Färgkommunikation

 

Exakt färgkommunikation

Exakt färgkommunikation

Vi tar ofta färgens betydelse för given, men den har en mängd olika roller i våra liv: den påverkar inte bara vår smak när det gäller mat och andra inköp, den kan också avslöja produktkvalitet eller till och med en persons hälsa. Trots färgens betydelse förbises ofta färgmätning och färgkontroll. Detta kan leda till problem vid beslut, specificering och kommunikation av produktfärg eller vid affärstransaktioner som involverar färg.

Visuella bedömningar av färg är beroende av bedömarens intryck, erfarenhet, teknik och miljö, vilket gör det praktiskt taget omöjligt att kontrollera färg exakt med hjälp av gemensamma, enhetliga standarder. Med instrumentell färgmätning kan du uttrycka en given färg exakt, kommunicera den till en annan person och få den personen att korrekt återge färgen.

Konica Minolta Sensing är specialiserade på att hjälpa företag att mäta och kommunicera färg inom praktiskt taget alla områden av industri och studier. Konica Minolta erbjuder även utbildning och fortbildning för att göra det möjligt för användare att implementera framgångsrika färgmätningsprocesser. Vårt häfte Precise Color Communication är en introduktion till färgteori och bästa praxis för färgmätning.

Del 1 : Låt oss studera färg.
Del 2 : Låt oss studera färg lite mer i detalj.
Del 3: Grundläggande kunskaper för val av spektrofotometer.
Del 4: Termer för färg

 

PDF (10.6 MB)

Ladda ner