ISO-17025-ackreditering

Underhåll och kalibrering

 


 ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025 beskriver de allmänna kraven på provnings- och kalibreringslaboratoriers kompetens. Syftet med denna standard är att öka förtroendet för laboratoriernas arbete genom att beskriva exakta krav för att leverera kompetent arbete och giltiga, internationellt jämförbara resultat. Standarden innehåller också krav på att hantera risker och möjligheter för att öka effektiviteten i ledningssystemet och därmed leda till förbättrade resultat.
 
Det europeiska Konica Minolta Service Center i Bremen, Tyskland, är ackrediterat enligt den senaste versionen (ISO/IEC 17025:2017) av denna standard. Eftersom Konica Minolta är ett globalt företag har A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) valts för ackreditering i Europa, liksom i USA och Japan.
 
Kort sagt ger denna ackreditering dig en försäkran om att du kan lita på våra tjänster och få jämförbara mätresultat över hela världen.
 
Förteckning över ackrediterade kalibreringar


Mätare för belysningsstyrka

 • T-10A
 • T10MA  


Färgmätare för belysningsstyrka=

 • CL-200A
 • CL-500A
 

Luminansmätare

 • LS-100/LS-110
 • LS-150/LS-160
 • CS-100A
 • CS-150/CS-160
 • CS-200
 • CS-2000A


Kalibreringsstandarder för spektrofotometrar

 • CM-A154 (CM-3700A)
 • CM-A139 (CM-36x0A)
 • CM-A210 (CM-5)
 • CM-A153 (CM-2500c(CT))
 • CM-A145 (CM-2500d / CM-2600d)
 • CM-A177 (CM-600d / CM-700d)

Teknisk service

Konica Minolta Sensing erbjuder global servicetäckning för våra mätinstrument med en rad olika service- och kalibreringsalternativ.

Katalog (PDF)