använder andra Office-program och hämtar e-post till Outlook samt de användare som behöver BI-funktioner. Utbudet av prenumerationer skulle även hjälpa till att hantera de olika grader av administrationsrättigheter som finns via Office 365-konsolen.


Medan de olika företagen inom Melinda Group tidigare hade använt en mängd olika e-postsystem introducerade Konica Minolta en enda lösning som förde företaget närmare samman än någonsin. Dessutom introducerade Office 365-prenumerationen alla fördelar med moderna videokonferenser som drivs av Skype för företag. Det här är en lösning som kan användas på datorer, smarttelefoner och webbläsare, och som inte bara förbättrar företagets förmåga att samarbeta internt och med sina kunder, utan även gav betydande kostnadsbesparingar. ”Den lösning som föreslogs av Konica Minolta uppfyllde alla våra affärsbehov och vi införde den mycket snabbt”, förklarade Melinda Steel SRL:s controllingchef Toth Karoly. När det gäller samarbetet med Konica Minolta-teamet tillade han: ”Vi uppskattade professionalismen hos hela Konica Minolta-teamet och deras uppmärksamhet på våra specifika behov och önskemål.”


En betrodd och tillförlitlig enskild kontaktpunkt

Utöver att stärka företagets kommunikation har Konica Minolta även hjälpt Melinda Steel att förbättra sitt dokumentarbetsflöde med den innovativa Y Soft SafeQ-lösningen för dokumenthämtning och utskriftshantering samt användarautentisering. Sömlös integrering, support och hantering säkerställdes av Melinda Steel med en säker och sofistikerad process. För kunden har möjligheten att få tillgång till allt från e-posttjänster till dokumentarbetsflöden och utskriftslösningar från en betrodd partner som fungerar som en enda kontaktpunkt förenklat IT-strategin samtidigt som effektiviteten ökar avsevärt.


Utmaning

  • Melinda Steel behövde uppdatera sin heltäckande e-postinfrastruktur och sina skrivbordsoperativsystem samt kontorsprogrampaket.
  • Bredden och komplexiteten på detta visade sig vara oöverkomliga när det gäller kostnader.

Lösning

  • Microsoft Office 365 (cirka200 licenser) implementerades för att tillhandahålla säkra kommunikations- och samarbetsfunktioner i företagsklass på en förutsägbar och flexibel bas för betalning per användning.

Fördelar

  • Genom att bygga vidare på ett framgångsrikt optimerat Print Services-samarbete med Konica Minolta kan Melinda Steel ta fram en omfattande IT-lösning från en enda kontaktpunkt, vilket ger större effektivitet.

Relaterade Kundhistorier

Relaterade Kundhistorier