CL-70F

Ett kompakt, lättanvänt instrument för mätning av ljuskällor, inklusive LED-belysning och EL-belysning. CL-70F är en instegslösning för mätning av färgåtergivningsindex, spektral irradians, toppvåglängd, tristimulusvärden, kromaticitet, korrelerad färgtemperatur, dominant våglängd, excitationsrenhet, belysningsstyrka och differensvärden.

 • CRI Illuminance Meter för mätning av färg och belysningsstyrka hos ljuskällor
 • Våglängdsområde 380 - 780 nm
 • Utmatning av data: CRI, Tristimulus, dominerande våglängd, excitationsrenhet, korrelerad färgtemperatur
 • Överensstämmer med DIN 5032 del 7 klass C

Kostnadseffektiv lösning för mätning av ljuskällors färg och illuminans
 

CRI-mätaren CL-70F är en kompakt, lätt och handhållet instrument för att mäta färg och illuminans (lux) på ljuskällor (inklusive nya LED och EL ljuskällor) Mätdata visas i CRI, tristimulusvärden, lux, kromaticitet, dominerande våglängd, spektral renhet, korrelerad färgtemperatur och skillnadsvärden från en standard ljuskälla.

CL-70F kan användas med den tillgängliga  flash kabeln för att ta spektrala mätningar av flash lampor.

Programvara CL-SU1w ingår som standard som kan överföra och analysera data i din PC.


Huvudsakliga applikationer

 • Mätning och utvärdering av särskilda belysningskällor som används för restauranger, museer och studior etc.
 • Mätning och utvärdering av inomhusljuskällor som lysdioder och lysrör
 • LED skyltar, kvalitetskontroll och underhåll
 • Utvärdering av ljusfördelningsegenskaperna hos LED-belysningsmoduler
 • Utvärdering av belysningsfördelning
 • Forskning på invändig belysning
 • Justering av belysning
 • Underhåll av ljusskåp
 • Färgkontroll av projektorer
 • Kontrollera miljöer för psykologiska forskningsexperiment

Funktioner

Funktioner
 • Spektral Sensor
 • Mäter CRI
 • Kompakt och lätt att bära
 • Pekskärm i färg  


CL-70F är utformad för en rad olika belysningsuppgifter inklusive ljusdesign. Spektral information och CRI mätning ger CL-70F tillgång till banbrytande ljusmätning. CL-70F kan användas med den tillgängliga  flash kabeln för att ta spektrala mätningar av flash lampor.

 

CRI mätning
CL-70f ger enkel åtkomst till CRI data. Displayen visar Ra-värden inklusive alla individuella index (R1 till R15) i ett enkelt stapeldiagram. För ytterligare information om CRI-index, se vår informations bok Language of Light.

 

Enkel mätning av korrelerad färgtemperatur (TCP)
CL-70F kan mäta korrelerad färgtemperatur och skillnaden från svartkroppsstrålaren Δuv-värden som ofta används för att beskriva ljuskällans färg. Ljustemperatur definieras som den absoluta temperaturen (i Kelvin) vid vilken en svart kropp skulle avge den speciella färgen av ljuset. Ljusets färg som avges av en svartkroppsstrålare vid olika temperaturer kan ritas som en kurva. Eftersom färgen på många ljuskällor inte ligger direkt på svartkroppsstrålaren så kan "korrelerad färgtemperatur" används för att beskriva färgen.

När man beskriver en färg med korrelerad färgtemperatur, som är skillnaden från svartkroppsstrålaren. Δuv anges då som ett tillägg till den korrelerade färgtemperaturen. För ytterligare information om svartkroppsstrålaren, se vår informations bok Language of Light.

Roterande Receptorhuvud
Roterande receptorhuvud förbättrar användandet och gör det möjligt att rotera receptorn.
 

Lätt nollkalibrering utan skyddslock på receptorn
Vrid receptorn moturs för att utföra nollkalibrering.

Ytterligare funktioner ingår i programvaran CL-SU1w
Med programvaran CL-SU1w som ingår som standard kan du ändra instrumentinställningar, lagra data och göra ytterligare analys av mätdata.

 

Specifikationer & downloads

Specifikationer & downloads
Modell

CRI ljusmätare CL-70F

Belysningsklass Uppfyller kraven för klass A enligt JIS C1609-1: 2006 "belysnings meter part1: Allmänna mätinstrument, Uppfyller DIN 5032 Del 7 klass C
Sensor CMOS linjär bildsensor
Spektralt våglängdsområde 380 nm ~ 780 nm
Våglängds intervall 1 nm
Mätområde lluminans: 1 till 200.000 lx;  1,563 till 100.000 K (Kromaticitet display kräver 5 lx eller mer)
Blixt: 20 till 20,500 lux · s;  2500 till 100.000 K
Noggrannhet (standardljuskälla A)  *1 *2 EV: ±5% + en siffra av visat värde
xy: 0,003 (vid 800 lux)
Repeterbarhet (2σ)
(Standardljuskälla A)

 
EV: 30 till 200 tusen lx: 1% + en siffra;  1 till 30 lx: 5% + en siffra *3
xy: 500 to 200,000 lx: 0.001 *4
xy: 100 to 500 lx: 0.002 *4
xy: 30 to 100 lx: 0.004 *4
xy: 5 to 30 lx: 0.008 *4
Relativa spektrala responsegenskaper (f1’) Inom 9%
Cosinus (f2) Inom 6%
Temperaturavdrift  (fT) EV: ±5% ; xy: ±0.006
Luftfuktighetsavdrift  (fH) EV: ±3% ; xy: ±0.006
Ström 2 AA-batterier (alkaliska batterier eller mangantorrbatterier);  USB
Svarstid Konstant ljus (max): 15 sec
Konstant ljus (Minimum): 0,5 sek
Blixt: 1 ~ 1/500 sek (i 1-stegsintervall) *5
Färgindikationslägen Korrelerad färgtemperatur T cp, Skillnad från svart Δuv, XYZ, xy, u'v, Dominerande våglängd λ d, spektralrenhet P e, spektral irradians, E V, CRI (Ra, Ri), ”Peak” våglängd λ p, exponeringsvärdet
Övriga funktioner Dataminne: 999 data;  Förinställd funktion; Automatisk avstängning
Språk Engelska, japanska, kinesiska (förenklad)
Gränssnitt USB 2.0 Mini B
Drifttemperatur / luftfuktighet -10 till 40 ℃, relativ luftfuktighet på 85% eller mindre (vid 35 ℃) utan kondensering
Förvaringstemperatur / luftfuktighet -10 till 45 ℃, relativ luftfuktighet på 85% eller mindre (vid 35 ℃) utan kondensering
Storlek 73 (B) × 183 (H) × 27 (D) mm (exklusive utskjutande knappar)

* 1 Mätningsläge: Konstant ljus (intervall L), Exponeringstid: AUTO
* 2 Linjär för E ^
* 3 10 gånger mätning (2σ) / Medel
* 4 10 gånger mätning (2σ)
* 5 Slutartid

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

CL-70F Belysningsmätare Katalog

Ladda ner

Software

Software

Programvara CL-SU1w

CL-SU1w Utility Software är den programvara som ingår som standardtillbehör till CRI Illuminance Meter CL-70F, och som ger numerisk och grafisk visning och analys av mätdata.

Förfarande för uppgradering
CL-SU1w Utility Software kan uppdateras genom att följa proceduren i avsnitt 7.6 "Uppdateringsskärm" på s. 35 i programvaruguiden för "CL-70F Utility". Följ denna procedur för att utföra uppdateringen.

 • Uppdatering av CL-SU1w Utility Software kan endast utföras från själva programvaran. Ingen uppdateringsfil erbjuds för nedladdning från denna webbplats.

Ladda ner här

Tillbehör

Tillbehör

Standardtillbehör för belysningsmätare CL-70F

 • Rem
 • Mjuk väska CL-A12
 • Verktygsprogramvara CL-SU1w

Valfria tillbehör för belysningsmätare CL-70F

 • USB-kabel T-A15

Begär en offert