Mätinstrument Programvara Färg och Utstyrsel

SpectraMagic™ NX2

    Mät färgdata med Konica Minoltas spektrofotometrar och färgmätare

    Jämför mätningar med digitala färgstandarder, masters och varumärkesfärger

    Importera befintliga data och mallar från SpectraMagic™ NX

SpectraMagic™NX

PaperManager