PReS Connect


Optimerad och automatiserad utskrift för produktionsmarknaden


Idag vill kunderna välja hur de ska kontaktas. De förväntar sig att få tillgång till information direkt och på begäran med den enhet de föredrar. Även om utskrifter fortfarande spelar en viktig roll i officiell kommunikation efterfrågas ytterligare kanaler.

Framgångsrika företag måste anpassa sig om de vill behålla och utöka sin kundbas. Ett viktigt sätt att uppnå detta är att tillföra mervärde till affärskommunikationen och distribuera den i ett format som uppfyller mottagarnas önskemål. Det är här PReS Connect kommer in: med optimerad utskrift som inkluderar IPDS underlättar programmet snabbt produktionen av stora utskriftsvolymer, e-post och webbsidor.


PReS Connect-arbetsflöde

PReS Connect

PReS Connect

Policyer och regler för utskrift

  • Val av affärsdokumentprocesser
  • Villkor för utlösande åtgärder
  • Utskriftsformat enligt branschstandard 

Produktbaserad jobbearbetning

  • Dynamiska leveransrutiner 
  • E-postkommunikation
  • Textmeddelanden
  • Onlinekommunikation 
  • Förbättrad utskriftskommunikation

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr PReS Connect