Spårbarhet

Underhåll och kalibrering

 

Vad är Spårbarhet?

Spårbarhet är den process för att relatera varje standardobjekt eller mätinstrument till nationella standarder genom kalibrering till en högre standard.

För hög noggrannhet på mätinstrument, kan även små avvikelser från nationella standarder förorsaka problem. För att undvika sådana problem, underhålls Konica Minoltas egna standarder med jämna mellanrum och kalibrerar varje standard till japanska nationella standarder eller andra internationella standarder. Dessa standarder väljs enligt funktionerna för Konica Minoltas produkter som säljs. Se efter kalibreringsdiagram om spårbarhet för alla mätinstrument Konica Minolta.

Ladda ner Kontroll & kalibrering system för:
 

CL-200A - Chroma Illuminance

CL-500A - Illuminance Spectrophotometer

CL-70F Illuminance Spectrophotometer

CM-Series - Spectrophotometer

CM-25cG, CM-26dG and CM-36dG(V) Gloss

CM-512m3A/CM-M6 Spectrophotometer

CR-10 Series - Color Reader

CR-Series - Chroma Meter

CRT & Display Color Analyzer

CS-100A - Chroma Luminance

CS-150/160 Chroma Luminance

CS-200 - Chroma Meter

FD-7 & FD-5 - Spectrodensitometer

LS-100/110/150/160 - Luminance Meter

Spectroradiometer

T-10A-Series - Illuminance Meter

 

Inrättande av Spårbarhet

Diagrammet här nedan visar hur spårbarhet till nationella standarder uppnås. I Japan finns nationella standarder utvecklade och primära standarder underhålls av olika byrår för Industrial Science and Technology (AIST), som är ett organ inom ministeriet för internationell handel och industri (MITI). De två divisioner AIST som är involverade i områden av standarder för Konica Minoltas produkter är den elektrotekniska laboratorium (ETL) för produkter som mäter ljus och färg och National Research Laboratory i metrologi för produkter som mäter temperaturen. Dessa divisioner kan dock inte distribuera fysiska standarder för industrier och organisationer i Japan, fysiska standarder som uppfyller de specifikationer som fastställts av de divisioner AIST tillverkas, certifierat, och distribueras av offentliga certifierings institutioner såsom Japan Electric Meter Inspection Corporation (JEMIC) eller ackrediterade kalibrerings organ från japanska Kalibrering service System (JCSS).

Trace of Standards 

Nationella Standarder

De nationella normerna i respektive land är likartade och ofta relaterade genom internationella avtal. Dessa standarder underhålls av National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA, National Physical Laboratory (NPL) i Storbritannien, Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) i Förbundsrepubliken Tyskland, Institut National de Metologie (INM ) i Frankrike, etc.

För att säkerställa riktigheten av Konica Minoltas produkter, har Konica Minolta etablerat ett system där de mätinstrument och annan utrustning som används som interna arbetsstandarder periodvis kalibreras att utnyttja högre standard, spårbar till nationella standarder, som har fastställts och underhålls av industristandardiseringsorganisationer.

Teknisk service

Konica Minolta Sensing erbjuder global servicetäckning för våra mätinstrument med en rad olika service- och kalibreringsalternativ.

Katalog (PDF)