Katalog över färgmätningar

Ladda ner kataloger för aktuella produkter

 

Spektrofotometrar / Bänkskåp

CM-3700A

CM-36dG-serien

CM-5

CM-3630A

CF-300

Spektrofotometrar / Bärbara

CM-26dG / CM-26d / CM-25d

CM-25cG

CM-M6

CM-700d / CM-600d

CM 23d

Chroma-mätare

CR-400 / CR-410

Färgläsare

BC-10

CR-10Plus

Glans Metrar

Rhopoint TAMS™

Gloss-Meter Rhopoint iQ

Gloss-Meter Rhopoint FLEX

Uni Gloss 60A / Multi Gloss 268A

Klorofyllmätare

SPAD-502Plus

Programvara

SpectraMagic™ NX2

SpectraMagic™NX