Förslag om underhåll

Underhåll och kalibrering

 

Konica Minolta Sensing har ett globalt servicenätverk som erbjuder ett antal alternativ för kalibrering, underhåll och reparation av våra instrument. Årliga kalibreringsmätdata ger spårbarhet till internationella standarder, vilket krävs i vissa kvalitetsledningssystem.
 

FÖRSLAG PÅ UNDERHÅLLSTJÄNSTER

Konica Minolta Sensing erbjuder förebyggande underhållsavtal med "återkomst till basen" och "på plats", inklusive möjligheten att tillhandahålla en låneenhet. Vi kan också tillhandahålla avhjälpande underhåll och montera reservdelar.

Ett service- och kalibreringsschema tillsammans med ett giltigt kalibreringscertifikat är inte bara en bra metod för att skydda din tillgång på lång sikt och för att säkerställa färgdataens noggrannhet och spårbarhet. Ett kalibreringscertifikat krävs för ISO-certifiering och de flesta revisionssystem.


Med STANDARD-underhållet kan du själv välja när du vill skicka in ditt instrument för kalibreringsunderhåll på ad hoc-basis. STANDARD-underhållet omfattar följande:

 • Rengöring av instrumentet.
 • Kalibreringskontroll i enlighet med Konica Minoltas förfarande.
 • Justering vid behov.
 • Utskrivet certifikat som visar kalibreringens spårbarhet.

PREMIUM

PREMIUM plats* erbjuder service på plats för din bänkbaserade spektrofotometer med ett minimum av hålltid:

 • Rengöring av instrumentet
 • Kalibreringskontroll i linje med Konica Minolta förfarande
 • Justeringar vid behov
 • Byte av xenonlampa vid behov
 • Certifikat visar spårbarhet av kalibrering

+  Årlig underhållsservice
+  Rabatt från STANDARD priser
+  Årlig på plats underhållsservice
+  Mindre reparationer

* Endast tillgängligt för bänk spektrofotometrar

PREMIUM Plus

is the best choice for customers who cannot be without an instrument for any length of time as it includes a loaner unit while your instrument is away.

 • Cleaning of the instrument
 • Calibration check in line with Konica Minolta procedure
 • Adjustments if necessary
 • Replacement of xenon lamp if necessary
 • Ability to plan and budget for cost of Calibration

+  Annual maintenance service
+  Discount from STANDARD rates
+  Loan unit

PREMIUM Onsite*

offers on-site service of your bench-top spectrophotometer at your location with a minimum of downtime

 • Cleaning of the instrument
 • Calibration check in line with Konica Minolta procedure
 • Adjustments if necessary
 • Replacement of xenon lamp if necessary
 • Ability to plan and budget for cost of Calibration

+  Annual On-site maintenance service
+  Discount from STANDARD rates
+  Annual On-site maintenance service
+  Minor preventative repairs

* Only available for benchtop spectrophotometers

Vem kan ge service på Konica Minolta instrument?

Endast service center som har godkänts av Konica Minolta kan ge underhåll på Konica Minolta instrument i linje med tillverkarens anvisningar. Endast dessa service center har utbildade ingenjörer, master-instrument, verktyg, programvara och know-how för Service av Konica Minolta instrument.

Konica Minolta Sensing erbjuder sina kunder ett oöverträffat network of authorized service station.
 

Teknisk service

Konica Minolta Sensing erbjuder global servicetäckning för våra mätinstrument med en rad olika service- och kalibreringsalternativ.

Katalog (PDF)

Kontaktformulär för service

Behöver du kalibrera dina instrument eller har du en servicerelaterad fråga? Ta kontakt med en av våra servicetekniker!