Färgmätning för gummitillverkare

Lösningar för färgat gummi

Färgmätning för gummitillverkare


Se till att färgerna är enhetliga mellan partier av färgade gummiblandningar.

De flesta som komponerar gummiblandningar fokuserar mer på produkternas funktion och kostnad än deras utseende. Färgen på en gummidel är sällan ett problem i svarta komponenter, men gällande färgade gummiblandningar det är bra att vara mer uppmärksam för att få fram rätt komponentfärg.


Dessutom måste färgen vara konsekvent mellan partier då endast små variationer kan accepteras.


Svaret på den här utmaningen är enkelt – använd ett ordentligt system för färgkontroll och färgmatchning.

Konica Minolta är en lösningsleverantör som erbjuderfärgmätningsinstrument, färgdata och tillhörande programvara, innovativa glansmätare och kontrollerade belysningsskåp för att utföra visuella bedömningar.
 
Våra experter kan hjälpa dig att implementera mät- och kontrollprocesser som gynnar din verksamhet.
  • Förbättra produktkvaliteten
  • Minska kostnader och avfall
  • Förbättra kommunikationen med partner i leveranskedjan och skapa relationer som baseras på samarbete och förbättring

Digitala färgdata kan användas för att påskynda leveransprocessen, hjälpa företag att snabbt reagera på marknaden och minska riskerna i samband med produktion, leverans och upprätthållande av fysiska standarder och subjektiva specifikationer samt godkännandeprocesser med kunder.

Konica Minolta har ett hängivet expertteam som ansvarar för att implementera, undervisa i, optimera och anpassa Colibri®, vår datoriserade plattform för färgmatchning och digitala färgdata. Colibri® är en modulär digital plattform för färgdata som gör det möjligt för företag att utveckla och utöka sina system efter behov, medspecialiserade moduler för alla funktioner i färgleveranskedjan. Ägare kan bygga bibliotek och dela data och funktioner säkert med leveranspartner via molnet eller lokal infrastruktur. Tack vare Colibris® avancerade algoritm kan färgproducenter avsevärt förenkla matchnings- och korrigeringssteg, enkelt byta material eller färg enligt marknadens eller leverantörskedjans behov. Genom att förbättra färgkommunikationen kan ägare dramatiskt spara tid och minska avfall och avslag.

Fördelar

  • Främja innovation genom oöverträffad färghantering.
  • Uppnå små toleransnivåer i enlighet med respektive standard
  • Leverera färg i tid och på begäran
  • Tillgodose kundens behov och specifikationer
  • Uppnå snabbare processer och minska antalet korrigeringar
  • Stärk varumärkets identitet.

Instrument

Instrument

CM-36d, bänkspektrofotometer

Spektrofotometern CM-36d är ett bänkinstrument med hög precision och hög tillförlitlighet som kan mäta färg i reflektans för en mängd olika tillämpningar i plast. Den här enheten har statuslampor eller kameraförhandsvisning för provpositionering och rapportering, eller flexibel portjustering. Tack vare vår senaste innovativa funktion ”Våglängdsanalys och justering” har våra kunder möjlighet att kontrollera och justera CM-36d under kalibrering, för att alltid säkerställa att instrumentet är i perfekt skick. 

CM-26d portabel spektrofotometer med sfär

CM-26d portabel spektrofotometer med sfär ger distinkta färger på prover med slät eller strukturerad yta. Dess horisontella inriktning och lätta ergonomiska design gör den enkel att använda och passar perfekt för tillämpningar på fältet.

CM-5 bänkspektrofotometer

CM-5 är en spektrofotometer med topport som erbjuder mångsidig och enkel användning. Den mäter prover av material i fast-, gryn-, och puderform, m.m. i reflektansläge eller transmittansläge. Den har funktioner som gör ditt dagliga arbete snabbare och enklare. 

Programvaran SpectraMagic NX

SpectraMagic NX är ett programvarupaket för färgmätning som kan användas i samverkan med Konica Minoltas mätinstrument och erbjuder utökad rapportering och analys av färg- och färgskillnader. Användaren har full kontroll över anpassningen av mallar och rapporter.
 

Colibri®-plattformen

Colibri® är en färghanterings- och matchningslösning, en helt modulär programvaruplattform för färgkontroll, skalbar från en plats till en global leveranskedja, samtidigt som den upprätthåller strikt kontroll och dataägarskap. Lösningen möjliggör effektivisering av hela leveransprocessen, från specifikation till färgmatchning och kvalitetskontroll.

Tillämpningar

Tillämpningar

Gummimätning

Du måste välja rätt instrument beroende på tillämpning. För helt opak silikon är alla bänkinstrument och portabla instrument lämpliga. För genomskinliga tillämpningar, särskilt protesmaterial, ska ett vertikalt instrument användas eftersom du måste mäta inuti sfären beroende på provets genomskinlighet och tjocklek.

Rolled rubber flooring products of different colours

Relaterade lösningar

Fråga våra experter!