Vad är färgåtergivningsindex?

 

Färgåtergivningsindex (CRI) är ett allmänt använt mått för att beskriva hur "exakt" en ljuskälla visuellt kan återge färgen på ett objekt (jämfört med en referensljuskälla). Detta har blivit viktigare, eftersom nya ljuskällor som LED används oftare i hem- och kommersiella miljöer.

Handledning för index för färgåtergivning

LÄS MER