Protection 24 Groupe BNP Paribas – finanssektorn förbättrar behandlingen av inkommande postflöden och förbättrar responsen

bnp paribas protection 24-logotyp

Protection 24 Groupe BNP Paribas – finanssektorn förbättrar behandlingen av inkommande postflöden och förbättrar responsen

Protection 24 Groupe BNP Paribas – finanssektorn förbättrar behandlingen av inkommande postflöden och förbättrar responsen

Protection 24 har varit en nyckelspelare inom fjärrövervakning i den privata och professionella sektorn i mer än 15 år. Företaget skyddar kundernas egendom och ägodelar. Protection 24 är ett dotterbolag till BNP Paribas och en exklusiv affärspartner till AXA France. Företaget stödjer dagligen 46 000 kunder, och behandlar 10 000 nya fall varje år. Varje dag mottas mellan 400 och 700 postobjekt, vilket blir 11 000 per månad och motsvarar mer än 18 000 sidor per månad. Fram till mitten av 2011 behandlades alla dessa pappersdokument manuellt, för att sedan arkiveras och lagras i Protection 24:s lokaler, vilket ledde till utrymmes- och åtkomstproblem för de olika medarbetarna som ansvarar för arkiven.


Protection 24 tog hjälp av Numerial, som föreslog att innehållshanteringssystemet OnBase skulle integreras. Med OnBase kan Protection 24 hantera olika postflöden genom att digitalisera behandlingen fullständigt och styra alla processer.


Hur förbättrar man behandlingen av inkommande postflöden så att önskade objekt hittas snabbt och responsen förbättras? 

Först skapades en inventering av alla pappersbrevflöden för att identifiera dokumentspåret. Lösningen integrerades och infördes sedan gradvis genom digitalisering av hela konfigurationen när den hade förbättrats. En unik streckkod för varje dokument utgör en referensbas.


Ökad produktivitet motsvarande mer än tre heltidstjänster 

Tack vare lösningen som introducerats av Numerial har Protection 24 ökat produktiviteten motsvarande mer än tre heltidstjänster. I dag arbetar Protection 24 för att utöka systemkapaciteten till att omfatta två nya projekt. 


  • Hantering av enbart administrativ post som hittills inte har varit en prioritering. 
  • Status för utgående post och bättre behandling av den.

Fördelar

Fördelar
  • Förbättrad respons med omedelbar åtkomst till digitaliserade dokument för alla användare som arbetar med kundens fall
  • Effektivare posthantering och -organisation

Utmaning

Utmaning
  • Varje månad mottas över 11 000 postobjekt, vilket motsvarar mer än 18 000 sidor 
  • Fram till 2011 arkiverades alla dessa pappersdokument manuellt, vilket ledde till utrymmes- och åtkomstproblem

Lösning

Lösning
  • Integrering av innehållshanteringssystemet OnBase för att digitalisera postprocesserna