Färgmätning av återvinningsmaterial

Minska avfallet genom att förbättra sortering, karakterisering och användning av återvinningsmaterial.

Färgmätning av återvinningsmaterial


Kontrollera färgkvaliteten på dina återvunna material för att se till att de uppfyller kundens behov samtidigt som du minskar plastavfallet

Den globala produktionen av plastprodukter har ökat i flera år och den här trenden förväntas fortsätta under den närmaste framtiden. Samtidigt växer mängden plastavfall dramatiskt. Med ökad medvetenhet om miljöskydd är återvinning av plast ett av vårt samhälles viktigaste initiativ. Enligt ett beslut taget av EU ska alla plastmaterial vara återvinningsbara senast år 2030. Plastindustrin har gjort stora ansträngningar för att utveckla teknik för att minska plastavfall och sortera och återanvända plast på ett bättre sätt.
 

Återvinningsmaterial erbjuder en enorm kommersiell möjlighet för sektorn att förbättra produkter och processer samt erbjuda kunder produkter som tar vara på återvunnen plast.


Återvinningsmaterial är vanligtvis en blandning av olika plasttyper i oenhetliga färger, som förorenats av främmande föremål. Allt detta har en betydande inverkan på det återvunna materialets kvalitet och värde. Färg är en av de viktigaste faktorerna i detta avseende.

Konica Minoltas mätinstrument levererar en lösning för plastindustrin som erbjuder kunderna exakta och spårbara lösningar för sortering, karakterisering och återanvändning av återvunna polymerer. Våra experter kan hjälpa dig att upprätta system för att minimera avfall och förluster och förbättra dina marginaler. Det kan vara allt från att karakterisera oenhetliga plastprovers eller produkters färg, till att hjälpa företag att bibehålla rätt färg när de integrerar sitt eget produktionsavfall eller en procentandel återvunna polymerer. Efterfrågan på återvunnen plast är enorm och möjligheterna att producera kvalitetsprodukter har bara börjat utforskas.

Konica Minolta har ett hängivet expertteam som ansvarar för att implementera, undervisa i, optimera och anpassa Colibri®, vår plattform för datorfärgmatchning och digitala färgdata. Med Colibri® Color Match® och dess unika algoritm får kunderna tillgång till flera fördelar jämfört med traditionella färgsammansättningssystem när det gäller återvunna material.

Konica Minoltas bänkspektrofotometrar är mångsidiga, exakta och spårbara. Genom att förbättra noggrannheten hos färgdata för nedmald plast kan branschen förbättra resultat och toleranser för de produkter som de producerar.

Konica Minolta-gruppens företag SPECIM ligger i framkant när det gäller hyperspektrala visionssystem och tillhandahåller återvinningsindustrin med produktlinjelösningar för identifiering och sortering av plastprodukter av olika typer och färger. Ett viktigt steg för att förbättra den återvunna produktens möjligheter är att förbättra återvinningsprocessens sorteringskvalitet.

Fördelar

  • Lägg till och kalibrera om allt återvunnet material
  • Du behöver inte kalibrera om färgämnena i det återvunna materialet
  • Skapa en blandning av återvunnet material och nytt material
  • Utveckla nya recept på kort tid tack vare en utmärkt korrigeringseffektivitet
  • Använd färgämnesuppsättningar som framställts av en pigmenttillverkare som utgångspunkt

Instrument

Instrument

CM-36dGV portabel spektrofotometer

Vertikalt inriktad bänkspektrofotometer för mätning av opaka eller transparenta fasta material, pellets och nedmalda material. En perfekt lösning för plastföretag som vill generera exakta och spårbara färgdata. 

CM-26dG portabel spektrofotometer

Portabel spektrofotometer av sfärtyp, utformad för användarvänlig färgmätning av platta eller stora prover. Den här enheten levererar mätdata som omfattar (SCI) och exkluderar (SCE) ytförhållanden i en mätsekvens, i ultrahög hastighet.
 

Colibri®-plattformen

Colibri®, programvaran för kvalitetskontroll och färgmatchning, erbjuder specialfunktioner för återvunnen plast. Färgat återvunnet material kan användas vid receptberäkning, antingen som ren polymer eller i kombination med nytt material utan att kalibreringsserier behöver genereras varje gång.

SPECIM FX hyperspektrala kameror

SPECIM FX-serien med produktionslinjekameror för hyperspektral bildåtergivning kan användas för identifiering av plaster efter färg och typ som en del av ett sorteringssystem. FX-50-kameran har till och med bevisats kunna sortera svart PS, PE, PP, ABS och PVC.

Tillämpningar

Tillämpningar

Färgmätning av återvunnen plast

Organisationer kan integrera återvunna material i produktionen med hjälp av Colibri®. För att göra det bör de maximera karakteriseringskvaliteten för dessa återvinningsmaterial. Den vertikala bänkspektrofotometern CM-36dGV kan användas för att generera utmärkta och exakta resultat vid färgkarakterisering av opaka eller genomskinliga återvunna material. Kantförlustfel elimineras genom att belysa ett område som är större än mätstorleken. Colibri® kan skapa exakta matchningar endast med hjälp av materialkarakterisering i några få blandningar med svart och vitt.

Mixed coloured regrind plastic products from a recycling process

Läs mer om Colibri® för återvinning

Läs mer om fördelarna med Colibri® för återvunnen plast i det här korta informationsbladet. Colibri® installeras, undervisas i, stöds och anpassas av ett erfaret och hängivet team som kan diskutera potentiella system och dina specifika krav.

Colibri, den perfekta lösningen för återvunnet material

SPECIM plaståtervinning med hyperspektral avbildning

FX:s produktlinjesystem för hyperspektral avbildning kan hjälpa återvinningsföretag att uppnå bästa möjliga produktkvalitet genom att kategorisera och sortera plaståtervinning i materialsorteringslinjer med hög genomströmning.

Läs de tekniska kommentarerna
SPECIM FX series hyperspectral cameras: FX 10, FX 17, and FX 50

Relaterade lösningar

Fråga våra experter!