Institut for byggeri og anlæg, dtu – forskning det tekniska institutet väljer NetApp för lagring

DTU-logotyp

Institut for byggeri og anlæg, dtu – forskning det tekniska institutet väljer NetApp för lagring

Institut for byggeri og anlæg, dtu – forskning det tekniska institutet väljer NetApp för lagring

En säker lösning och förtroende för den partner som levererade och installerade den var de avgörande faktorerna när Institut for Byggeri og Anlæg vid det tekniska universitetet DTU valde en lagringslösning för arbetsstyrkan. För anställda och forskare vid institutet är säkerhet den viktigaste faktorn när det gäller lagring, eftersom deras aktiviteter omfattar undervisning, forskning, forskningsbaserad konsultverksamhet och innovation. Det kan vara ett allvarligt problem om till exempel en bärbar dator med flera månaders forskning går förlorad utan att innehållet har säkerhetskopierats. DTU Byg har hittills varit nöjd med NetApp, så detta var det självklara valet när den befintliga lösningen behövde bytas ut.


Konica Minolta-lösningen 

Offentliga institutioner som DTU Byg kan välja att projekt såsom en ny lagringslösning ska delas ut som en del av ett statligt inköpsavtal snarare än en tidskrävande inköpsprocess. Konica Minolta IT Services är förberett för båda dessa alternativ och har dessutom fördelen med bekanta ansikten bland personalen. Den komplexa installationen måste förklaras i detalj för alla nya personer, så det var en stor fördel att personalen på Konica Minolta IT Services redan hade arbetat med installationen. 

Lösningen använder Symantecs DLP-lösning, vilket säkerställer att data från personalens bärbara datorer snabbt överförs till servern. Konica Minoltas IT Services levererade uppdaterad NetApp-lagring, vilket gör att kunden kan dra nytta av de tydliga fördelarna – däribland ögonblicksbilder och teknik för borttagning av dubbletter – med användningen av NetApp för lagring. Båda är ett stort steg framåt jämfört med tidigare säkerhetskopiering och lagring, som använde band och tog upp mycket tid och utrymme. Dessutom skedde växlingen medan hela installationen var i drift, för att minimera avbrott.


Nyckeln till framgång

Konica Minolta IT Services kunde utveckla en ny lagringslösning inom ramen för ett statligt inköpsavtal i stället för att kunden behövde genomföra en tidskrävande inköpsprocess. Konica Minolta kunde även tillhandahålla specialistpersonal med kärnkompetenser och grundlig kunskap om produkterna och installationen som skulle säkerställa snabb och framgångsrik implementering. 

Lösningen består av Symantecs DLP-lösning och uppdaterad NetApp-lagring, och den implementerades utan att hela systemet behövde stängas av. DTU Byg utökade serviceavtalen för den befintliga installationen med två månader för att säkerställa att de hade täckning tills den nya lösningen var i drift.

En säker lösning, och förtroende för den partner som levererar och installerar den. Detta var nyckeln till framgång för DTU Byg, där gedigen lagring är högsta prioritet för både personal och forskare vid institutet. 


Förbättringar och fördelar 

DTU Byg kunde uppgradera sin NetApp-lagringslösning utan att ta den befintliga offline. Detta minimerade störningar i den dagliga driften, eftersom den nya lösningen nu är helt uppdaterad vad gäller serviceavtal, och driftskostnaderna minskas. Både personal och studenter vid institutet kan nu dra nytta av framtidssäker lagring, vilket garanterar att värdefulla data och forskningsresultat inte går förlorade.

Fördelar

Fördelar
  • Uppgradera NetApp-lagringslösningen utan att ta den befintliga offline
  • Minimerade avbrott i den dagliga verksamheten
  • Framtidssäker lagring garanterar att värdefulla data och forskningsresultat inte går förlorade

Utmaning

Utmaning
  • DTU behövde en lagringslösning för sin arbetsstyrka
  •  Säkerhet var den viktigaste faktorn, eftersom de anställdas och forskarnas aktiviteter omfattar undervisning, forskning, forskningsbaserad konsultverksamhet och innovation
  • Säkerhetskopiering nödvändig

Lösning

Lösning
  • Symantecs DLP-lösning för att säkerställa att data från personalens bärbara datorer snabbt överförs till servern
  • Uppdatering av NetApp-lagring